Carl Otto Engström

Främst bland sina medhjälpare nämner Hedengren lantbrukaren Carl Otto Engström, född 2 april 1823 i Bjurbäcks socken i Västergötland. Han lär som ung ha varit med bland "roparna" i sin hemtrakt och började vittna om sin tro redan vid 20 års ålder.

 

I början av 1850-talet började Engström gå långa predikovandringar i Västergötland och Närke. Här blev han för brott mot konventikelplakatet tre gånger gripen och förd till länsfängelset i Örebro, där han dock mycket snart släpptes.  Med tiden fick han snart en mängd positiva intyg av präster om sin verksamhet, en av dem från Peter Fjellstedt. Dessa lämnade Engström till Hedengren som hade dem som avskrifter att visa fram, om Engström eventuellt skulle bli utsatt för förföljelse av myndigheterna. Men det enda fall av motsättning mellan präster och läsare var i samband med ett besök i Lekhyttans skola då han nämner, att "somliga af dem (prästerna) hade ofredat läsare i församlingen."

 

Rikt utrustad för Herrens sak 
Hedengrens kolportör syns Engström ha blivit redan 1854. Hedengren säger om Engström att han var "rikt utrustad för att kunna verka bland allmogen, en verklig föresyn af nit för Herrens sak". Hans förkunnelse präglades av "stor liflighet och poetisk glans".  Om Risebergaväckelsen skrev Engström att "i Nerike synes för närvarande vara ett större andligt lif och mera begär efter Guds ord än i Västergötland.

 

Gav ut sånghäfte
Men det var inte bara det skrivna ordet som kolportörerna spred, många sammanställde även egna sånghäften, med ett litet urval sånger de själva använde och sjöng i möten. Redan 1852 hade Engström utgivit ”Ny, utwald Samling af Andeliga Sånger, uti flere slags ämnen” och 1857 utgav han en samling väckelsesånger, kallad "Sions harpa eller Klangårets basun”. Samlingarna byggde på den traditionella repertoaren av andliga sånger, men innehöll även sånger översatta från engelska

 

Uppförde missionshus
Carl Otto Engström kom att bli vägröjare för uppförandet av missionshus i Västergötland. 1860 byggdes det första i Västergötlands på initiativ just av honom. Strax efter påverkade han missionsvänner i Hoberg att uppföra ett missionshus, som kom att bli det första i Vårgårdatrakten. 

1864 fick Engström fullmakt att vara bibelspridare och blev kolportör åt Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Han avled dock 17 april 1871 i Sven Ambjörnsgården i Hol socken, endast 48 år gammal.

 

                   

Text: KG Mattsson

 

       

Litteratur om Carl Otto Engström

En artikel om ”Karl Otto Engström och roparrörelsen” skrevs Eric Carlsson i Hol och Nils Engmyr i Västgötagenealogen 1999:1

”O.G. Hedengren och Risebergarörelsen” av Daniel Harbe 1966.

”Vem som helst”. Musiksyn och melodiskrivande i 1870- och 1880-talets väckelsemiljö med utgångspunkt från Nils Frykman. Skriven av Hans Bernskiöld