Känt folk om Bibeln

Text & foto: KG Mattsson

Ambrosius, 340-397. Biskop i Milano

"Den heliga Skrift är ett visdomens gästabud; rätterna utgöres av de olika böckerna. Det är som om Gud vandrade fram genom de heliga skrifterna, som vore han närvarande i dem. När därför en syndare läser i Skriften, hör han Guds röst."

AnnBritt Grünewald f. 1941. Svensk fängelsechef

"Nya testamentet är oöverträffat som konkret vårdprogram. Bibeln är inte bara ett religiöst och filosofiskt dokument utan ett oöverträffat praktiskt hjälpmedel i rehabiliteringen av brottslingar och drogmissbrukare."

August Strindberg 1849-1912. Svensk författare.

"Nu har jag gjort upp bokslutet med denna värld. Här finns det enda rätta."

Bernhard av Clairvaux 1090-1153. Fransk abbot

"Ordet är levande och verksamt. Så snart det kommit in i mitt inre, väcker det min slumrande själ. Det rör, uppmjukar och sårar mitt hjärta. Ordet förstör och återställer, det upplyser mörkret och öppnar stängda rum."

Björnstjerne Björnson 1832-1910. Norsk skald.

"Diktarens ord är som mynt av ädel metall. Det har sitt värde, men det präglade slites bort, och snart är det inte längre gångbart. Herrens ord är som diamanten: det blir aldrig slitet men tindrar med samma glans till Herrens sista dag."

Carola Häggkvist f. 1966. Svensk sångerska

"Bibeln är grunden och rättesnöret i mitt liv. Den ger mig kunskap, vishet, tröst och vägledning i min vardag och inför evigheten - Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."

Charles Dickens 1812-1870. Engelsk författare

"Det är den bästa bok, som världen någonsin känt eller kommer att känna, emedan den ger de bästa föreskrifter, varefter en mänsklig varelse, som vill vara sann och plikttrogen, kan ställa sitt liv."

Dwight Eisenhower 1890-1969. Amerikansk president, general

"I högsta bemärkelse är Bibeln för oss den enastående skattkammare av eviga, andliga sanningar. I den mest handgripliga mening är den den första och oumbärligaste inspirationskällan för Amerikas liv och frihet."

Fjodor Dostojevskij 1821-1881. Rysk författare

"Jag vill anbefalla dig att läsa igenom hela Bibeln. Man kommer fram till att mänskligheten inte äger och aldrig kan komma i besittning av någon annan bok av samma betydelse."

Francis Bacon 1561-1621. Engelsk filosof och statsman

"Två böcker har lagts framför oss, vi skall studera dem för att de skall bevara oss från att komma ut i villfarelse; först Skriftens bok, som uppenbarar Guds vilja, sedan skapelsens bok, som visar hans kraft."

Fredrik V 1723-1766. Kung av Danmark

"Jag betygar, att Bibeln är den enda bok, som ger en människa fullkomlig tröst. Dessutom har jag däri funnit den sanna statsklokheten och den bästa ledningen för en lycklig regering."

Galileo Galilei 1564-1642. Italiensk fysiker

"Jag tror att avsikten med den heliga Skrift var att överbevisa människorna om de sanningar, som är nödvändiga till frälsning och som varken vetenskapen eller andra medel kunde framställa på ett trovärdigt sätt, men endast den helige Andes ljus." 

Georg V 1865-1936. Englands kung

"Bibeln är, från rent världslig synpunkt, det främsta av våra nationella värden. Och i andlig bemärkelse är den det värdefullaste som denna värld kan uppvisa."

George Washington 1732-1799. Amerikas förste president

"Mer än allting annat har det rena och milda uppenbarelsens ljus haft ett förädlande inflytande på mänskligheten och medfört välsignelse för samhället. Det är omöjligt att styra världen på ett rätt sätt utan Bibeln."

Johann Wolfgang Goethe 1749-1832. Tysk skald

"Må bildning och vetande gå framåt och människoanden göra hur stora framsteg som helst, de kommer dock aldrig att övergå kristendomens höghet och sedliga kultur, sådan den strålar och lyser i evangelierna. 

Gustav II Adolf 1594-1632. Kung av Sverige

"Genom ett dagligt rannsakande i Guds ord söker jag väpna mig mot alla frestelser."

Göran Skytte f. 1945. Svensk journalist

"Bibeln påverkar oss alla. Den är en outtömlig källa och har ett innehåll som aldrig tar slut. Den är i alla avseenden den viktigaste bok som någonsin skrivits. Jag läser bibeln varje dag och jag har med mig den överallt. Jag tycker att man ska läsa bibeln för att den påverkar en och för att det är bok som på ett speciellt sätt kommer till en."

Haakon VII 1872-1957. Kung av Norge

"Det enda som kan rädda världen från svårigheter och allt ont är att återvända till gammaldags kristendom. med de gamla kristna värdena, som måste genomsyra ett folk, om vår kultur skall bestå."

Jean Jacques Rousseau 1712–1778. Schweizisk-fransk filosof

"Jag vill bekänna att Skrifternas majestät fyller mig med beundran, liksom evangeliets renhet har gjort intryck på mitt hjärta. Gå igenom våra filosofers verk med allt deras pompösa uttryckssätt – hur medelmåttigt, hur uselt är det icke i jämförelse med Skriften! Kan väl en bok, som är på samma gång så upphöjt majestätisk och så enkel, vara människoverk?"

Johannes Kepler 1571-1630. Tysk astronom

"Den dag är nära, då man skall erkänna den rena sanningen i naturens bok såväl som i den heliga Skrift och fröjda sig över harmonien mellan båda dessa uppenabrelser."

John Bunyan 1628-1688. Författare till "Kristens resa"

"Bibeln är himmelrikets nycklar, den är alltid i mina tankar. Antingen läsar jag i den, eller också mediterar jag över dess innehåll. Jag är aldrig utan min Bibel."

John Quincy Adams 1767-1848. USA:s sjätte president

"Jag har under många år haft som praxis att läsa Bibeln en gång varje år. Så stor är min vördnad för Bibeln, att ju tidigare mina barn börjar läsa den, desto fastare blir mitt hopp om att de ska bli nyttiga medborgare för landet och goda medlemmar av samhället."

Kerstin Ekman f. 1933. Svensk författare

"Utan en grundläggande kännedom om bibelns berättelser har vi svårt att förstå vår egen kultur. Men man behöver inte lägga någon religös aspekt på det. Hur vi än vrider och vänder så bygger vår kultur på bibeln."

Martin Luther 1483-1546. Tysk kyrkreformator

"Bara den heliga Skrift är all sannings källa och ursprung. Skriften är den bok, som Gud, den helige Ande, har givit Guds församling, för att den skall lära vad den är, vad den skall göra, vad den skall lida och vad den skall bli. Den är Guds mun, som man obetingat skall följa och åtlyda."

Napoleon I 1769-1821. Kejsare av Frankrike

"Allt i Bibeln är stort och värdigt Gud. Vilken enastående bok! Vem annan än Gud kunde ha frambragt något så fullkomligt! Bibeln är inte bara en bok, den är ett levande väsen med en kraft som övervinner alla motståndare."

Ulf Nilsson f. 1933. Svensk journalist

"Bibeln är 5000 års människovisdom i koncentrerad form. Det finns något stort att finna i den och det behöver vi ta vara på. I Europa har vi i mer än tusen år läst bibeln. Vårt språk och vårt tänkande är fullt av anspelningar på det som står i den. Bibeln tillhör vårt kulturarv och jag tycker att alla har rätt att förstå vad den vill säga och vad den kristna tron innebär. Frågan om tro eller inte tro är sedan upp till var och en."

Winston Churchill 1874-1965. Brittisk premiärminister

"Vi tror att den mest vetenskapliga ståndpunkten och mest förnuftiga inställningen är den att man tar Bibelns historiska skildring bokstavligt. Vi vilar i trygghet på Skriftens orubbliga klippa."

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)