Släkten Hedengren

Släkten Hedengren härstammar från Värmland. Äldste kände stamfadern Sven Björnsson levde i förra hälften av 1600-talet som borgare i Lidköping. Dennes son bruksägaren Olof Svensson, d 1211, ägde Osby, Boda och Föskeds bruk samt antog släktnamnet Hedengren efter Hedenskogsbruk, vilket jämte Lindforsbruk ägdes av sonen Swen, g 1702 m Sara Kolthoff. Hans son Olof Hedengren blev genom sitt gifte med Brita Maria von Hofsten ägare till Riseberga kloster med Villingsbergs bruk i Närke och fader till godsägaren Olof Hedengren, f 1781, d 1830, g

1807 m Agneta Charlotta Silfverstolpe, f 1796, d 1842. Dessa makar hade sonen Gabriel (se nedan), känd föregångare på jordbrukets område och religiös folktalare. Från Olof Hedengrens och Brita Maria von Hofstens döttrar Kristina, f 1769, d 1806, g 1:o 1787 m löjtnanten Olof Gabriel Nordenfelt; 2:o 1797 med överstelöjtnanten Ture Gabriel Rudenschöld, och Brita Maria, f 1774, d 1849, g 1792 m hovjunkaren Johan Henrik af Geijerstam, härstamma ännu levande släktgrenar av adliga ätterna Nordenfelt och af Geijerstam samt friherrliga ätten Rudenschöld. Nedanstående Josef Hedengrens släktgren kallar sig Hedengren från Riseberga.

 

Litteratur:

K A K:son Leijonhufvud, Ny svensk släktbok, 1906

Svenska släktkalendern 1912-17, 20-21, 38, 50 och 63.

 

 Olof Gabriel Hedengren f 1812, godsägare, löjtnant, d. 1870, gift 1844 med Maria Carolina Wigert f. 1826, d. 1911.

 

1 Sven Hedengren f. 1845 på Riseberga, Edsberg socken, d. 1852 på Riseberga, Edsberg socken

 

2 Agnes Hedengren f. 1848 på Riseberga, Edsberg socken, d. 1852 på Riseberga, Edsberg socken

 

3 Olof Hedengren f. 1850 på Riseberga, Edsberg socken, d. 1852 på Riseberga, Edsberg socken

 

4 Gunnar Severin Hedengren f. 1851 på Riseberga, Edsberg socken, d. 1852 på Riseberga, Edsberg socken

 

5 Maria Hedengren f. 25/6 1854 på Riseberga, Edsberg socken, d. 1939, gift 10/7 1878 m James Harry Dickson f. 13/2 1851 i Göteborg, (son till doktor Charles Dickson i Göteborg), godsägare på Värnsta i Viby, d. 1920

5:1 Harriet Maria Dickson f. 5/10 1880 på Värnsta, Viby socken, gift m Kristian Thesen från Norge, godsägare på Värnsta, Viby

5:2 Charles Allan Dickson f. 20/1 1882 på Värnsta, Viby socken, d. 16/9 1887 på Värnsta, Viby socken

5:3 Kate Amalia Dickson f. 1/10 1884 på Värnsta, Viby socken, gift Tidholm, köpman i Örebro

5:4 Annie Elisabet Dickson f. 7/11 1887 på Värnsta, Viby socken.

5:5 Ralph Harry Dickson f. 10/6 1895 på Värnsta, Viby socken, advokat i Örebro

 

6 Johannes Hedengren f. 1856 på Riseberga, Edsbergs socken, godsägare, d. 1922, gift 1883 med Elin Sofia Wetter f. 1857, d. 1938.

6:1 Johan Olof Gabriel Hedengren f. 12/9 1894, lantbrukare på Lanna gård, d. 1/12 1959 i Edsberg, Lekeberga, gift 22/5 1920 med Margareta Welin f. 23/3 1896.

6:1:1 Barbro Elisabet Olofsdotter Hedengren f. 24/3 1921, gift 27/1 1962 med Karl Gunnar Ståhl f. 27/8 1908, försäljningschef hos Skofabriks AB Oscaria i Örebro.

6:1:2 Sven Olof Johannes Hedengren f. 1923, lantbrukare, äger och bebor Lanna gård, Lannabruk, gift 2/5 1947 med Ingrid Brotoft f. 19/8 1921.

6:1:2:1 Margareta Elisabeth Hedengren f. 21/2 1948.

6:1:2:2 Olof Gabriel Hedengren, f. 22/10 1953.

6:1:3 Björn O1of Hedengren f. 5/6 1925, lantbrukare i Östra Fågevik, Bäck, Skattkärr, gift 24/12 1950 med Ester Matilda Olsson f. 27/15 1925.

6:1:3:1 Ulf Hedengren f. 27/11 1951, trädgårdsmästare på kyrkoförvaltningen i Kumla

6:1:3:2 Gunhild Margareta Hedengren f. 22/7 1953.

6:1:3:3 Björn Hedengren f. 22/7 1953.

6:1:4 Olof Göran Hedengren f. 5/6 1927, försäljningschef hos Hasselfors bruks AB i Svartå, gift 5/11 1952 med Kerstin Maria B1om f. 2/10 1927.

6:1:4:1 Brita Maria Hedengren f. 27/6 1955.

6:1:4:2 Klas Göran Hedengren f. 20/3 1958.

6:1:5 Kerstin Hedengren

 

7 David Hedengren f. 12/2 1858 på Riseberga, Edsbergs socken, generallöjtnant, generalfälttygmästare och inspektör för artilleriet, d. 29/5 1946 i Stockholm, gift 1897 med Märta Sofia Lovisa Hallin f. 13/11 1871 i Stockholm, d. 31/5 1961.

7:1 Gösta Hedengren f. 29/4 1899, jur kand, ambassadör i Montevideo, gift 1) 30/8 1927 med Evelyn Gunilla Barclay f. 1907, (dotter till Georg Barclay och Gulli Lindblad), d 1938, gift 2) 1942 m Marie-Hélène Corragioni d'Orelli i hennes 2:a gifte, f. 24/1 1908 (dotter till Charles d'Orelli och Hélène Marochetti).

7:1:1 Sven-Olof Gösta Hedengren f. 22/6 1929, jur kand, kammarjunkare, budgetsekreterare i inrikesdepartementet, gift 2/7 1955 med friherrinnan Alfhild Ingeborg Anna Thérèse af Ugglas f. 7/9 1932.

7:1:2 Carl-Emanuel David Hedengren, f 1948 14/2.

 

8 Daniel Hedengren f. 1859 på Riseberga, Edsberg, d. 1862 på Riseberga, Edsberg

 

9 Josef Hedengren f 18/9 1861 på Riseberga, Edsbergs socken, överstelöjtnant, d. 21/11 1947 i Stockholm, gift 1889 med Gerda Lilliehöök af Fårdala, f. 22/5 1867, (dotter till Johan Fredrik Lilliehöök af Fårdala och Gerda Virginia Wijk), d. 9/1 1926 i Stockholm.

9:1 Olof Hedengren f. 18/9 1890 i Örebro

9:2 Greta Hedengren 19/1 1893 i Örebro, d. 2/8 1962 på Lidingö

9:3 Sven Hedengren f. 1/4 1897 i Örebro, major i Gotlands infanteriregementes reserv, aktuarie vid arméstaben, d. 13/2 1972 i Vallentuna, gift 21/2 1931 med Ingrid Andersson f. 19/3 1910, d. 10/7 1967 i Nacka

9:3:1 Björn John S:son Hedengren f. 1/4 1933, representant, d. 1978 i Los Angeles, USA, gift 19/12 1959 med Dagny Marita Elisabet Kedland f. 1937 23/11

9:3:1:1 Carl Michael Hedengren f. 28/10 1960, d. 1985

9:3:1:2 Ralph Cedric Hedengren, f 3/11 1962, bosatt i Miami, USA

9:3:1:2:1 (Dotter) Hedengren

9:3:2 Olof S:son Hedengren f. 8/1 1939, reklamman, gift 1962-1980 med Helena Borendal f. 31/8 1941, gift 2) 2001 med Lena Hellgren

9:3:2:1 Carl Jonas Hedengren f. 1964, gift med Sania Radetski

9:3:2:1:1 Lisa Hedengren

9:3:2:1:2 Hanna Hedengren

9:3:2:2 Jan Pontus Hedengren f. 1968, designer, gift med Stina Wirsén

9:3:2:2:1 Matilda Hedengren

9:3:2:2:2 Klara Hedengren

9:3:2:2:3 Gustav Hedengren

9:3:3 Dag S:son Hedengren f. 28/7 1940, arbetade inom internationell spedition, gift 2/6 1962 med Ann-Margret Wirén, f 31/8 1938

9:3:3:1 Fredrik Hedengren f. 1964, gift med Marissa Rago

9:3:3:1:1 Christian Hedengren

9:3:3:1:2 Niklas Hedengren

9:3:3:1:3 Mia Hedengren

9:3:3:2 Nils Hedengren f. 1966, gift med Meghan Driscoll

9:3:3:2:1 Sophia Hedengren

9:3:3:2:2 Anna Hedengren

9:3:3:2:3 Cate Hedengren

9:3:4 Carl S:son Hedengren f. 9/10 1948, expert på exporttrafik, ogift

9:4 Lisa Hedengren f. 20/11 1900 i Örebro, d. 24/12 1991 i Stockholm, gift 7/10 1922 med friherre Curt Gustaf Oscar af Ugglas, f. 14/4 1899 i Karlskrona, (son till Gösta af Ugglas och Laura Wallenberg), ryttmästare i kavalleriets reserv, auktoriserad revisor

9:4:1 Maud af Ugglas f. 20/12 1926 i Stockholm, d. 14/2 2002 i Stockholm

9:4:2 Gösta Lennart Olof af Ugglas f. 25/9 1931 i Stockholm, civilekonom, friherre, gift 1) 7/12 1948 med Ellen Christina Nina Margareta von Knorring f. 4/4 1932, gift 2) 27/12 1979 med Ingegärd Margareta Wijmark f. 14/11 1937

9:4:2:1 Hans Gustaf Johan Samuel af Ugglas f. 19/12 1954

9:4:2:2 Charlotte Gunilla Nina Louise af Ugglas f. 22/5 1955

9:4:2:3 Caroline Elisabeth Christian af Ugglas f. 17/4 1958

9:4:2:4 Jan Henrik Kurt Samuel af Ugglas f. 12/6 1959

9:4:2:5 Peter Otto Gösta af Ugglas f. 14/2 1962, gift 23/8 1986 med Anna Cecilia von Bahr f. 20/12 1962

9:4:2:5:1 Simon Mikael Tobias af Ugglas

9:4:2:5:2 Peter Otto Gösta af Ugglas

9:4:2:5:3 Anna Cecilia af Ugglas

9:4:2:6 Gustaf Henning Samuel af Ugglas f. 9/3 1982

 

10 Elisabeth Hedengren f. 9/8 1863 på Riseberga, Edsberg, d. 9/12 1910, gift 6/7 1883 med Axel Teodor Sievers f. 7/19 1948, trafikdirektör på Bergslagsbanan

 

11 Paul Hedengren f. 1867 på Riseberga, Edsberg, d. 1868 på Riseberga, Edsberg

 

12 Gabriel Hedengren, f 1869 på Riseberga, Edsbergs socken, överste, generalsekreterare i Svenska luftfartsförbundet, d. 1936 på Riseberga, Edsbergs socken, gift 1895 med Selma Helena Charlotta Meurling f. 1874, d. 1935.

12:1 Barbro Gabrielsdotter Hedengren, f. 1901, gift 1) 1918-25 med friherre Waldemar af Wetterstedt i hans 1:a gifte, f. 24/12 1887, major, gift 2) 31/12 1933 med Nils Oscar Melcher Lindholm f. 1/12 1907, försäljningsingenjör hos AB Helmer Langborg.

12:2 Thord Gabrielsson Hedengren f. 18/7 1903, lärare vid stiftelsen Viggbyholmsskolan, fd kapten vid Gotlands infanteriregemente, gift 7/10 1936 m Valborg Engström f. 9/6 1916.

12:2:1 Birgitta Hedengren f. 13/7 1937, gift 12/7 1962 med Bertil Råland f. 18/2 1930, ingenjör, löjtnant i sjöofficerskårens reserv.

12:2:2 Kristina Helena Valborg Hedengren f. 15/12 1938, gift 1960 med Seth D. Silverstein f. 31/8 1934, fil dr.

12:2:3 Sten Gabriel Sigfrid Hedengren f. 30/12 1940.

12:2:4 Thord Mikael Per Hedengren f. 6/9 1947.

12:2:4:1 Stefan Hedengren, webmusiker

12:2:4:2 Thord Daniel Hedengren, designer, författare

12:2:5 Karl Rafael Johannes Hedengren, f 3/4 1950, tandläkare i Stockholm

12:2:6 Sven Uriel Tomas Hedengren f. 28/1 1956, journalist och författare

Olof Hedengren

Tabell 6:1

Sven Hedengren

Tabell 9:3

Hedengrenare samlade på sommarmötet i Riseberga bönhus 10 juni 2012.

Fr v Christian (9:3:3:1:1), Ann-Margret (gift med Dag), Olle (9:3:2), Dag (9:3:3) samt Barbro (gift med Ulf) och Ulf Hedengren (6:1:3:1)