Kolportörsskolan i Grythyttan

Olof Gabriel Hedengren var bland de första i Sverige som skickade ut kolportörer. Kringresande bokförsäljare som predikade var de fick komma in. Dock var viljan ibland större än kunskapen i Bibeln, varför Hedengren insåg att de behövde utbildning. I prästmannen Hans Jakob Lundborg mötte han samma tankar. Tillsammans skapade de 1862 en kolportörskola i Grythyttan.  

Då Lundborg var vice kyrkoherde i Grythyttan såg han till att förlägga skolan till  prästgården. Efter en tid utökade man till gamla tingshuset. Här undervisades över hundra män. Lundborg skötte själv både undervisningen och ekonomin, och dessutom bedrev han en omfattande predikoverksamhet ute i socknen. Flera av eleverna var verksamma som förkunnare långt in på 1900-talet.

Under skoltiden var eleverna inkvarterade i olika hem i kyrkbyn. Men de hade gemensamt hushåll. Husmor var Lotta Sundqvist från Loka och i den sundqvistska släktens ägo bevarades några minnen från verksamheten, bland annat foton och en ”Matordning vid missionsskolan i Grythytte prästgård”, som senare av någon anledning kom att hamna i Värmlands museum i Karlstad, se notisspalten till vänster Idag är Grythyttan mest känt för mat och måltider, genom gästgiveriet, Måltidens Hus och Campus Grythyttan, restaurang- och hotellhögskolan tillhörande Örebro universitet. Den bevarade matsedeln ger en mycket levande bild av elevernas vardagsliv, så allt detta ger god anledning att presentera den i sin helhet.

Lundborg lämnade dock sitt uppdrag redan efter ett år, och återgick till en tjänst han hade i Västerås stift. Men han behöll sitt stora kontaktnät och fick 1858 uppdraget att vara Evangeliska fosterlandsstiftelsens, EFS, provinsombud, som gav honom möjlighet att delta i styrelsemötena. Hans förhoppning var att EFS skulle ta över hans kolportörskola i Grythyttan, vilket också skedde efter hans död 1867.

Trots att Lundborg var präst så var han kritisk mot kyrkan. Han föredrog det fria personliga vittnesbördet och ville att prästerna skulle vara mindre föreläsare än härolder, mera själavinnare än undervisare. Kolportören och lekmannapredikanten ansåg han höra samman med väckelsen. Särskilt värnade han om den personliga omvändelsen. I någons hem, där en mindre grupp ”läsare” samlades för att lyssna till en spridare av andlig litteratur, en kolportör.

Källa: Grythyttan – väckelsens Värmland

 

Hans Jacob Lundborg (längst fram i mitten med cylinderhatt) i kretsen av elever i kolportörsskolan. Tull höger om honom troligen Olof Gabriel, Hedengrem (i skägg). Fotograferade den 23 april 1864. Tillhör idag Värmlands museums arkiv.

Matsedeln på kolportörskolan

 

Söndag

Frukost: Caffe, Skorpor och Flottinolja eller Gröt med smör uti

Middag: Kött med Potatis eller Rötter samt Kål

Qväll: Kalfsylta eller Kalfost och Mjölk

 

Måndag

Frukost: Caffe, Smör, Bröd och Ost

Middag: Uppstekt Potatis och Sill samt Wälling

Qväll: Ölost och Pannkak