Socialt engagemang för Edsberg

Olof Gabriel Hedengren kom inte minst att betyda mycket för den egna socknen, där han räknades som en av få ståndspersoner. För den kommunala verksamheten var han mycket intresserad.

När den första skolstyrelsen i Edsberg valdes 1842 var han med i den och visade ett stort intresse för en förbättrad undervisning. För godsets barn ordande han en särskild skola, och några år senare uppförde han vid gården ett särskilt skolhus, som också inrymde ett barnhem. Skolhuset vid Edsbergs kyrka var han med om att uppföra 1867.

Under en följd av år var han ordförande både i sockenstämman och fattigvårdsstyrelsen, och under hans tid byggdes en ny präktig fattigstuga i närheten av Edsbergs kyrka. Från 1848 till sin död var han ledamot i kyrkorådet. Han var där med och uppgjorde den sista bänkindelningen i Edsbergs kyrka. Bland annat skänkte han 1844 till kyrkan ett konstverk av en utländsk mästare.

 

Text: KG Mattsson 

 

 

Edsbergs skola, idag församlingshem, var Hedengren med om att uppföra 

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)