Frank Mangs

Frank Mangs förde tusentals till tro på Gud

Frank Mangs var 1900-talets största väckelsepredikant i Norden. Han fick föra hundratusentals människor till personlig tro på Gud. Han var en arbetsmyra som kunde predika upp till tolv tillfällen per vecka. Till det yttre en stark person, men till det inre känslig man som brottades med sitt eget liv.

 

Frank Mangs föddes 1897 i Närpes i Finland. Hans föräldrar var bönder och det var tänkt att han själv skulle bli lantbrukare. Men när han efter en olyckshändelse i skogen höll på att mista livet började han funderade på om han valt fel yrke. Han kände sig ibland mer hemma i stugmöten. Några gånger medverkade han i gudstjänster och drev en söndagsskola innan han tog modet till sig och hoppade på en evangelistkurs i Näsby 1916. Dock kunde han inte med ens bestämma sig för att bli förkunnare på heltid, utan återvände hem. Men där i skogen upplevde han Guds röst i sitt inre.

-Jag såg att världen var i nöd, att människorna behövde frälsas, att Herren behövde redskap, och att han kanske behövde mig.

 

Därmed kapade Frank alla förtöjningar till bondelivet och började snart resa runt som predikant. Med sitt skarpa intellekt, radikala budskap och folkliga predikosätt blev han snart huvudtalare i mötesserier i hela Norden och USA. Frank talade ofta om helöverlåtelse. Vikten av uppfyllelse av den helige Ande betonade han starkt och ofta. Han hade en stark tro, bad mycket och vann folk ur alla läger.

1947 höll han dock på att gå i väggen, han var utsliten och kände sig misslyckad som predikant. Sin egen familj, fru och tre barn, hade han försummat. Det blev sjukhusvistelser och skilsmässa. Han led av ensamheten.

Mangs minskade på sina offentliga uppträdanden men började i stället ägna mer tid åt att  själavårda människor i nöd. Samtalet mellan två blev en allt viktigare uppgift i hans kall. Han skrev böcker och kom under några år delta i TV-serie där svarade på tittarnas andliga frågor.

 

Frank Mangs tillhörde länge Svenska Missionsförbundet men begärde utträde 1956. Detta för att han ville stå helt fri från samfundsbindningar. Det var nämligen höga staket mellan samfunden förr och man kallade sällan predikanter från andra samfund än sitt eget. 1962 blev han dock enskild medlem i Helgelseförbundet. Där blev han också tillfrågad att bli missionsföreståndare, men avstod. Istället kom han att predika på deras midsommarkonferens på Torp, utanför Kumla. Med några kort avbrott, från 1925 till 1990. Här fann han mycket av den själ han ville ha. Så här skrev han själv om sitt första besök:

-Det är något speciellt med tonen på Torp. Det är något där som skapar bön och förväntningar och helig hunger, och detta är viktiga förutsättningar för att något skall ske

Frank Mangs levde till hög ålder och dog först 1994 i Karlstad . På Mangsgården i Töcksfors, ordnas nu varje sommar möten och olika underhållningar.

 

Namnet Mangs dominerade i finska Närpes

Frank Mangs härleder sina anor i djupa bondeled i Närpes socken i Österbotten. Han var son till bonden Josef Anders Josefsson Spelman och Maria Helena Karlsdotter Mangs. Även om Josef var kommen från släkten Spelman, eller Spellman som det uttalades, var han själv i tredje led en Mangsättling. Släkten Mangs kan härleda sina anor ända tillbaka till 1500-talet, till Måns Andersson Mangs, född 1520 och bonde i storhemmanet Mangs i Östra Yttermark, Närpes socken. Mangs var det dominerande efternamnet i Närpes, varje gång en man gifte sig med en kvinna som hette Mangs så tog han alltid hennes efternamn som sitt. 

Frank Mangs var inte den förste i släkten som var predikant. En kusin till hans far var Josef Mattsson Spelman (född 1856). Denne var lekmannapredikant i missionsförsamlingen i Yttermark. Efter att 1881 ha förrättat barndop blev han kallad till förhör i Domkapitlet i Åbo. Han frikändes dock med motiveringen att "handlingen icke skett i avsikt att göra gäckeri med sakramentet, och det icke heller var påvisat att han utspritt mot den evangelisk-luterska läran stridande lärosatser". Han bosatte sig senare i Tammerfors.

Både Frank och hans förfäder fick uppleva krig på när håll, men mer som offer än stridande. Anfadern Pehr Pehrsson Håkans fick 1808 för de svenska truppernas räkning göra en lång skjuts med två hästar ända till Lochteå. Körsvennen på andra hästen var hanstrettonårige son Josef. Men längre än till Lochteå kom inte Pehr, han dog där av färdens strapatser. Frank Mangs själv kom att delta som sjukvårdare i frihetskriget 1918 och som fältpredikant i vid ryska gränsen i Finland under Andra världskriget. Båda svåra erfarenheter som han aldrig omnämnde i sina memoarer.

 

Frank Mangs Center

2002 grundades Frank Mangs Center i Närpes av en allkristen förening. Med Franks barndomshem som högborg. Föreningens målsättning är att nå människor i vår tid med evangelium. Man ordnar kristna evenemang, och jobbar missionerande i tv- och radioarbete.

 

 

Frank Mangs antavla        

1 FRANK! FRIDOLF MANGS, f 1897 i Närpes, Finland, d 1994 i Karlstad. Evangelist och författare.

 

                     *** I ***

 

         2 JOSEF ANDERS JOSEFSSON SPELMAN, f 1855, d 1917. Bonde.

         

           G m

 

         3 MARIA HELENA KARLSDOTTER, f 1854 i Yttermark, Vasa, Finland,

           d 1937 i Pjelax, Vasa, Finland.

         

 

                     *** II ***

 

         4 JOSEF MATTSSON SPELMAN, f 1820 i Östra Yttermark, d 1868

           i Östra Yttermark. Hyresgäst i Uljens hemman, Östra Yttermark.

         

           G m

 

         5 LENA GRETA JOHANSDOTTER ULJENS, f 1829 i Östra Yttermark,

           d 1909 i Östra Yttermark.

         

 

         6 CARL-ERIK JOHANSSON MANGS, f 1824

           i Väster Yttermark, Österbotten, d 1872 i Österbotten, Finland.

           Bonde.

         

           G m

 

         7 ANNA GRETA MATTSDOTTER BERG, f 1821 i Närpes socken, d 1889.

         

 

                     *** III ***

 

         8 MATTS ANDERSSON SPELMAN, f 1782 i Närpes socken, d 1823

           i Närpes socken.

         

           G m

 

         9 BEATA PERSDOTTER, f 1779 i Närpes socken, d 1806

           i Närpes socken.

         

 

        10 JOHANNES ANDERSSON ULJENS, f 1798, d 1884.

         

           G m

 

        11 HELENA JOHAN-HENRIKSDOTTER LASSFOLK, f 1806 i Närpes socken,

           d 1878 i Närpes socken.

         

 

        12 JOHAN JOHANSSON KAMB, f 1799, d 1872.

         

           G m

 

        13 MAJA LISA GABRIELSDOTTER MANGS, f 1803, d 1895.

         

 

        14 MATTS MATTSSON BERG, f 1798 i Närpes socken, d 1857

           i Närpes socken.

         

           G m

 

        15 PALI-MAJA JOHANSDOTTER HANNUS, f 1784 i Pörtum, d 1867

           i Närpes socken.

         

 

                     *** IV ***

 

        16 ANDERS MATTSSON SPELMAN, f 1754 i Närpes, d 1808 i Närpes.

           Bonde.

         

           G m

 

        17 MARGARETA MATTSDOTTER MANGS, f 1759 i Närpes, d 1800 i Närpes.

         

 

        18 PER PERSSON HÅKANS, f 1753 i Närpes socken, d 1808.

 Pehr Pehrsson kom att uppleva kriget 1808 och han själv kan betraktas som ett av krigens offer. Han fick lov att för de svenska truppernas räkning göra en lång skjuts med två hästar ända till Lochteå. Körsvennen på andra hästen var hans 13-årige son Josef. Längre än till Lochteå kom Pehr inte, han dog där. Var det en plötslig sjukdomsattack, som ändade hans liv eller var det färdens strapatser som ledde till sjukdom och död? Trettonåringen Josef förlorade sin far, som begrovs, troligen i Lochteå.

         

           G m

 

        19 ANNA JAKOBSDOTTER SVARTBÄCK, f 1760 i Närpes, d 1828 i Närpes.

         

 

        24 JOHAN JOHANSSON KAMB, f 1766 i Närpes socken, d 1862

           i Närpes socken.

         

           G m

 

        25 ANNA JOHANSDOTTER SNICKARS, f 1772, d 1852.

         

 

        26 GABRIEL MICKELSSON MANGS.

         

 

        30 JOHAN HANSSON HANNUS, f 1757 i Närpes socken, d 1809.

         

           G m

 

        31 ANNA MICKELSDOTTER UPPGÅRD, f 1755 i Pörtom, d 1812.

         

 

                     *** V ***

 

        32 MATTS ANDERSSON SPELMAN, f 1731 i Närpes socken, d 1803

           i Närpes socken. Bonde.

         

           G m

 

        33 BRIA MATTSDOTTER KAARS, f 1732 i Övermark, d 1808

           i Närpes socken.

         

 

        34 HANS MATTSSON ULJENS, f 1735 i Närpes socken, d 1801

           i Närpes socken. Bonde i Mangs skattehemman, Yttermark.

         

           G 1757 m

 

        35 MARGARETA MATTSSDOTTER MANGS, f 1734 i Närpes socken, d 1797

           i Närpes socken.

         

 

        48 JOHAN ERIKSSON SNICKARS, f 1732 i Finland, d 1820

           i Närpes socken.

         

           G m

 

        49 ELISABETH ERIKSDOTTER THOMASFOLK, f 1738.

         

 

        52 MICKEL MICKELSSON MANGS, f 1747, d 1794.

         

 

        60 HANS MICKELSSON HANNUS.

         

           G m

 

        61 ELISABETH ERISKDOTTER.

         

 

        62 MICKEL ANDERSSON UPPGÅRD.

          

           G m

 

        63 KATARINA ANDERSDOTTER.

         

 

                     *** VI ***

 

        68 MATTS MATTSSON, f 1697, d 1775 i Närpes socken.

         

           G m

 

        69 BEATA OLOFSDOTTER STOR-ULJENS, f 1710, d 1788.

         

 

        70 MATTS MICKELSSON, f 1705 i Närpes socken. Bonde

           i Mangs skattehemman nr 7, Östra Yttermark.

         

           G m

 

        71 BEATA ANDERSDOTTER, f 1706, d 1778 i Närpes socken.

         

 

        96 ERIK ERIKSSON SNICKARS, f 1700 i Närpes socken, d 1763

           i Närpes socken.

         

           G m

 

        97 MARIA.

         

 

       105 MARGARETA MICKELSDOTTER MANGS, f 1715, d 1797.

         

 

                     *** VII ***

 

       140 MICKEL EHRSSON MANGS, f 1670 i Närpes socken, d 1746

           i Närpes socken. Bonde i Mangs skattehemman nr 4,

           Östra Yttermark.

         

           G m

 

       141 WALBORG.

         

 

       192 ERIK MATTSSON SNICKARS, d 1714.

         

           G m

 

       193 MARIA.

         

 

       210 MICHEL ERIKSSON MANGS, f 1670, d 1746.

         

 

                     *** VIII ***

 

       280 ERIK MATTSSON, f 1650 i Närpes socken. Bonde

           i Mangs skattehemman nr 4, Östra Yttermark.

         

           G m

 

       281 BRITA JAKOBSDOTTER.

         

 

       384 MATTS HINDERSSON.

         

 

       420 ERIK MATTSSON MANGS, f 1650.

         

 

                     *** IX ***

 

       560 MATZ ANDERSSON MANGS, f 1607 i Närpes socken. Bonde

           i Mangs skattehemman nr 4, Östra Yttermark.

         

           G m

 

       561 WALBORG PÅLSDOTTER.

         

 

       768 HINDRIK HANSSON.

         

 

       840 MATZ ANDERSSON MANGS, f 1607, d 1691.

         

 

                     *** X ***

 

      1120 ANDERS LARSSON MANGS, f 1570 i Närpes socken. Bonde

           i Mangs skattehemman nr 4, Östra Yttermark.

         

 

      1536 HANS HERMANSSON.

         

 

      1680 ANDERS LARSSON MANGS, f 1570.

         

 

                     *** XI ***

 

      2240 LASSE MÅNSSON MANGS, f 1540 i Närpes socken. Bonde

           i Mangs skattehemman nr 4, Östra Yttermark.

         

 

      3072 HERMAN HERMANSSON.

          

 

      3360 LASSE MÅNSSON MANGS, f 1540.

         

 

                     *** XII ***

 

      4480 MÅNS ANDERSSON MANGS, f 1520, d 1573 i Närpes socken. Bonde

           i Mangs hemman, Östra Ytternmarrk.

         

 

      6144 HERMAN ANDERSSON, f 1669.

         

 

      6720 MÅNS ANDERSSON MANGS, f 1520.

         

 

Personregister:

Andersdotter, Beata f 1706   71

Andersdotter, Katarina   63

Andersson, Herman f före 1669   6144

Andersson Mangs, Matz f 1607   840

Andersson Mangs, Matz f 1607 i Närpes socken   560

Andersson Mangs, Måns f 1520   6720

Andersson Mangs, Måns f 1520   4480

Andersson Spelman, Matts f 1731 i Närpes socken   32

Andersson Spelman, Matts f 29/11 1782 i Närpes socken   8

Andersson Uljens, Johannes f 24/2 1798   10

Andersson Uppgård, Mickel   62

Ehrsson Mangs, Mickel f 1670 i Närpes socken   140

Eriksdotter Thomasfolk, Elisabeth f 3/8 1738   49

Eriksson Mangs, Michel f 1670   210

Eriksson Snickars, Erik f 1700 i Närpes socken   96

Eriksson Snickars, Johan f 4/6 1732 i Finland   48

Eriskdotter, Elisabeth   61

Gabrielsdotter Mangs, Maja Lisa f 1803   13

Hansson Hannus, Johan f 1757 i Närpes socken   30

Hansson, Hindrik   768

Hermansson, Hans   1536

Hermansson, Herman   3072

Hindersson, Matts   384

Jakobsdotter, Brita   281

Jakobsdotter Svartbäck, Anna f 2/1 1760 i Närpes   19

Johan-Henriksdotter Lassfolk, Helena f 24/7 1806 i Närpes socken   11

Johansdotter Hannus, Pali-Maja f 10/12 1784 i Pörtum   15

Johansdotter Snickars, Anna f 2/3 1772   25

Johansdotter Uljens, Lena Greta f 3/12 1829 i Östra Yttermark   5

Johansson Kamb, Johan f 6/11 1766 i Närpes socken   24

Johansson Kamb, Johan f 1799   12

Johansson Mangs, Carl-Erik f 24/7 1824 i Väster Yttermark, Österb. 6

Josefsson Spelman, Josef Anders f 14/9 1855   2

Karlsdotter, Maria Helena f 3/6 1854 i Yttermark, Vasa, Finland   3

Larsson Mangs, Anders f 1570   1680

Larsson Mangs, Anders f 1570 i Närpes socken   1120

Mangs, Frank! Fridolf f 19/8 1897 i Närpes, Finland   1

, Maria   193

, Maria   97

Mattsdotter Berg, Anna Greta f 1821 i Närpes socken   7

Mattsdotter Kaars, Bria f 1732 i Övermark   33

Mattsdotter Mangs, Margareta f 5/9 1759 i Närpes   17

Mattssdotter Mangs, Margareta f 5/8 1734 i Närpes socken   35

Mattsson Berg, Matts f 11/11 1798 i Närpes socken   14

Mattsson, Erik f 1650 i Närpes socken   280

Mattsson Mangs, Erik f 1650   420

Mattsson, Matts f 1697   68

Mattsson Snickars, Erik d 1714   192

Mattsson Spelman, Anders f 17/2 1754 i Närpes   16

Mattsson Spelman, Josef f 26/12 1820 i Östra Yttermark   4

Mattsson Uljens, Hans f 15/10 1735 i Närpes socken   34

Mickelsdotter Mangs, Margareta f 1715   105

Mickelsdotter Uppgård, Anna f 7/2 1755 i Pörtom   31

Mickelsson Hannus, Hans   60

Mickelsson Mangs, Gabriel   26

Mickelsson Mangs, Mickel f 1747   52

Mickelsson, Matts f 1705 i Närpes socken   70

Månsson Mangs, Lasse f 1540   3360

Månsson Mangs, Lasse f 1540 i Närpes socken   2240

Olofsdotter Stor-Uljens, Beata f 1710   69

Persdotter, Beata f 29/5 1779 i Närpes socken   9

Persson Håkans, Per f 28/5 1753 i Närpes socken   18

Pålsdotter, Walborg   561

, Walborg   141

 

Ortregister:

Finland   48

Mangs hemman Östra Ytternmarrk   4480

Mangs skattehemman nr 4 Östra Yttermark   140, 280, 560, 1120, 2240

Mangs skattehemman nr 7 Östra Yttermark   70

Mangs skattehemman Yttermark   34

Närpes, Finland   1

Pörtom   31

Pörtum   15

Uljens hemman Östra Yttermark   4

Österbotten, Finland   6

Östra Yttermark   4, 5

Övermark   33

 

Sakregister:

Bonde   2, 6, 16, 32, 34, 70, 140, 280, 560, 1120, 2240, 4480

Evangelist och författare  1

Hyresgäst   4

Frank Mangs

(1897-1994)

Väckelsepredikant som förde tusentals till tro på Gud