Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

 

 

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS), är en nyevangelisk väckelserörelse inom Svenska kyrkan som betonar vikten av lekmannaengagemang i kyrkan och som har rötter i 1800-talets folkväckelse.

 

AKTIVA 13 897 (31 dec 2015)

GÖR EFS är en demokratisk organisation i folkrörelsetraditionen och har sin bas i cirka 350 anslutna lokalföreningar organiserade i sju distrikt .De flesta av dem fungerar som autonoma enheter, inte helt olika frikyrkoförsamlingar EFS barn- och ungdomsverksamhet organiseras i Salt - barn och unga i EFS. Där bedrivs även scoutverksamhet,.EFS är involverat i missionsarberte i fem länder. Man driver Johannelunds teologiska högskola och åtta folkhögskolor

FÖRKUNNELSE  poängterar ett individuellt ställningstagande till tron, samt att detta bör få konsekvenser för det dagliga livet. Betoningen av det personliga ställningstagandet till Jesus Kristus har utgjort teologisk grund för rörelsens omfattande missionsarbete. 

HUVUDSÄTE Uppsala

ORGAN Budbäraren

LEDARE I SVERIGE 2024: EFS missionsföreståndare är Kerstin Oderhem.

KÄNDA PERSONR EFS

Bernhard Wadström

Carl Olof Rosenius

Hans Jacob Lundborg

Lina Sandell 

Olof Gabriel Hedengren

Kerstin Oderhem är  missionsföreståndare i EFS