Hedengrens kolportör väckte Degerforsborna

Carl Johan Nyvall, bördig från Karlskoga, blev Hedengrens kolportör 1854. Tre år senare kom han att bidra till en stor väckelse i Degerfors.

När C J Nyvall på midsommarafton 1857 kom att förkunna evangelium på Degerfors bruk mötte han stort intresse. Det har var ett ställe där krogliv, utsvävningar och slagsmål hörde till vardagen. Man ordnade snabbt en lokal för den unge predikanten, i ett simpelt brygghus vid Hammarviken. Snart fylldes huset av nyfikna och Nyvall började med profetisk klang predika från Jesaja 57:14; ”Gören väg, gören väg, skaffen bort varje stötesten från mitt folks väg”. Åhörarna blev så starkt berörda att man därefter talade om mötet som starten på ett andligt uppvaknande i bygden. Alla såg så positivt på det som skedde att en historiker senare skrev att ”det torde vara få platser i Sverige där den andliga verksamheten rönt så mycken förståelse och välvilja som i Degerfors”. Mot det moraliska förfallet blev den andliga verksamheten en verkligt omskapande kraft.

Läsare startade missionsförening

På hösten 1867 beslöt sig några av läsarna att gå samman och bilda Degerfors missionsförening. Varje husfar som anslöt sig till föreningen fick lova att betala 5 kr per till verksamheten. Kvinnorna bildade syförening och gav därmed missionsföreningen sitt stöd.  Föreningen fick regelbundna besök av predikanter och snart startades söndagsskola. Uppbyggelsemötena blev väckelsemöten . Folk i bygden strömmade till mötena och lät sig omvändas. Särskilt vintern 1876-77 var väckelsen genomgripande. En yngliga och juniorförening bildades 1877.

Från 9 till 234 medlemmar

1881 ombildades Degerfors Missionsförening och fick namnet Degerfors Missionsförsamling. Medlemsantalet steg från att först vara 9 personer till som mest 234. Möteslokalerna var då Banvaktstugan på Berget, snickarkasernen i Kvarnhagen, skolsalen på Bruket och medlemmarnas hem. Det första egna missionshuset invigdes den 19 okt. 1884. beläget i Jannelund, där missionskyrkan låg fram till 1979. År 1905 invigdes den pampiga Betlehemskyrkan som senare ombyggdes och fick namnet Missionskyrkan. 1978 byggde man Vallakyrkan där man härbärgerar än i dag

 

Text: KG Mattsson

 

Carl Johan Nyvall startade församlingar och samfund var han drog fram. Läs mer om honom under Olof Gabriel Hedengren/Kolportörsverksamhet

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)