Nora missionsförsamling

 

Nora Missionsförsamling firar 150-årsjubileum 2015, det är den äldsta förening som bildades i Nora. Församlingen har 47 medlemmar. Man håller gudstjänster och har både söndagsskola, scout, tonårsarbete samt en särskild träffpunkt för daglediga. Församlingens pastor heter Shirley Blair Warg, som tidigare varit präst i skotska Presbyterianska statskyrkan.

 

Den gamla församlingen härleder sina rötter tillbaka till Riseberga bönhus. Så här kan man läsa i en Inre missions historia: 
”Redan i början av 1860-talet förkunnades i Nora bergslag väckelsens ord av flera lekmän. Här och där kring stränderna av de långsträckta sjöarna Vikern och Fåsjön öppnade bergsmän sina hem för andliga sammankomster och hungern efter Guds ord växte mer och mer. Folkmängden var rätt talrik: Nora stad och socken hade 9600 invånare. Gruvrörelsen i förening med jordbruket gav befolkningen en tryggad bärgning. Men det väsentliga fattades; frid med Gud och kraft att göra hans vilja.

Pastoratets präster hade dock föga intresse för andliga ting, varför det istället blev av Gud särskilt utrustade lekmän, som gav bergslagsbygdens befolkning evangeliet. Bland dessa nämns patron Hedengren på Riseberga, masmästarna bröderna Nilsson från Kvistbro, predikanterna Johan Jansson från samma socken och Hedström från Örebro, folkskollärare Rang och EFS missionär C.J. Carlesson mfl. Dessa mäns vittnesbörd började snart bära frukt och flera kom till tro på Kristus. Bland dessa nämns särskilt nämndeman Olof Olsson från Greksåsar, Erik Persson i Stripafallet, byggmästare Salomon Olsson och bergsmanshustrun Anna Larsson i Ringshyttan, i folkmun kallad för Lars Ersmor, vilka alla intog ledande ställningar och därigenom bidrog till verksamheten fortsatta utveckling.”  

 

Bildade missionsförening

Som en frukt av denna folkväckelse bildades 1865 Nora Bergslags Missionsförening, som en krets inom EvangeliskaFosterlandsstiftelsen EFS. Carl Johan Nyvall, som tidigare varit Hedengrens kolportör, blev 1867 missionsföreningen förste predikant. Han hade sin bostad i Skrekarhyttans missionshus och arbetade outtröttligt för människors omvändelse och uppbyggelse Med sin häst företog han vidsträckta missionsresor i bygderna. Inom Nora bergslag predikade han regelbundet tre gånger varje söndag: en i Skrekarhyttan, en i Nora stad och en i Ringshyttan. Ordet växte och bar frukt, och ett ganska stort antal människor bekände öppet sin tro på Kristus. 

När Svenska Missionsförbundet bildades 1878, uppstod dock två fraktioner i församlingen, de ”kyrkotrogna” och ”Waldenströmarna”. Prästen P.P. Waldenström hade fört fram en mot Svenska kyrkans uppfattning stridande försoningssyn, och när SMF bildades blev Waldenström snart dess ledande gestalt. 1880 delades Nora Missionsförening därför i ”Nora Lutherska Missionsförening” och ”Nora Missionsförening”, vilken den senare kom att ansluta sig till SMF. 1935 blev det officiella namnet ”Nora Missionsförsamling”.

 

Kyrkan från 1876

Församlingen hade sitt högsta medlemsantal redan 1885 med 314 medlemmar, men sedan minskade antalet bl.a. genom en stor emigration till Amerika. 1920 hade man 234 medlemmar, men sedan fortsatte en nedåtgående kurva. Vid 125-årsjubileet 1990 var medlemsantalet 84, för att idag vara nere på 47. Missionskyrkan i Nora byggdes redan 1876 och efter flera tillbyggnader och renoveringar fungerar den bra än idag. Församlingen har tidigare ägt och bedrivit verksamhet i flera missionshus i regionen, som Pershyttan, Gyttorp, Järnboås, Dalkarlsberg, Älvhyttan, Greksåsar-som nu drivs av Svenska kyrkan under namnet Greksåsars kapell, och Svartberg.

 

Text: KG Mattsson

 

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)