Verksamhetsberättelse
för Intresseföreningen för Riseberga Bönhus 2018 – 2019

 När man reser längs vägen mellan Fjugesta och Kumla passerar man Riseberga Gård. Klosterruinens vägg syns tydligt och lite längre bort på höjden mellan träden kan man skymta Bönhuset. För några år sedan var det få som kände till, att det som ser ut som ett magasin, är Sveriges äldsta Bönhus i sitt ursprungliga skick. Bönhuset byggdes 1855 av Olof Gabriel Hedengren. Efter Hedengrens död såldes gården och bönhuset blev förråd för maskiner. 1954 tillfrågades Tage Bergström av frikyrkornas distrikt i Närke om man fick återskapa Bönhuset i sittm ursprungliga skick. Detta var klart 1955, och en invigning hölls där över 1000 personer närvarade. Mötet hölls i parken.

Under många år drevs verksamheten av Kommittén för Riseberga Bönhus. 2010 upplöstes kommittén och Intresseföreningen för Riseberga Bönhus bildades. Nästa år 2020 är det 10 år sedanIntresseföreningen startade sin verksamhet. Glädjande är att fler och fler får höra livsberättelsen om Olof Hedengrens liv, Bönhuset och den väckelse som förändrade en hel bygd, och i förlängningen vårt land.

Riseberga besöks av tusentals människor varje sommar. Riseberga är en fin park för utflykter och här hålls skolavslutningar, gudstjänster, guidningar och samlingar av olika slag. Klostret från 1100-talet har präglat platsen och man kan inte annat än förundras över nunnornas böneliv. Första morgonbönen hölls kl. 02.00 på morgonen. Bönen har präglat Riseberga och skapat en fridfull och lugn plats för rekreation. Nunnornas böner följer de som idag besöker platsen.

Hedengrens livsverk har uppmärksammats av Kilsbergsfrämjandet. Den 6 oktober avtäcktes en minnestavla vid Ulgryts stenar med en bild på Hedengren och jätten Rise som enligt legenden la stenarna där. Landshövdingen Maria Larsson avtäckte minnestavlan och höll invigningstalet. Drygt 100 personer fick ta del av Olof Hedengrens liv genom att Lars-Inge Larsson framförde delar av monologen: ”Patron Hedengren en banbrytande man”. Genom denna minnestavla kommer fler att lära känna Olof Hedengrens livsverk.

Årsmötet för Intresseföreningen för Riseberga Bönhus hölls den 17 november 2018 på Snarve Kaplansgård, i Edsberg. Berthil Jakobsson, Kumla berättade om och sjöng sånger av Emil Gustafsson. Föreningen har fått två tavlor av Olof Hedengren i Stockholm. De förställer Olof Hedengren och Lina Hedengren. De förvaras hos Västernärkes Hembygdsförening. Bönhuset öppnades för säsongen den 15 april och stod öppet till den 14 oktober. Bönhuset städades 21 maj av 5 trogna arbetare.

På nationaldagen hölls Bön för Sverige i Bönhuset. Lars-Inge har framfört monologen om Hedengren för grupper som besökt Riseberga. 13 maj var Karlstads pastorats församlingsråd på besök. Från Kumla kom en busslast den 16 maj, reseledare var Rolf Nordström. Den 22 maj var det dags för Örebrovävarnas vårutflykt till Riseberga. 20 augusti var STF Örebro Lokalavdelning på besök och de tackar för en intressant visning av Bönhuset. Lars-Inge har den 3 december 2018 framfört monologen på ett äldreboende i Örebro och den 16 oktober för Humlorna i Kumla. Den 20 februari framförde Lars-Inge monologen om Roparrörelsen för Lions i Fjugesta. Ca 25 personer tog del av föreställningen som gav upphov till frågor och samtal.

På Pingstdagen hölls vallfärdsmässa på Riseberga. Då vädret inte var det bästa för friluftsgudstjänst hölls samlingen under biskop Jonas Dahlman ledning i Bönhuset. Uppskattnings vis var det ca 315 personer i Bönhuset. Biskopen uppmanade besökarna att tränga ihop sig och folk fick stå efter väggarna. Det blev en varm atmosfär som man sent kommer att glömma.

Besökare kommer till Bönhuset från hela landet och även från andra länder. 3 juni var klass 3 F från Hidinge skola. 19 augusti besökte några från Ramundboda Intresseförening. I gästboken ser vi besökare från New Zealand och Belgien. Roligt att så många skriver i gästboken. Besökare berörs av atmosfären och så här står det 29 juni: ”En minnesrik vandring genom seklers gång. Jag spelade på orgeln här i bönhuset”. Vi erbjöd fika och guidning några söndagseftermiddagar i juli men tyvärr var de bara en handfull personer som kom.

Sommarmötet hölls den 21 juli. Med sång och musik medverkade Anders Berg och Ewa Jakobsson. Lars-Inge predikade. 28 augusti hölls ekumenisk bön och nattvardssamling i Bönhuset. Ledare för samling var Graham Jarvis och Thomas Sandin. Ca 25 personer deltog

Intresseföreningen har ett gott samarbete med Riseberga Rediviva. Varje onsdag kväll under sommaren arrangerar Riseberga Rediviva guidade vandringar på Riseberga då de berättar om klostret och Bönhuset. Vandringarna denna sommar har samlat många deltagare vilket Riseberga Rediviva gläds över.

4 september hölls ”I facklornas sken” på Riseberga. Det var en kall och regnig dag. Det beslöts att samlingen skulle hållas i Bönhuset. Utanför i tält serverades Risebergatårta och sedan var det ”bänkfika”. Lars-Inge gav en kort del av monologen och därefter fick vi lyssna till nunnorna i sång och tal. Ca 100 personer värmde bönhuset tillsammans med mängder av ljus. Det blev en stämningsfull föreställning. Att det var i Bönhuset uppskattades av besökare och medverkande och inför kommande år kommer man att fundera på om detta är ett bättre upplägg, än att sitta ute och frysa.

Släkten Hedengren uppskattar Intresseföreningens arbete. Olof och Agneta Hedengren från Jönköping besökte Bönhuset den 31 augusti. Olof har på äldre dagar konfirmerats och nu ville han visa sin präst, Hans och hans fru Maria Bengel, Riseberga där Hedengren verkade. Lars-Inge och Karl-Gustav var ciceroner.

Vi är tacksamma för det fina samarbetet med familjen Bergström. Fönster på Bönhuset behöver kittas och målas. Urban har kontaktat Riksantikvarieämbetet som säger att pengar är avsatta och arbetet kommer att göras 2020.

K.G. Mattsson har ansvarat för hemsidan och gjort det mycket bra. Han har skrivit många intressanta artiklar vilket har gjort hemsidan till en guldgruva för de som vill veta mer om Hedengren och Riseberga. Hemsidan besöks av flera hundra personer varje månad.

Styrelsen har bestått av Lars-Inge Larsson ordförande, Conny Boman sekreterare, Magnus Nilsson, Joanna Lysén, Britt-Marie Arvidsson, Astrid Söderqvist, Berith Palm adjungerande. Styrelsen har träffats 4 gånger men mycket av planering och kontakt sker genom e-mail.

Glädjande är att Olof Hedengren blivit ihågkommen genom minnestavlan vid Ulgryts stenar. Kontakten med Riseberga Revidiva fördjupas, att många besöker Riseberga. En fin hemsida med mycket bra information och monologen om Olof Hedengren gör att fler berörs av historien. Utmaningen för oss idag är att likt Olof Hedengren våga bekänna det vi tror på och kämpa för det som är bra för alla människor.

Åbytorp den 11 november 2019

Lars-Inge Larsson