Frikyrkorörelsens initiativtagare

Vid åtminstone ett, kanske flera tillfällen hade Olof Gabriel Hedengren besökt Skottland för lantbruksstudier och han borde inte ha undgått att redan på ett tidigt stadium, alltså även för sin egen omvändelse, lagt märke till de förändringar som där försiggick i religiöst och kyrklig hänseende. Den utbrytning från den skotska kyrkan, som 1843, resulterade i bildandet av skotska frikyrkan, hade väckt uppseende i hela Europa. I väckelsekretsar i Sverige följde man den kyrkliga utvecklingen i Skottland med stort intresse. Det var tydligen genom Hans Jakob Lundborg som Hedengren i början av 1856 fått brevkontakt med en av de främsta ledarna i denna frikyrka, pastorn, sedermera professorn James Lumsden.

 

Hedengren bekostade översättning 

År 1853 hade Lumsden besökt Sverige och här trätt i förbindelse med en hel rad kyrkomän och studenter och blivit väl informerad om de kyrkliga förhållandena. När Lumsden den 25 mars 1856 skrev till Lundborg, uttalade han den förhoppningen, att Hedengren skulle bekosta översättningen av den år 1847 avlidne doktor Thomas Chalmers ”Sermons (Predikningar)”, den nybildade frikyrkans klassiska uppbyggelsebok. I sitt brev till Lundborg den 10 juni samma år berättade Hedengren, att han haft brev från Lumsden jämte ett paket med nyssnämnda ”Sermons”.

 

Skotsk ledare på Riseberga

I nästa brev till Lundborg, den 9 rnaj, omtalade Lumsden, att han skulle sända tidningar till Hedengren samt att han tänkte trycka några utdrag ur brev från denne, vilka han fått av Lundborg. Den 6 oktober samma år skrev Lumsden åter till Lundborg och nämnde att han fått ett mycket intressant och vänligt brev från Hedengren. Ett par veckor senare var en annan representant för skotska frikyrkan, David Dickson, i Örebro och troligen, hade han även besökt Riseberqa. Den 24 i samma månad skrev Lumsden åter till Lundborg och nämnde att han skickat Hedengren en skrift om dopet och att det gladde honom att Hedengren hade satt värde på doktor Chalmers "Sermons”. Vid ett av sina besök i Sverige gästade Lumsden Riseberga, men vid vilken tidpunkt det skedde kan inte fastställas. Kanske var det i samband med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen tredje årsmöte, då fanns inte bara Lumsden med, utan även Rosenius företrädare, Georg Scott som då blivit superintendent i England.

 

Text: KG Mattsson

-------------------

Texten hämtad från "O. G. Hedengren och Risebergarörelsen" av Daniel Harbe, från 1966

Thomas Chalmers

(1780-1847)

Stiftade skotska frikyrkan

Hedengren översatte hans predikningar

James Lumsden var en av de främsta ledarna i skotska frikyrkan. Han blev god vän med Hedengren och besökte Riseberga.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)