Hedengrens burgna bouppteckning

Två månader efter Olof Gabriel Hedengrens död upprättades en bouppteckning efter hans kvarlåtenskap. Det blev en mycket omfattande förteckning som berättar en hel del om honom och hans familj. En gömd skatt för den kulturhistorisk intresserade

För den som släktforskar och vill veta lite mer om sina förfäder än det som kyrkböckernas har att berätta, skall studera bouppteckningarna.  Dessa skriftliga uppställningar, som enligt lag började föras 1734, gav en god uppfattning om de avlidnas kvarlåtenskap. Bouppteckningen skulle redovisa tillgångar och skulder och uppge vilka som ärvde. Men även myndigheterna hade intresse då en del skulle tillfalla det allmänna.

Fem dagars arbete

Innehållet i dessa varierade naturligtvis efter den avlidnes tillgångar. Vanligtvis upprättades en bouppteckning av två förtroendemän i socknen, varav en ofta var nämndeman. En vanlig bondes bouppteckning klarades oftast av på en dag och gav några sidors förteckning, en torpare tog några timmar och gav kanske två sidor. Men patron Hedengrens kvarlåtenskap var av betydligt omfångsrikare natur. Värderingsmännen behövde sex dagar för att gå igenom alltihop och bouppteckningen resulterade i 24 sidor. Ändå fanns det särskilda avdelningar som inte upptogs i bouppteckningen, som antecknades på särskilda specifikationer och redovisades vid sidan av.

I nedanstående uppställning har värderingspriset på föremålet inte tagits med. Det blir för rörigt. Bara slutsumman på boets tillgångar och skulder redovisas i slutet av artikeln.

 

 

Bouppteckningen

”År 1871 den 7de, 8de, 9de, 19de och 11 Februari förrättade och den 25te i samma månad afslutade Bouppteckning efter Brukspatron Herr Olof Gabriel Hedengren på Riseberga Säteri i Edsbergs socken. Som afled derstädes den 6te sistlidne December, och efterlemnadt sådom afvingar hustrun Enkefru Maria Carolina Hedengren, född Wigert, och med henne under äktenskapet sammanaflade Sönerna Johannes, född år 1856 den 13 Juni, David född år 1858 den 12te Februari, Josef, född år 1861 den 18 september , och Gabriel född år 1869 den 17 Juni, samt Döttrarna Maria, född år 1854 den 25te Juni, och Elisabeth, född år 1863 den 9de Augusti, alla omyndiga, hvilkas rätt härvid bewakades af deras af Herr Somhafvande förordnade God Man, Kaptenen Wälborne Herr Johan Liliehöök på Körtingsberg. Boet uppgafs af Enkefru Hedengren, med biträde af Befallningsmannen på stället, G.O. Jönsson, och befanns som följer                                 

Kontante Penningar

Inneliggande vi dödsfallet 289 riksdaler riksmynt och 42 öre

Guld

Ett cylinderur med kedja och nyckel af Thalmia, 1 dito sämre felaktigt, 1 ring, 1 medaljongnål. 

Silfver

36 st  gafflar, 26 st skaft till knifvar, 5 st fruktknifvar, 48 st större och mindre matskedar, 36 st dessertskedare, 25 st teskedar, 2ne ragusskedar, 2ne såsslevar, 2ne förläggareslefvar med brödskaft, 1 thesil, 2ne ströskedar, 1 gräddkanna, 1 kaffekanna, 1 sockerskål. Summa: i lod nära 976 lod, á 1,70 per lod

Plåt

4 st makarinfinbricker, 1 st aaldierställ, 1 såsskål, 1 kaffepanna, 3 par ljusstakar, 3 st ljussaxar, 1 nattvardskalk (galvarplastiserad), 10 medaljer af silfver, 4 medaljer af brons        

Malm och Messing

En gryta (felaktig), 1 bakelsepott, 2ne eldgafflar, 1 eldtång, 3 st eldgafflar, 6 st spottlådor

Tenn

18 st ljusformar, 1 mathämtare, 1 shebäcker

Koppar

7 st Kastruller med jernskaft, 18 st förtenta tallrikar, 6 större och 6 mindre bunkar, 7 st formar med 5 lock, 6 st kaffekokare, och ett thekök, 5 st flaskor med lock, 2 st målkärl, en fotpanna och 2ne skopor, 1Buljongskittel med lock, och en flaska, 1 större, 1 mindre och 2 sämre kittlar, 1 st ljusstjerna, 1 handkanna, 1 handfat, 1 st nattkärl, 1 kaffepanna och 2 mindre fotpannor, 1 inmurad bryggpanna

Glas o Kristall

33 st champagneglas á 30 öre, 19 st ölglas på fot á 30 öre, 46 st vinglas 20 öre, 10 st Likörglas a 15 öre, 25 st ölglas, 11 st filbunkar ´a 20 öre, 11 st, del slipade, dels oslipade karafiner, 7 st, dels slipade, dels oslipade vinkarafiner, 2 ne geléskålar (bristfälliga), 5 st sylstskålar, 3 st sockerskålar, 2ne saltkar, 2ne blomvaser, 2 ne thedosor, 1 smörask, 2ne ostlock, 4 st tallrikar, 5 st salakierflaskor, 5 st sjotjkoppar, 2 urnor af porfyr

Postelin, äkta

En Spillkum (sprödt), 22 par kaffekoppar, 10 par thekoppar, 4 st mandarinkoppar med 9 fat, 16 st äggkoppar, 1 gräddkanna, 4 st karotter, 3 st tallrikar, 1 ägghöna

Postelin, oäkta

65 st flata och 18 st djupa tallrikar, 1 form, 9 st större och mindre fat, 4 hela och 4 söndriga karotter, 4 tillbringare, 10 par kaffekoppar, 3 båtar, 1 soppskål, 1 spillkum, 1 gräddkanna, 10 handfat, 9 handkannor, 9 nattkärl, 2ne tvålkoppar, 1 handfat, 1 kanna, 1 nattkärl, 1 tvålask, ett tandborstställ, 2 bidéer

Ur

En Pendyl med fodral, 1 dito med svart marmorfot, 1 dito med fodral af Alm, 1 Proberur, 2ne Väggur

Möbler

En chiffonnier af mahogny, 1 dito med marmorskifva, 2ne byråar af mahogny med marmorskifvor, 1 dito utan, 1 parsäng af mahogny med resårbotten, 1 enmanssäng af mahogny, 1 vagga af mahogny, 2 ne soffor af mahogny klädda med ylledamast, 1 Emma af mahogny klädd med bomullstyg, 1 divansbord av mahogny, 2ne uppslagsbord af mahogny, 1 spegelbord af mahogny, 1 toalettbord af mahogny, 1 bordsatts af mahogny, 1 nattduksbord med 2ne skifwor, 1 sybord af mahogny med björkfot, 4 taburetter af mahogny, 12 st stolar af mahognyklädda medylledamast, 8 st stolar af mahogny (felaktiga) klädda med bomullstyg, 2 väggspeglar af mahogny, 1 mindre dito af mahogny, 1 kommod af mahogny, 2ne Byråar af gulpolerad Björk, 1 dito rödlutad, 2ne Byråar af Ek gamla, 1 målad dito af furu, 3ne enmanssängar med resårbotten, 1 enmanssäng af rödbetsad björk med gammal vävbotten, 8 st dito målade, 4 st barnsängar, 1 bordbänk, 1 tältsäng, 3ne soffor af björk med ylldedamast, deraf en sämre, 2ne soffor af björk klädda med guttaperika, 2 ne soffor af ek klädda med bomullstyg, 2ne soffor  ek, deraf en med stoppad sits och en klädd med bomullstyg, 1 Emma klädd med huttaperika, 10 simpla soffor, målade, 2ne divansbord runda af gulpolerad björk, 1 uppslagsbord av dito, 1 matbord af björk, ett skrifbord av björk, 1 toilettbord af björk, 1 fyrkantigt toilettbord af alrot, 1bord af alrot med låda, 1 nattduksbord af björk,1 bord af björk, 1 dito af alm med lådor, 1 dopbord af alm, 1 bord af ek med marmorskifwa, 3 målade tvättbord, 1 bord af ek med slag, 8 st mindre dito, 2ne sybord, 1 disk och ett tvättbord, e matbord med 4 bänkar, 1 bord med tälgstensskifwa, 18 st stolar af gulpolerad björk klädda med ylledamast, 27 st stolar af gulpolerad björk klädda med guttaperika, 21 st stolar af gulpolerad björk klädda med rottingssitsar, 6 st ländstolar stoppade i björkklädda med guttaperika, 4 st andra stolar stoppade i björk klädda medbomullstyg, 2ne gungstolar, 42 st simpla karmstolar, 2pulpetstolar, 1 hörnskåp af björk, 1 kryddskåp, 1 skåp af ek, 1 gammalt apotekskåp, 1 omålat skåp, 4 st skänkskåp, 1 issskåp, 3ne kommoder af björk, 5 st målade kommoder, en polerad nattstol,1 målad nattstol, 1 dito målad midre, 1 tvättställning af jern, 1 dito af träd, 5 st målade handduksställningar, 1klädhämgare af gulpolerad björk med rödt tyg, 1 dito af broderad björk, e dito omålad, 1 större och 4 mindre speglar af gulpolerad björk, 3ne spegellådor, 1 kopiepress med skåp af polerad alm,1skrifpulpet,1 nothylla af mahogny, 1 bokställning af björk, 1 dito av mahogny, 1 dito omålad, 1 wiolnotsställare betsad, 3ne galoschyllor och en målad trappstege, 1bord med en bänk, 2 ne målade kistor deraf en med lådor

Musikaliska instrumenter o taflor

Ett mindre orgelwerk, 1 flygelfortepiano af mahogny med en stol af dito, 1 wiol med fodral, 1 gitarr med dito, 2ne harpor (söndriga), 6 st oljefärgstaflor med ramar, 3ne gamla ramar, 4 st swartkritsritningar med ramar, en kulört med dito, böcker, cartor och planshwerk

Lampor och ljusstakar

1 par armstakar med porfyrfötter, 7 par ljusstakar af malm, 1 gammal ljuskrona af brons, 2ne ljusstakar af messing, 4 ljusarmar af brons, 6 st ljussaxar af stål med 2ne brickor, 8 st fotogenlampor utan fötter, 8 dito mindre, 2 st dito med bronsfötter, 1 taklampa med skärm,1 moderatförlampa med fot av brons, 12 gungilampor, 2 gaslampor af messing, 1 lackerad gaslampa, 4 gamla moderatör lampor, 19 st lampor af bleck, 1lykta av dito.

Duktyger och linne

9 st dukar,1 större (damast), 12 dukar (Nordstjerna), 3 st dito (dubbla klöfwer), 7 st dukar, 1 dito större (citronmönster), 248 st servetter 50 öre per st, 49 st servetter 30 öre per st, 6 par tvenne lakan, 34 par dito, 6½ dito barnlakan, 55 st gröfvre lakan, 131 st handdukar, 57 st dito gröfvre, 3 st mangeldukar, 12 st skänkhandukar, 26 st köks-och 7 st skafferihanddukar, 8 st slagtlakan, 14 st bröddukar, 27 st örngottwar,13 par gardiner, 5 par kulörta gardiner, 5 par halfgardiner, 29 st rullgardiner, 6 st fönsterkappor, 2ne sängomhängen, 2ne tvättbordsomhängen af domestik.

Wäfredskap m.m.

En drällwäfstol, 2ne andra wäfstolar med tillbehör, 2ne warpor, 6 st wärplar, 2ne härflar, 2nr nystfötter, 4 st gamla spinnrockar, 16 st finare wäfskedar, 10 st dito gröfre, 12 st skyttlar, 4 st spännare, 3 par kardrer, 1 sölfstock, 4 st häcklor, 2ne täckstickningbågar

Garn: af blanår 12 tt, af tåger 14 tt, grofblånor 97 tt, finare dito 20 tt,tåger 18 tt

Sängkläder

19 st tagelmadrasser, löstagelmadrasser, sämre löstagelmadrasser, svintagelmadrasser, ospunnet kotagel, 9 st fjäderbullstrar, 29 st fjäderkuddar, 13 st fjäderkuddar, ospritad fjäder, 10 st sämre fjäderkuddar, 10 st kuddar af ängsdun, 7 st halmfässingar, 2 st 2manskuddar, 9 st enmanstäcken (sämre), 5 st stickade kattunstäcken, 14 st bomulstäcken, 2ne hårtäcken, 13 st filtar, deraf 2 större o 11 mindre.

Den aflidnes gångkläder

Skattades enligt serskild specifikation till 325 riksdaler.

9 st rakknifvar, 2ne rakstriglar, 3 st sigiller, 4 par glasögon deraf 1 par med silfverbågar, 1 päls-, 1 byx- och 1 filtrem, 1 brefvåg, skriftyg, en barometer, 3ne thermometrar, 1 afvägningsinstrument, 1 tub, 1 dubbelbössa, 1 pistol, 1 värja och 1 sabel, 3ne fäll- och 2ne pennknifwar, 7 st finare tänger och 2ne hamrar, 2ne saxar, 2ne nätband och 1 tumstock, 2 st ölprofware, 1 skorasp, finare borrar, 3ne borstar, 1 snörmaschin, diverse småsaker.

Blecksaker

5 st damijanner, 8 st burkar (förtent jernbluk) – oförtent: 2ne flata burkar, 6 st långa formar, 6 st buddingformar, 4 st dosor, 2 st refjern, 2ne trattar,1 skopa, 3ne målkärl, 2ne flaskor med lock, 1 korfstoppningsmaschin gammal, 1 spritts, 15 st bakelseformar, 2 ne thedosor, 3ne gasoljekannor, 1 duschslag utan skaft,3ne matskedar, 8 st brödkorgar, 9 st brickor, 2ne söndriga badtinor, 4 st stekapnnor, 1 långpanna, 21 st brödplåtar, 2ne kakmått, 1 pannkaksspade, 1 soppsil, 3ne kaffebrännare, 3ne sopskyfflar

Jernsaker

Hushållet: 5 st grytor deraf en om 16 kannors rymd,de andra mindre, 3ne kastruller, 9 st laggar, 4 st waffeljern, 1 spis och en 1 ugnsraka, 1 betsman, 5 st hackjern, 2ne fotringar, 1 tändsticksställ, 2ne yxor, raka och ugnssopa, 6 st grytkrokar, 1 strykugn med 8 jern, 2ne grytor och 2ne mortlar af tälgsten, 23 st knifvar och 36 st gafflar, 5 st tälgknifvar, 16 st eldgafflar,3ne eldskyfflar, 4 eldstänger, 3ne eldgaller - Wid Gården: 1 kamin, 1 enkel jernkakelugn, 15 st jernstörar, 1 knoster, 8 borrar och 1 slägga, 2ne vildkorpar, 11 st jernlinor, 2ne tvåcentnerswigter, 1plogkropp, 4 st lands- och 5 st sletskifwor, 1 bryggpanna, 12 st gamla liar, 8 st jernskyfflar, 1 gammalt smidesjern,1 nytt jern, 1 tackjern, diverse skrufwar, 1gammal ångpannamed koppar inuti

Bättre åkdon och dito selar

1 täckvagn, 1 dito gammal, 1 dito sämre, 1dito, 2ne giggar, 1 kajör, 1 släde, en dito, 1 likbord, 1 sadel, 3 par parselar, 2ne giggselar, 1 släd och 1 kajörsele, en gammal stångsele

Stallredskap

19 st arbetsselar med till behör, 5 st sadletter med rygg och draglinor, 20 st grimmor med skaft av järn, 24 st hästtäcken, 1 halsrem, 1 kapson med linor, 1 sadel med betsel, 9 par ploglinor av järn, 10 par plogtömmar, 4 ryktdon o 1 tvättborste, 2ne tornistrar, 2ne mansaxar, 3ne hovtänger, 2ne hamrar, 4 verkjärn och 2ne nitjärn,1 rasp, 2ne lampor, 1 lykta, 8 vattenämbar,1 binge och 1 kista, 2ne skopor och 2ne stävor, 2ne skovlar och 1 bog, 1 gödselkärra, 3 st högafflar, 2ne boskorgar, 1 skostol, 1 ingivningsinstrument, 4 st pinglor, 2ne lampställningar

Snickareredskap

1 hyvelbänk, 1 dito skiva, 1 hjulbänk, 4 st stocksågar med filar, en vedsåg, 2ne tälg-, 2ne hand- och 3ne skyryxor, 2ne kransågar.1 klosåg, diverse hyvlar och huggjärn, 6 dymlingnavrar, 2ne borrvindar, 1 skuvnyckel, 1 hovtång, 2ne hamrar, 1 cirkel, 2ne litmått, 3ne vinklar, 2ne bandknivar,1 glasplog, 1 lagg, 1 källhyvel, not-, sims-, list- och 2ne sponthyflar, 2ne bröstborr, 1 limpanna, trädskowerktyg, 1 swarfstol med 2 jern, 1 skåp, 2ne filar, 6 st handsågar, 4 håll- och 4 drefhakar, 1 borrwind med centrumsborrar, 1 vattenpass av järn

Smedjeredskap

En bälg, 1 smides- och ett sparrstäd, 3ne skrufstäd, 11 st skkrufnycklar,2ne skrufskifwor, hamrar, tänger, filar, stampar,mejslar m.m. såwäl i smedjan,som i ångmaschin enligt serskild specifikation

Trädgårdsredskap

55 st bänkfönster, 3ne kupjern, 1 gammal diamant, 4 sparrisjern, 4 trädskrapor, 3ne saxar,3ne sågar, 8 melonlyftare, 14 st krattor, 9 gångskyfflar,5 st stegar, en gödselgrupp, 10 st bgrässkyfflar, 2ne vattenkannor af koppar, 1 blukkanna, 1 snören med pinnar, 2ne såll, måleriwerktyg med flera småsaker, 2ne soffor,rullmattor, 1 välter af jern

Träd och laggkärl

3ne sädesbingar (deraf en hos trädgårdsmästaren), 3 ne dricksfjerdingar, hängslen, 2ne mjöltunnor, 3ne större och 2ne mindre tinor, 4 mindre dito, 2ne Eksåar, 7 st byttor, 1 vattenså med stång, 2ne hingkar, 3ne hackhoar, 1 badtina med dusch och ställning, 3 st kar, 1 kar i golfwet med pump och kopparrör, 6 gamla drickrunnor med 2ne kranar,1 tvättina,2ne tvättbunkar, 1 så med ämbar, 1 hummelsil och 1 tunnkar,2ne vattenrännor I boden: 4 st bingar, 1 sågbänk,1 gammal vattentunna

Ladugårdsredskap

5 par oxok med tillbehör, 2ne enok,2ne vattenok, 2ne sörplårar, 1 hövåg, 1 mjölkvagn,2ne gödselkärror med 3 skoflar, 5 st gödselkrattor, 4 byktskrapor,3 st båskorgar, 4 st lyktor,121 st klafwar af jern med 115 lethkinn, 1 vattenink wid brunn, 2ne mjöllårar,2ne kopparstäfvor,1 kittel, 4 vattenbyttor, 2ne kopparstäfvor, 1 dito kittel, 4 vattenbyttor,2ne stäfwor, 1 gryta och 1 panna,3ne knifwar, 6 st mjölkstolar, 1korg, 1 skåp, 1 gammal handspruta, 1 sugare af koppar, 2ne kar i taket med vattenledningar af jernrör, och derå anbragte 5 st metallkranar och en pump med kopparrör, 14 st smallska plogar med 9 par swänglar för hästar, 2ne dubbelplogar, deraf en oduglig, 5 st hästårlder, 4 st oxårlder, 3 st mullskopor, 1 söndrig billharf, 6 st djupharfwar, 1 zigzagharf, 2ne harfbörder, 11 par jernharfwar med 11 wågor, 1 bullharf, 1 drillharf, 6 st harftisslas,1 hästhäcka,2ne felaktiga ekwältrar, 3ne mindre ekvältrar,2ne sladdar, 1 krosskilsvälter, 8 st hästräfsor af jern, 3 st hösläpor, 36 st högafflar, 1 höknif,2ne stråckelräfsor af jern, 3ne stråckelräfsor af träd, 20 st enbets- och 2ne parskacklar

Kör och åkerbruksredskap

9 st hästparvagnar med gödselbottnar och skrindor, 4 st ox- och 4 st skakvagnar,5 enbetshästvagnar, 1 resparvagn, 1långkärra med grindar, 1 stenkärra, 5 st stjelpkärror,1 kärra med ett vattenkar, 2ne dragkärror, 19 par hästkälkar med gödselpråmar och vedstegar, 17 par oxkälkar derfa 2ne par trädskodda, 1 drög med vattenkar,2ne färdryssar

Diverse maschiner

En ångmaskin med ångpanna af jernplåt och en större vattenreservoar, med axelsträcka och lemtrissor, 1 stölrre kastmasckin, 4 mindre dito deraf 2ne Hornbys, 1 hackelsemaschin, 1 rofrifningsmaschin, 1 rotfrugtskärningsmaschin, 1 tegelrörsmaschin, 1 skördemaschin, 1 Garrets såmachin,1 krossmaschin, eller maltqvarn, 1 Garrets rensmaschin, 1 benstamp,1 kran för tegelwerket, 1 sädestorkningsmaschin, 1 rotfrösåningsmaschin, 1 gammal stenuppfodringsmaschon, 1 gräsfrösåningsmaschin, 1 urwridningsmaschin, 1 engelsk lie med ärf, engelskt diktningsredskap

Mejeriredskap och mejerialster

12 st mjölkinkar, 4 st mjölkflaskor af koppar, 4 silar, 4 skumslefar, 3 skopor, 9 st bleckmått, 2ne durschslag, 2ne ostskärare, 4 thermometrar, 3ne gräddmätare, 14 st målade ostkar, 2ne dito på fötter, 2ne baljor med grind, 3ne ostqwarnar, 1 tälgstensbord, 2ne bunkstegar, 39 st ostformar med 19 kransar, 2ne såar, 4 byttor, 2ne smörtråg af bok, 4 dito mindre af ek, 4 st vågbalanser med vigter, 6 st smörskåp, 1 smörform, 2ne presskrufwar, 2ne pressar, 1 gjutform för Nor, 4 ostpressar med tackjernsvigter, 6 st ostlådor för saltning, 1 kopparpanna, 7 st brennjern, 1 jernkamin, 16 st osthyllor, 1 tjernwandring, 1 ostpress af jern, 2ne mindre kopparpannor, 1smörstjerna, 2ne cylindrar, 2ne isskåp, 10 st vattenlådor, 7 st gräddståndare, 1 smörtjerna af koppar, 1 gryta, 1 kastrull, 1 kanna, 1vägg- och ett fukur, ostnummer, 2ne eldgafflar och 1 raka, 2ne penningskrin, 2ne vattenhinkar med vind och lina, diverse krus, 1 bunkställning, 2ne ostknifwar,1 bunk- och 1 trädställning, 1 smörslef, 4 st emkarmed grindar, 2ne såkar, 2ne härsilar, 2ne trattar,2ne ostgreppar, 4 borstar, 14 skenor, 3 st ostlakan, 24 st dito dukar, 2ne lampor, 4 st blå burkar, 3ne pressbräden, 2ne hamrar, 2ne yxor, 1 skofwel,. 1 tälgknif, 3ne burkar, 1 lykta, 1 skrufnyckel, 1 bykkar med 1 stol, 15 tt kummin, 2 tt nejlikor, 2ne färglådor, 30 st löpen, 61 st mjölksåar, 51 st grunda mjölkbunkar, 80 st gamla mjölkbunkar – Mejerialster: Ost halvfet 380 tt, ost kummin 9415 tt, ost skumost 4185

Diverse

1 diwansmatta, diverse andra folfmattor, 6 par fönsterjalousier, 4 sopborster och 1 klädborste, 4 st nattsärkar, 1 coffert, 2ne fotpåsar, 1 kokapparat af jernbleck, 1 duschinrättning af dito,1 messingsring med kedjor, 22 st jerntenar, 40 st lampglas, 19 st gardinkäppar, 19 st gardinkäppar, 1 gammalt skrin, 1 syskrufoch 3 pallar af mahogny (söndrigt), 2ne broderade pallar utan trädwirke, 5 st dynor, 3ne läderwäskor,1 måladt skrin innehållande diverse, 1 kista med 12 st st tafwelglas, 13 st strumpbräden, diverse tapetstycken, 7 st säckar och 1 kaffebal, 2ne ringklockor, 1 större dito samt en vinkel, 1 saladierställ, 1 kista, diwerse stenkärl – Bakredskap enligt serskild specifikation, 6 st korgar och fat, bouteljer, 6 st bykstolar med hoar, 1 halmhiss af träd.1 säckkärra (på boden), 1 röd bänk,1 häfwert, 1 råttfälla, 2ne 5fotsmått, 20 st damijaner, delar af ett gammalt tröskwerk, diverse björk- och ekvirke, 2 par husskrufwar, 2ne brukspiskor, 6 st rep, 4 st slipstenar med jernwefwar, 24 st plank och 4 tolfter bräder, 34 st rofhackor, 1 skyryxa (till maschin), 18 st potatishackor, 13 st fyllfat,en gammal wåg med wigter, 1 jernskopa,3ne frösåll, 3 resslar,1 gödseläkärra, 1 kalkrissel, 1 säte, 2ne såskäppor, 7 st jernskodda skoflar, 1 korstafla och 1 landtmäterkedja, 33 st handgreppar, 4 st gödselklor, 18 st torfhackor, 3 str flåhackor, 3ne rotyxor, 6 st båskorgar, 4 st såll, 7 st drosskoflar, 8 st målkärl.1 decimalwåg med wigter, 3ne wågbalansermed wigter, 5 st sädesmattor, 42 st säckar, 1 spruta med slang och rör, diverse gamla fårhäckar, 6 st krattor, 1 såll - 1 gröpesqwarn: 7 st hackor, 1 bossjern, 1 jernlina, 5 st spadar, diverse gammal metallTäckdikningsredskap: 3 st monarker, 4 st skyfflar,2ne nedläggare, 1 större skyffel, 1 gammalt skåp, mindre wigter, 1 märktång,1 troakar, 2ne lawementsprutor af tenn, diwerse saxar och sixor, diverse jernplåt, papp,  1 lykta,1 mangel, 3230 st tegelrör, 226 mutegel – 1 höngel med marter,block, tågkärr, och 1 större jernlina – Diwerse inventarier i bönhuset 40 riksdaler, 1 postväska, 8 tt humle –Diwerse beredt läder: 10 st kalfskinn, 17 tt sämre läder, 17 tt semläder – Oberedt läder: 1 kohud, 12 st kalfskinn, 4 fårskinn – 1 inmurad bryggpanna i brygghuset, med gammal  kran

Kreatur

21 st hästar, 5 par oxar, 11 st kor av ayrschirerase, 11 st qwigor av dito rase, 77 st kor av svensk dito, 1 mindre kwiga af ayrschirerase, 1 större tjur, 4 st mindre tjurar, 16 st swinkreatur, 8 st dito mindre, 20 st höns och 2ne tuppar

Inbergad gröda

Skattades enligt serskild specifikation till 10.000 riksdaler, utsådd höstgröda af 19 tunnmor hvete, utsådd höstgröda af 20 tunnor råg, brukningskostnad 300 riksdaler

Fodringar

15 st actier i Köping Hult jernväg 1200 rd, af arrendator Erik Erson i Skäringe för öfwertagna inventarier enligt förbrukning 2044 rd, af dito manförfallet gammalt arrende för 1 mantal Skäringe 1239 rd, af arrendatorn Carl August Andersson i Klosteråsen för öfwerstagna inventarier enligt förbrukning 1185 rd och 75 öre, dito man obetalt arrende för föregående åren för ½ mantal Klosteråsen enligt räkning 1473 rd, 67 öre, samme man förfallet gm arrende för dito hemman 725 rd, för arrendator Carl Andersson i Nästorp förfallet gm arrende för 1 mantal Nästorp 170 rd, Nils Ersson i Backen förfallet gm arrende för 3/4dels mantal Backen 98 rd, Per Olsson i Kulltorp förfallet arrende för 1/4dels mantal Kulltorp 182 rd, Qwisserud torparen Nils Nilsson efter räkning 165 rd, Qwisserud enkan Maja Stina Andersdotter efter dito 26 rd, Qwisserud enkan Stina Persdotter efter dito 33 rd, 49 öre, Qwisserud pigan Maja Stina Andersdotter dito 18 rd, Grindstugan torpare Lars Jonsson dito 200 rd, Wärberg torpare Anders Nilsson dito 117 rd, Högan torpare Lars Perssons sterbhus dito 70 rd, Högan smeden Lars August Qwarfot dito 188 rd, Stäringstorp Jonas Swensson sterbhusdelägare dito 13 rd, 88 öre, Stäringstorp efter sedel af 17 okt 1868 kapital 96 rd 50 öre, obetalt ränta derå 5 rd 79 öre, Blankholmen Carl Blank efter räkning 16 rd, Utsigten torpare Per Erik Olsson dito 25 rd, af Stenåsen torpare Anders Gustaf Ersson efter räkning 114 rd, af Husby rgor soldat Berg 18 rd, Qwistbro soldat Stenman 2 rd, af smeden Wictor Wennqwist 12 rd, af Fjugesta egor Johannes Larsson 45 rd, af Skansen Johan Persson 15 rd, af Sjöttorp torpare Anders Gustaf Andersson 20 rd, af Qwistbro socken masmestare Lars Nilsson 19 rd, af Kumla socken Björkfallet Carl Johan Persson 6 rd, af qwistbro socken skogwaktaren Carl Carlsson 25 rd, af Karlskoga kyrka N. Björkström 16 rd, af Sköttorp herr C. Wilhelm Gransten 11 rd, af Granhammar Lars Erik Nilsson 8 rd, af Örebro Carl Carlsson 2 rd, af Hulwik pigan Carolina 1 rd, af Frövi Fredrik Ersson Skyberg 7 rd, af Frövi Johanna Fröling 4 rd, studerande Ricard Norén efter sedel af 1 dec 1870 kap 50 rd, obetalt ränta derå från sedelns datum 50 öre, af Christinehamn C. Nordfelt 13 rd och 20 öre, af Ramsberg W. Berglund 61 rd, af Filipstad Dahlström 68 rd, af Lindesberg C. Carlsson 63 rd, af Lindesberg August Bergström 32 rd, af Örebro herrar Clewander Co Åkerberg 113 rd, af Götheborg exportkonduktören William Reis 2157 rd, af direktionen för Riseberga barnhem 1836 rd

Osäkra fodringar

Af Riseberga enkan Hedda Maja Carlsdotter och räkning 29 rd, inhyses Nils Danielsson 80 rd, Qwisserud Erik Andersson 111 rd, Anders Persson 157 rd, Erik Danielsson 115 rd, Gunsten Anders Andersson 274 rd, Wången Carl Nilsson 825 rd, Fallet Erik Jansson 624 rd, Klosterskogen Anders Andersson 289 rd, Qwisserud Erik Jonsson 734 rd, Herfwesta egor enkan Kathrina Persdotter 9 rd, Kulltorps egor enkan Maja Kajsa Persdotter 121 rd, Wilhelm Larsson 219 rd, Stäringe mosse Nils Ulrik Larsson 22 rd, Grythyttehed Hans Svensson 5 rd, Sahltorp Johan Jönsson 4 rd, Olof Larsson 9 rd, Sörby egor, afskedade soldat Sörfeldt 17 rd, Svartå smeden Lars Lundgren 7 rd och 1öre, stationsinspektoren af Wegla 3 rd och 77 öre

Frälseräntan af½ hemman nr 4 Örsta i Kumla socken och härad uppgafs af sterbhusdelegarna wara obetalt för 18 år tillbaka, ehuru fordrad har den ej kunnat erhållas godwilligt,och mågra lagliga åtgärder för densamma utkommande har icke heller vidtagits och ehuru Kumla häradsrätts fastebref af den 22 november 1814 finnes i Sterbhusetm och som nu företeddes å frälse ränta af ett helt hemman Örsta som nu aflidne brukspatron O. G. Hedengrens föräldrar inköpt och som sednare  ärfvt af den nu aflidne enligt arfskifte af den 27 maj 1830, trodde dock sterbhusdelegarne sig icke med säkerhet kunna styrka sin rätt till meranämnde ränta widare än af ½ hemman Örsta, men sedan upplyst blifwit att detta halfhemman för några år sedan öfwergått tillandra ägare, kan, då förmånsrätt enligt 17 kap. 3 och 4 § § jordabalken icke eger rum förmera än sednast förflutne 3ne år, widare af denna obetalda ränta ocke såsom säker fodran utföras, och, som á 15 Rd 66 öre per år gör 49 rd och 98 öre.

 

Fastigheter

Riseberga 4 mantal säteri med dertill lagdt och lydande

Högan ½ mantal rå och rör

Råntorp 1 mantal frälse

Qwisserud 1 mantal kronoskatte, tillhopa utgörande

Qwisserud 6½ mantal, upptages enligt sednast åsatte taxeringswärde (sammanlagt) 177.000 rd

Backen 3/4dels mantal skatte augments 8000 rd

Brokåsen ½ mantal  skatte frälse 7000 rd

Blankholmen 1 mantal skatteaugements 14.000 rd

Kulltorp 1/4dels mantal frälse 6000 rd

Klosteråsen ½ mantal frälse 12.000 rd

Nästorp 1 mantal frälse 16.000 rd

Stäringe 1 mantal skatte rusthåll 36.000 rd

Dessa hemman äro alla belägna i Edsbergs socken och härad

Gysta 1/4dels mantal kronoskatte beläget i Knista socken, Edsbergs härad, upptogs likaledes enligt åsatte taxeringswärde 4000 rd

Frälseräntan af ½ mantal nr 4 Örsta i Kumla socken och härad, enligt sednast åsatte taxering uppskattad till 1375 rd,  i afseende å denna räntas tillkomst åberopas hwad å motstående sida dem är anfördt

Dessa fastigheter, som jemte frälseräntan, den aflidne i arf erhållit efter sine föräldrar brukspatron herr Olof Hedengren och dess hustru, fru Agneta Charlotta Hedengren, född Silfwerstolpe, enligt arfskifte af den 27 maj 1830 och ehuru hälften af dessa fastigheter under äktenskapet äro försålda, äro de dock sedermera återköpte den 21 december 1862, och hwarå Edsbergs härads rätts fastebref erhållits den 17de februari 1864, som här antecknas

Summa tillgång boet riksmynt 338.348

Sterbhusets skulder

Till Örebro läns serskilda hypoteksförening intecknadt, kapital 71.997 rd och 55 öre, upplupen obetalt ränta derå tilldödsdagen 4287 rd, samme förenings grundfond intecknadt, kapital 18.000 rd, upplupne obetalt ränta derå 270 rd, Örebro enskilda banks grundfond intecknadt, kapital 39.000 rd, upplupen obetalt ränta derå till dödsdagen 2340 rd, samma bank icke intecknadt, kapital 2400 rd, upplupen obetalt ränta derå 12 rd, samma bank icke intecknadt, kapital 1200 rd, upplupen obetalt ränta derå 18 rd, samma bank krediteurskuld 1220 rd, grewe Axel Lewenhaupts arfwingar genom excelensen Adlervreutz intecknadt kaptital 20.000 rd, doctor herr Charles Dickson intecknadt, kapital 17.000 rd, litteratören herr J.Jolin dito kapital 5000 rd, upplupen obetalt ränta derå till dödsdagen 100 rd, grosshandlaren herr S. Wigert intecknadt, kapital 57.500 rd, upplupen obetalt ränta derå 1526 rd, Stockholms enskilda bank icke intecknadt, kapital 2400 rd, upplupen obetalt ränta derå 60 rd, till mademoiselle Anstrin ickeintecknadt, kapital 1700 rd, upplupen obetalt ränta derå 8 rd och 50 öre, befallningsman herr G.O. Jönsson icke intecknadt, kapital 4000 rd, upplupen obetalt ränta derå 180 rd, Lars Johan Persson i Blankholmen icke intecknadt, kapital 900 rd, upplupen obetalt ränta derå 54 rd. Diwerse personer för lefwererad mjölk m.m. till mejeriet efter serskildta räkningar tillhopa 5525 rd, kusken Fredrik Danielsson på Riseberga efter räkning 73 rd, begrafningskostnader efter räkning 400 rd, årets kronoutskylder enligt debetsedlarne 528 rd och 75 öre, kommunalutskylder enligt dito 658 rd och 15 öre, pastor i likstol enligt konwention 75 rd, bouppteckningsumgälder, deri inberäknadt lösen och bouppteckningsarfwode tillhopa 480 rd

Summa skuld 261.223

Boets behållning 77.125, säger riksmynt 338.348

Att allt är rätt och riktigt uppgifwit och ingenting med wett eller wilja uppsåteligen undandöljdt intyga under edlig förbindelse Carolina Maria Hedengren, född Wigert. Gustaf Olof Jönsson. 

Sålunda efter uppgift noga antecknadt och wärderadt, betyga J. P. Wetter, Olof Larsson f.d. nämndeman. 

Undertecknad har vid denna förrättning varit närvarande John F Lilliehöök

Egenhändiga namnteckningarne intyga J. P. Wetter, Olof Larsson i Odinslund

År 1871 den 15de mars i Edsbergs härads lagtima winter ting ingafs till härads rätten denna bouppteckning jemte ett serskilt exemplar deraf, som lades tillhandlingarna, betygar på härads rättens wägnar Hugo Waldenström

Lösen 68,60 + Ohsig 96,45 + Mams 0,25 = summa 165 Rd 30 öre

 

 

Nya bilder av Hedengren

Bouppteckningen för Olof Gabriel Hedengren ger ju onekligen nya målande bilder om vem han var. Mycket bekräftar berättelserna om honom, andra ger bara halva svar eller skapar ny förvåning. Vi kan redan i de första rubrikerna konstatera att han var en tämligen välbärgad herreman. Det var inte många människor på den tiden som bar guldring och hade råd med två guldklockor, eller har ett löskapital på 289 riksdaler, en summa som idag kan omräknas till omkring 20.000 kronor.

Man blir nyfiken om vad det var för medaljongnål i guld han bar? Var det kanske något av alla de sällskapen han var medlem i? Vilka var de 14 medaljer han ägde i olika valörer? Och vad hade han egentligen i sin klädgarderob. Hans vardagskläder tas ju inte upp under ”Den aflidnes gångkläder”. Dubbelbössa, pistol, värja och sabel? Var det sparade saker från hans tid som militär, eller var Olof Gabriel jägare? En dubbelbössa var ju ett gevär med två pipor som ofta användes som hagelgevär. Hedengren var före sin tid även när det gällde den egna munhygienen, det visar ju uppgiften om att han ägde ett tandborstställ. Att borsta tänderna var ju inte vanligt hos allmänheten ens en bit in på 1900-talet.

Uppgifterna om boskapen, lantbruksredskapen och maskinerna ger nya kunskaper om Hedengrens satsningar och intressen i lantbruket. Och av fodringarna kan vi se att han trots egna skulder ofta lånade ut pengar till andra, till både fattiga och rika.

Ädla och oädla drycker

En intressant rubrik är ”Glas och kristall” där man kan fråga sig om Hedengrens alla dryckesglas. Bör man kanske ompröva talet om att han startade sin väckelseverksamhet för att komma tillrätta med alkoholförtäringen bland de anställda på Riseberga. Är det kanske en efterkonstruktion att han också var nykterhetskämpe? Eller gjorde man skillnad på drycker på den tiden. Champagne, öl, vin och likör kanske räknades som ”ädlare drycker”, för några brännvinsglas syns ju inte bland glasen. De myckna antalet glas vittnar kanske också mer om att Hedengrens dryckesvanor inte handlade om vardagsbruk, utan nyttjades i samband med fester.

Nej, man kan nog räkna med att det framförallt var brännvinsbruket som ställde till eländet bland de anställda. Det vanliga förr var ju att alla skulle ha en sup till varje måltid. Till både frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och kvällsmat, vilket naturligtvis resulterade i att många var småberusade hela dagarna. Därtill festade man extra på helgerna. Många brände hemma och potatis som man använde därtil var billig. Champagne och likör var alltför dyrt att stå på bönders och torpares bord. Brännvinet användes ju också som medicin, till och med små barn gav man brännvin när de var sjuka, så tillvänjning skedde i tidiga år. 1800-talets nykterhetsföreningar hade ett drygt arbete att förändra folks tankebanor och ingrodda spritvanor.

              Eller måhända det var som den som kommenterade denna arttikel: "De                                         dricksglasen hade han nog innan han blev frälst"

Plus trots allt 

Hedengrens satsning på inköp av nya jordbruksmaskiner och djurraser, i kombination med missväxtår, gjorde att han en period i början av 1860-talet höll på att mista sitt Riseberga. Men tack vare hjälp från släkt och delägarskap med andra lyckades han vinna tillbaka gården. När han avled 1870 hade boet en behållning på 338.348 riksdaler riksmynt, vilket omräknat till dagens penningvärde uppgick till drygt 20 miljoner kronor.  Skulderna uppgick dock till 261.223 riksdaler riksmynt, vilket i dag innebär omkring 16 miljoner kronor, varför behållningen var ”enbart” 77.125 riksdaler rikmynt, dvs nästan 5 miljoner kronor idag. Så nog kunde Hedengren räkna plus i kassa

 

Källa: Riksarkivet, Hedengrenska släktarkivet 

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)