Fredrik Fransson

Fredrik ville missionera hela världen

Fredrik Fransson var en av 1800-talets mest kända väckelseevangelister. Kallad att vinna människor för Gud och skicka missionärer till Kina. Hans engagemang startade en mängd olika missionsföreningar, däribland det som senare utvecklades till Svenska Alliansmissionen.

 

”Han var spenslig och mager. Hade kolsvart hår, hakskägg och mörka genomträngande ögon. Klädd i överrock, bärande en liten väska i i ena handen, ett paraply i den andra och bibeln under armen. På huvudet bar han en liten svart hatt. Så satte han sig framför mig i tågkupén. Jag var på resa till Falun efter avslutad vårtermin på folkskoleseminariet i Karlstad våren 1899. Han tittade på mig och ställde helt oväntat en fråga.

-Tror du på Gud?

Då jag bejakade frågan kom nästa lika överraskande fråga

-Skulle ni inte vilja gå ut till Kina som missionär?”

Så berättar en student från Karlstad som på en tågresa 1899 mötte Fredrik Fransson.

 

Fredrik Franson klev av strax innan Nora. För att besöka sitt barndomshem i Pershyttan. Han, två syskon och föräldrarna hade emigrerat härifrån 30 år tidigare. Till Amerika där de bosatt sig i Nebraska. Nu hade han rest runt i både Europa och Asien för att värva missionärer till Kina. Det var inte så långt att gå. Bara en kilometer från mjölkpallen där han klev av. Allt var sig likt. Inte minst det stora boningshuset och andra våningen där familjen brukade hålla möten. Det hade alltid varit öppet för alla att predika här, både män och kvinnor, präster och lekmän. Inget samfund, yrkesbeteckning eller kön var mer värt än det andra. Det var härifrån Fredrik fått sin inställning. Att de kristna arbetade för en gemensam sak; att vinna människor för Herren! 

 

Fredriks föräldrar upptäckte tidigt att han hade lätt för att lära. Det gjorde att de, trots sin fattigdom, satte honom i skola. Först i Nora pedagogi, sedan Karolinska läroverket i Örebro. Dock hann han aldrig avsluta sina studier förrän familjen beslutade sig för att emigrera. Nödåren 1867-1869 hade tömt föräldrarnas kassaskrin, och när de fick höra om de goda möjligheterna till arbete i USA bröt de upp. Dock blev det hårda farmarlivet i Saunders county för mycket för den spensligt byggde Fredrik. Han blev sjuk . Ett helt år tog det innan han blev bra. Tro på Gud och mycket bibelläsning fick honom på fötter igen. Han beslutade sig för att bli evangelist

 

Sina första lärospån gjorde Fredrik hos väckelsepredikaten D L Moody, och fick genom denne hjälp att predika i amerikanska församlingar. Vart han gick blev det väckelse och församlingar bildades. Länge hade han tänkt göra en hemfärd till sitt hemland. Via New York, Hamburg, Lübeck och Danmark kom han 1881 till Sverige. Under två år torde han ha besökt alla delar av landet. Överallt höll han väckelsemöten. Han predikade kort, avskilde en stund till bön och därefter följde eftermötet med hastiga omvändelser enligt Moodys metod. Ämnet för F:s predikan var ofta Kristi snara återkomst. Dock gick det inte utan motstånd. Statskyrkan såg honom som en villolärare, åberopade konventikelplakatet från 1868 och drog Franssons inför rätta. Både i Visby och Lund. Straffet blev böter. Fransson gick emellertid till kungs, protesterade och fick plakatet avskaffat

Han fortsatte till Norge. Verkade där ett år, organiserade missionsföreningar och startade en bibelkurs. Till fasa för samtiden då det var öppet för både kvinnor och män. Fransson försvarade skarpt kvinnans rätt att delta i det religiösa arbetet och många av hans elever blev framgångsrika predikanter

 

Efter en kort tid i Sverige for han till Danmark där en stor väckelse uppstod. Men när alltför många blev helbrägdagjorda grep polisen in och utvisade honom ur landet. Häktningstiden blev dock en period av studier för Fransson. Han lärde sig tyska och verkade efter frigivningen en tid i Tyskland, med stor framgång. Därifrån reste han till Rom, Egypten och Palestina. I Rom kröp han de 28 stegen uppför Scala Santa, ett tecken på hur ringa betydelse kyrkor och samfund hade för honom. Men ett besök hos påven Leo XIII för slog han ur hågen, då han fått veta att man måste knäböja för påven.

1890 blev han starkt gripen av ett upprop från missionär Hudson Taylor. Att utsända tusen missionärer till Kina. Fransson började ivrigt verka för värvning och utbildning och for runt i både i Europa, Asien och Amerika. Missionssällskap bildades överallt för att understödja missionärerna, bland annat Jönköpings missionsförening.

 

En central  del av Fredrik Franssons förkunnelse var apokalyptisk, om Jesus snara återkomst till jorden. Ivrigt och brådskande predikade han om att Kristus kunde vara här vilken dag, vilken minut som helst. Under en vistelse i Jämtland beslutade han sig därför att skriva en bok i ämnet. Det blev ”Himlauret» där han räknade tider och stunder. Stödd av många, kritiserad av andra

Efter en sju år lång missionsresa runt hela jorden kom Fransson tillbaka till USA, där han avled 1908 i Idaho Springs, Colorado.

 

Den lilla missionsföreningen i Jönköping fortsatte att stödja Franssons missionärer. De utökade verksamheten och bidrog till att skapa en skandinavisk alliansmission, med uppgift att ta ekonomiskt ansvar för utsända missionär. År 1900 startade de utlandsmission i både Kina, Indien och Sydafrika. 1919 var de så många själva att de beslutade sig för att bilda Svenska Alliansmissionen, ett samfund som består än idag. Med nära 14.000 medlemmar. Arvet från Fransson lever vidare i evangelisation och mission. På mötena förr sjöng man ofta amerikanskan Fanny Crosbys sånger, exempelvis …

 

Brist ut, min själ, i lovsångs ljud,

Med fröjdfullt harposlag
För all den nåd du får av Gud.

På denna glädjens dag.
Din vinge lyft mot himlens höjd.

Med glatt och ödmjukt mod.
Stäm in uti de sällas fröjd

Som sjunga: Gud är god.

 

Fredrik Franssons antavla

Fredrik Fransson (1852-1908), världsevangelist

 

Far: Frans Ersson (1820-1867), bonde, byaman i Gamla Pershyttan Nora

Mor: Maria Nilsdotter (1817- )

 

Farfar Erik Carlsson (1792-) bergsman, bonde i Gamla Pershyttan, Nora

Farmor: Christina Olsdotter (1782-)

Morfar Nils Israelsson (1781-), bonde i Lindes by, Järnboås

Mormor Catharina Nilsdotter (1780-)

 

Farfars far Carl Andersson (1760-) i Nora, uppsyningsman i Nya Pershyttan, Nora

Farfars mor Maria Christiernsdotter (1764-)

Farmors far: Olof Larsson, gruvararbetare i Nora bergsförsamling

Farmors mor: Cajsa Persdotter

Morfars far Israel Olsson (174-), bonde och nämndeman, i Lindes by, Järnboås

Morfars mor Catharina Andersdotter (1749-)

Mormors far Nils Månsson (1747-), bonde i Gammelhyttan Järnboås

Mormors mor Christina Olsdotter (1752-)

 

Farfars farfar Anders Andersson f. 1719, arrendator, åbo i Bomanshyttan, Nora 1760

Farfars farmor Ingri Larsdotter f. 1732

Morfars farfar  Olof Eriksson i Lindes by, Norrbyås 1745

Morfars farmor Anna Eriksdotter

Mormors farfar Måns Abrahamsson, vid Gammelhyttan, Järnboås 1747

Mormors farmor Catharina Pärsdotter

 

Farfars farmors far Lars Persson f. 1700, bosatt i Bomanshyttan, Nora 1760

Farfars farmors mor Stina

 

Källor:

”Fredrik Fransson” av Karl Linge, Alliansmissionen 1951

Svensk biografiskt lexikon, 1964-66

Kyrkböcker

Fredrik Fransson (1852-1908), evangelist som ville vinna hela världen