Blott en dag ett ögonblick i sänder

En av våra met älskade psalmer är Lina Sandell Bergs sång "Blott en dag". Vad inte alla känner till är att den odödliggjordes genom en tonsättare som hette Oscar Ahnfelt. En man  som det inte finns några historiska belägg för att han besökte Riseberga bönhus, men troligen gjorde det.

Oscr Ahnfedt var tonsättare, sångare och lekamnanapredikant. God vän med alla de ledare som figurerade i EFS; Evangeliska Fosterlandstiften under 1800-talet. Han for Sverige runt med dem och höll bönemöten, sjöng och vittnade om sin tro. Skrev flera ånger, men blev kanske mest känd som tonsättare till andra texter. Exemplvis Lina Sandells dikt  ”Blott en dag” och Carl Olof Rosenius text ”Med Gud och Hans vänskap”.

 

Oscar Ahnfelt var prästson och född 1813 i Gullarp i Skåne. Som 16-åring tog han studentexamen i Lund, studerade teologi för att bli präst, men tappade intresset. Fakultetens kritiska bibeltro gjorde att han börjat tvivla på att det fanns någon Gud. Istället blev han privatlärare för en grosshandlares barn. Men Oscar var musikalisk och när Peter Wieselgren, en vän till familjen Ahnfelt bad honom följa med och sjunga på nykterhetsmöten, fick livet en ny inrktning. 1840  studerade han vid Kungliga Musikkonservatoriet och startade året därpå ett sång- och gitarrinstitut i Stockholm.

Här lät han tillverka en gitarr med tio strängar. Gitarren hade två halsar, en med sex strängar och en med fyra bassträngar. Snart höll han egna konsrter och blev omskriven i Stockholmstidningarna. Repertoaren var dock profan, Oscar var ju en tvivlare. Men när han 1841 besökte Betlehemskyrkan och lyssnade på predikanten Carl Olof Rosneius blev han fri från sina grubblerier. Han började snart vittna om sin tro, och kom att  medverkade i Rosenius möten med gitarr och sång

 

Snart for Oscar Ahnfeldt land och rike runt och talade på läsarmöten. Men då sådana möten inte var tillåtna på den tiden, förbjudna genom konventikelplakat, blev han åtald för olovligt predikande. När det inte gick till0 doms och fängelse gick motstånadran till kungs för att förbjuda Ahnfelts bönemöten. Men då kungen Karl XV ville bilda sig en egen uppfattning bjöd han in Ahnfelt till slottet.  Ahnfelt bad då Lina Sandell skriva en sång som kunde sjungas för kungen. Hon skrev och Ahnfelt tonsatte, och efter mötet med kungen fick Ahnfelt resa fritt i landet för att hålla möten.

Ahnfelt sjöng sina egna sånger och tonsättningar av Lina Sandell. Dessa gavs ut i ett sånghäfte 1850, bekostat av operasångerskan Jenny Lind, som var nära bekant med Olof Gabriel Hedengren De följande 24 åren gav Ahfledt ut 12 sånghäften med totalt 200 sånger. Alla tillägnade ”Demoiselle Jenny Lind”, som finansierade alla hans utgivningar.

 

 

 

När Oscar Ahnfeldt besökte Riseberga är som sagt höljt i dunkel, men redan 1851, året innan Olof Hedengren fann en personlig tro på Gud skrev han musiken till Rosenius text ”Med Gud och Hans vänskap” och 1865 odödliggjorde han Lina Sandell Berghs dikt ”Blott en dag”. Då var dock Olof Gabriel Hedengren redan död, men sången lär ha sjungits där under sonen Johannes Hedengrens tid.  

Oscar och hans fru Clara bodde i Karlshamn. I deras hus bildades 1867  Karlshamns Missionsförening som anslöts till EFS. Här avled Oscar 1882 och begravdes på Hvilans kyrkogård i Karlshamn.

 

Här kan du lyssna på Sandell/Ahnfelts psalm ”Blott en dag”

 

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
Vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
Skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig ett Faders hjärta,
Han ju ger åt varje nyfödd dag
Dess beskärda del av fröjd och smärta,
Möda, vila och behag.
Själv han är mig alla dagar nära,
För var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
Han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara
Om än oviss syns min vandringsstig
"Som din dag, så skall din kraft ock vara, "
Detta löfte gav han mig.
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
Blott vid löften, Herre kär,
Ej min tro och ej den tröst förspilla,
Som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
Taga ur din trogna fadershand
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
Tills jag nått det goda land.

Oscar Ahnfelt

(1813-1882)'

Tonsättare och lekmannapredikant

Här med sin tiosträngade gitarr