Jesus Kristus

 

 

Vem är Jesus från Nasaret?

 

Jesus frågade sina lärjungar: ”Vem säger ni att jag är?” 

Si­mon Petrus sva­ra­de: ”Du är Mes­si­as, den le­van­de Gu­dens son.”

Matteus evangelium 16:15-16

 

 

Vad betyder hans liv och död för dig?

 

”Var och en som tror på Jesus skall inte dö, utan få ett evigt liv”.

Johannes evangelium 3:6

 

 

Är Jesus Kristus den enda vägen till Gud?

 

Jesus sade: »Jag är vägen och sanningen och livet;
ingen kommer till Gud utom genom mig”.

Johannes evangelium 14:6

 

Vad ska jag göra för att bli frälst?

 

 "Jag är uppståndelsen och livet.Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. 

Johannesevangeliet 11:25-

Jesus gav sittliv!

För att DU skulle få leva i evighet