Nattvardsföreningens ättlingar

 

Vintern 1860 bildades Sveriges första nattvardsförening på Riseberga. Detta efter att lagen om sockenbandet upphört, till stor del Olof Gabriel Hedengrens förtjänst. Nattvardsföreningen förebådade frikyrkobildandet i Sverige.  Hedengren förde anteckningar vilka som deltog. Under perioden 1860-1864 kom 170 personer att delta, 133 från Edsberg, 37 från grannsocknen Hackvad. De flesta enkla torpare, jordlösa, pigor och drängar samt en hel del av Hedengrens egna anställda.

Många av dem gick intressanta öden till mötes och vi tror att det finns en hel del berättelser att hitta om dem. Kanske även sparade minnen från Riseberga och vad som hände senare. Av den anledningen har vi börjat släktforska efter den första nattvardsföreningens ättlingar. Nu är ättlingarna inte hel lätta att hitta. Kyrkböckerna låter oss bara forska fram till början av 1900-talet. Ta en titt på efterföljande personer. Om du känner till någon av dem, om det finns nu levande ättlingar efter dem, kan du höra av dig till vår släktforskare Karl-Gustaf Mattsson, 019-575028. 

Här följer Nattvardsföreningens deltagarregister 1860-1864. Längre släktutredningar har fått egna sidor, de är understrukna, klicka på dem så följer en annan sida. För dig som vill slippa leta runt finns ett namnregister, på deltagarna och alla deras ättlingar, längst ner på denna sida ...

 

Text: KG Mattsson

 

Nattvardsföreningens medlemmar 1860-1864

 

Medlem nr 1-2                   

Olof Gabriel och Carolina Hedengren - se rubriken "Ledaren"

 

Medlem nr 3                      

Agnes Hildegard Frodin f. 21/9 1832 i Askersund socken, guvernant, gift 30/7 1865 i Kungsgprden, Hedsunda med Nils Fredrik Södervall f. 4/4 1829. köpman

Agnes Hildegard inflyttade 19 juni 1863 från Askersund till Riseberga där hon blev privatlärare, guvernant, för Hedengrens barn. Hon blev medlem nummer 3 i Riseberga nattvardsförening. Hon utflyttade 24 oktober 1864 för äktenskap. Familjen bodde först i Hedsunda, men flyttade 1888 till Gävle.

 

Barn: 

1. Agnes Maria Södervall f. 1866 i Hedsunda (tvilling). Blev översköterska

2. Alfhild Christina Södervall f. 1866 i Hedsunda (tvilling), Bodde 1890 i Oxen, Uppsala domkyrkoförsamling, ogift

3. Anna Elisabeth Södervall f. 27/9 1867 i Hedsunda

4. Elin Södervall f. 1/11 1869 i Hedsunda

5. Nils Josef Södervall f. 15/6 1871 Hedsunda  

6. Gustaf Hjalmar Södervall f- 29/4 1773 Hedsunda, folkskollärare vid Nikolai folkskola i Stockholm, författare till en mängd romaner, ev. d. 1920, gift 1908 med Anna Frennberg f. 8/1 1888 i Färgeland, (dotter till folksskolärare Herman Frennberg i Färgelanda)  flyttade til Närkes Boo, Örebro län, d. 1963

6:1 Anna Lilian Södervall f. 18/5 1908 i Skolhuset, Norra Hillingsäter, Färgelanda

6:2 NILS Gösta Hjalmar Södervall d. 1909, d. 1998

6:3 Barn

6:4 Dotter (ev gift med Adolf Tenggren)

 

Medlem nr 4                     

Maria Christina Löf f. 2/7 1832 i Fernebo socken, hushållerska, gift 1864 med Nils Erik Nilsson, kusk

Maria Christina Löf kom inflyttade från Varnum socken 21 november 1857 till Riseberga. Hon blev 1860 medlem nr 4 i nattvardsföreningen. Maria Christina bodde först i något hus på ägorna, men flyttade 25 november 1860 till säteriet där hon blev hushållerska hos familjen Hedengren. Hon utflyttade 25 oktober 1861 till Knista socken, men återkom igen 6 november 1863 från Lindesberg.  Maria Christina tog ut lysning 2 oktober 1864 för giftermål med kusken Nils Erik Nilsson. De flyttade till Örebro 26 oktober 1864, där hon dock ej går att återfinna, vare sig i Nikolai eller Olaus Petri församling. 

 

Medlem nr 5                      

Anna Stina Andersdotter f. 13/1 1828 i Varnum, deja.

Anna Stina kom 1854 från Kristinehamn till Riseberga där hon blev deja (arbetsledare) i Hedengrens hushåll. Hon blev medlem nr 5 i Riseberga nattvardsförening. Hon blev 1860 medlem nr 5 i nattvardsföreningen. Flyttade till Gudhammar i Hova socken 24 oktober 1862 där hon blev hushållerska hos godsägare Peter Adolph Zethreus (f. 1803 i Stockholm), med familj. Vidare till Ryda 1865 för att bli jungfru och hushållerska på Rydaholm hos kapten G Braun, (f. 1813 i Råda), med familj. Anna Stina flyttade därifrån till Skövde stad 24/10 1868, där hon dock försvinner i längderna. 

 

Medlem nr 6                      

 

Carolina Magnusdotter f. 3/7 1835 i Varnum socken, död 10/12 1902 i Skemningsfors, Brandstorps socken, gift 21/10 1866 med  Vilhelm Eriksson född 4/7 1843 i Edsbergs socken, patron, död 4/2 1908 i Skemningsfors, Brandstorps socken

 

Historia:

Medlem nr 6 i nattvardsföreningen. Carolina kom inflyttade till Riseberga från Varnum socken 1859 och blev piga hos Hedengrens. Efter sju år i tjänst gifte hon dig med Vilhelm Eriksson. De flyttade 9 november 1866 till Källefall, Stora Gårhult, i Daretorp socken, där Vilhelm blev gårdsrättare, senare inspektor hos baron Hans Henrik von Essen. Denne baron var en av Hedengrens vänner, varför man kan ana att det var Olof Gabriel som sett till att Carolina och Vilhelm kom dit. Paret fick här sex barn. De flyttade 31 oktober 1881 till Kullö, i Agnetorps socken, där Vilhelm stod som inspektor och arrenderade gården ihop med Karl Öberg på Hofva. Ägare var Hans Henrik von Essens omyndiga barn. Familjen flyttade 16 november 1894 till Skemningsfors, Brandstorp socken. Gården var ett säteri på 3 och 5/8:dels mantal, Wilhelm skrevs där som patron.

 

Ättlingarna:

1. Hedvig Elisabeth Eriksson f. 15/8 1867 i Daretorp, gift 10/11 1887 med Gustaf Andersson Edström f. 18/9 1857 i Hasselfor bruk, Skagershults socken, verkmästare i Ljunghagen, Daretorp – familjen flyttade 1/11 1894 till Kullö där Gustav blev inspektor efter svärfar Vilhelm. Familjen flyttade 28/10 1898 till Stenåsen 1½ mtl, Dal socken, står där som egen brukare, 10/4 1908 till Fägre, blev 1911 disponent och godsägare i Fägre, Mariestad - Enligt ”Västgötar i Stockholm” finns följande uppgifter om Gustaf på Internet: Efter genomgångna skolor, - bl. a. den ryktbara Riseberga Lantbruksskola - och praktiska studier vid järn-, bergs- och jordbruk anställd 1885 vid Tidaholms Bruk i olika ledarebefattningar under 9 år. Därefter såsom förvaltare på Kullö och Hellidens gods vid Tidaholm hos Kammarherre A. von Essen under 5 år. Inköpte 1898 Stenåsens egendom i Dala s:n och upparbetade där bl. a. en betydande kalkstensindustri med kalkbruk och huggerier. Flyttade 1908 till Fägre s:n såsom ägare till Holmens egendom med tegelbruk, kvarn, såg m. m. Ägde senare en tid Fårdala gods i Åsleds s:n. Från 1911 grundare av och chef för företag inom stenindustrien i Mariestad, Falköping in. fi. orter. Bedrev tidtals även omfattande skogsaffärer. Innehade under ett 20-tal år firmor i mäklarbranschen för egendoms-och fastighetsaffärer med huvudkontor i Mariestad. Har innehaft kommunala förtroendeuppdrag flerstädes, varit anlitad som sakkunnig vid utredningar m. m. Ordensbroder. Är numera bosatt i Stockholm. 

1:1 Gunnar Vilhelm Edström f. 4/9 1888 i Agnetorp – Till Skövde allmänna läroverk  23/8 1901 – Skara högre allmänna läroverk:  Mog. ex. 09, reservofficersex. 11, genomg. handelsläroverk 12. Underlöjtnant i Älvsborgs rieg:tes reserv 11, löjtnant 17. Studieresa till Tyskland. Direktörsassistent. 

1:2 Gustaf  ”Gösta” Vilhelm Edström f. f. 4/3 1890 i Agnetorp, vicekonsul i Nancy, riddare och ledamot av Vasaorden, gift 8/7 1926 i Strassbourg med Marie  Louise Specty f. 10/1 1893, d. 23/11 1859 – Till Skövde allmänna läroverk  23/8 1901

1:3 Erik Gillis Edström f. 26/6 1892 i Agnetorp, d. 15/4 1896

1:4 John Govert Edström f. 2/5 1894 i Agnetorp – Skara högre allmänna läroverk, realskoleex. 1911, disponentsassistent i Mariestad. 

1:5 Sven Gerhard Edström f. 3/11 1895 i Agnetorp, d. 9/2 1908

1:6 Elisabet Karolina Edström f. 13/7 1897 i Agnetorp

1:7 Hedvig Margareta Edström 10/10 1900 i Dala, d. 19/8 1949 i Stenstorp, Dala

1:8 Helfrid Maria Edström f. 24/10 1902 i Dala

1:9 Karl Gilbert Edström f. 26/9 1904 i Dala

1:10 Anders Gotthard Edström 22/2 1907 i Dala - Direktörsassistent i Kolimport Aktiebolaget H. Unér. Stockholm. Realexamen, genomgått handelsskolor. (enligt Västgötar i Stockholm), d. 19/8 1999 i Djursholm

1:11 Sten Greger Edström f. 30/10 1910 i Fägre

2. Maria Carolina Eriksson f. 6/7 1869 i Daretorp – lysning 1894 till Malung, Dalarna 16/11 1894, ej med i infl.längden där 

3. Hulda Malvina Eriksson f. 26/1 1871 i Daretorp, – till Brandstorp 16/11 1894, gift 7/2 1910 medArvid Herbert Palander f. 12/12 1873 i Ronneby, d. 20/1 1913 på Skemningsfors, arrendator på Skemningsfors, när Herbert avlider flyttar mor och dotter till Tomt 389 i Skövde stad 29/3 1913, flyttar 9/12 1913 till Tomt 9, de har en piga som heter Ingeborg Ottiliana Söder f. 21/6 1890 i Ytterstad – alla tre flýttar till Brosäter (ev. Bresäter) 15/8 1916 – står som avliden 18/9 1927 och begravd i Habo, Brandstorps Gamla kyrkogård (möjligen tidigare bosatt i Mariestads församling)

3:1 Margit Palander f. 21/5 1911 i Brandstorp, d. 14/7 2000, gift med Herbert Johannes Ernst Wahlberg f. 13/3 1902  (båda begravda i Brandstorp) – vid sin död var Margit bosatt i Katarina församling, Stockholm

3:1:1 Axel H. Wahlberg f. 17/10 1941, d, 6/11 1961 (begravd i Brandstorp)

4. Erik Wilhelm Eriksson f. 22/1 1874 i Daretorp – konfirmerad 1888, beväring 1893 i Daretorp, d. 5/7 1895 i Skämningsfors, Brandstorp

5. Johan Daniel Eriksson f. 6/2 1876 i Daretorp – till Brandstorp 16/11 1894, vidare till Mo 15/11 1908, ej återfunnen i Mo/Hjälstad inflyttningslängd

6. Sven Simeon Eriksson f. 22/10 1878 i Daretorp – till Brandstorp 16/11 1894, mönstrade till sjöss och flyttade 1908 till Amerika

 

 

Medlem nr 7                      

Carolina Jonsdotter f. 6/1 1833 i Karlskoga, piga.

Carolina inflyttade till Riseberga från Knista socken 28/9 1860, där hon blev piga. Hon blev medlem nummer 7 i Riseberga nattvardsförening. Carolina befriades från skatt 1864 för sjukdom. Utflyttade 11 november 1864 till Frövi ägor där hon blev hyresgäst som "före detta piga" hos arbetskarl Lars Fredrik Ersson (f. 1823) med familj. Hon ”gick i socknen” (dvs tiggde) 1865. Kom till Grythyttan 5 december 1866, åter från Grythyttan 24 september 1867, dock ej återfunnen i 1871 års bok. Enligt annan uppgift utflyttade hon till Grythyttan 1869, men någon kyrklig uppgift finns inte om det, varken i Edsberg eller Grythyttan.

 

Medlem nr 8                     

Christina Johanna Hane - - utredning kommer senare


Medlem nr 9                      

Hedvig Eleonora Lidbergius - - utredning kommer senare

 

Medlem nr 10                    

Johanna Matilda Andersson, skollärarinna, f. 19/12 1831 i Hidinge, 

Johanna kom inflyttande från Hidinge 21 juni 1861 till Riseberga där hon blev skollärarinna. Med sig han sonen Alfred som var född utom äktenskapet. Johanna Matilda blev medlem nummer 9  i Riseberga nattvardsförfening. Mor ocdh son flyttade 2 september 1867 till Hidinge socken. Johanna flyttade till Österåker Södermanland 20 augusti 1866, där hon dock försvinner. 

Barn:

1. Alfred Hallgren f. 11/7 1852 i Hidinge socken - Flyttade tillsammans med sin mor 2 september 1867 till Hidinge Klunkhytte ägor, där han försvinner.

 

Medlem nr 11                    

Maria Charlotta Persdotter f. 24/10 1827 i Tångeråsa, mejerska, gift 1867 i Knista med Carl Erik Plan f. 15/10 1817 i Kräcklinge, korpral

Maria Charlotta inflyttade från Hardemo socken till Riseberga 1855, där hon blev mejerska. Hon blev medlem nummer 11 i Riseberga nattvardsförening. Flyttade 24 oktober 1864 vidare till Rydaholm i Ryda, Skar där hon blev piga hos kapten G. von Braun. Till Fjugesta ägor, Knista 30 april 1867. Hon gifte sig där med korpralen, änkemannen Carl Erik Plan. De emigrerade 26 april 1869 till Nordamerika, där de försvann.

 

Medlem nr 12                    

Johanna Andersdotter, piga, f. 26/4 1844 i Edsberg, gift 1870 med Carl Emil Pettersson född 1847 5/7. 

Johanna inflyttade från Knista socken till Riseberga 1861. Hon blev medlem nummer 12 i Riseberga nattvatdsförening. Johanna flyttade 7 november 1863 till sitt föräldrahem i Kvisserud under Riseberga. Föräldrar var statardrängen Anders Ersson (född 4/12 1803 i Edsberg, död 7/10 1865) och Maja Stina Andersdotter (f. 10/8 1806 i Edsberg). Johanna hade syskonen Maja Stina Andersdotter född 30/4 1840 i Edsbergoch Carl Andersson f. 18/2 1848 i Edsberg. Johanna flyttade till Skoftesta, Kräklinge 24 oktober 1865 där hon blev piga hos major Adolf Gustaf Henrik König. Hon flyttade 1867 till , Västra Granhammar i Vintrosa soxcken. 1868 flyttade hon tillbaka till Kräcklinge, Skoftesta. 1870 gifte sig Johanna med drängen vid Skoftesta Carl Emil Pettersson född 1847 5/7. De flyttade till Ånsta 1870 men finns ej i flyttningslängden.

 

Medlem nr 13                    

Carolina Olsdotter, f. 5/4 1825 i Edsberg, piga

Medlem nr 13 i nattvardsföreningen. Piga hos Hedengren till 1868 då hon emigrerade till Nordamerika. 

 

Medlem nr 14                  

EvaCharlotta Ersdotter f. 9/6 1832 i Tångeråsa, piga, d. 9/5 1868 i Kulltorp, under Riseberga

Medlem nr 14 i nattvardsföreningen. Eva Charlotta inflyttade till Riseberga, från Skagershult socken 16 november 1857, där hon blev piga hos Hedengren. Här får hon utom äktenskapet 1855 dottern Clara Lovisa. En anteckning finns att hon också haft en dotter utom äktenskapet som dock avlidit 1852. Då hon troligen inte hade någon möjlighet att försörja sig befriades hon fån skatt. Eva Charlotta och dottern flyttade 8 november 1861 till Härvesta ägor där de fick bo hos torpare Vilhelm Larsson (f. 1841) med familj. Hon står antecknad ”inhysta f.d. pigan”. De flyttade 7 november 1862 till Lars Westerling med fru på Riseberga, även där antecknad som inhysta. De flyttade igen 26 november 1864 till torpare Erik Andersson med familj på Riseberga. Flyttade sedan till Kulltorp under Riseberga, hos arrendator, snickare Per Olsson med familj, där hon avled 36 år gammal.

Barn:

1. Clara Lovisa, d. 7/2 1852

2. Carolina Sofia f. 27/1 1855 i Skagershult, d. 2/8 1878 där – Efter moderns död 1869 bor hon kvar hos arrendatorn, snickare Per Olsson med familj där hon avled 23år gammal

 

Medlem nr 15                 

Lovisa Larsdotter f. 25/8 1828 i Knista, piga,

Medlem nr 15 i nattvardsföreningen. Inflyttade till Riseberga från Knista 17/11 1859 och blev där piga hos Hedengren. Hon flyttade till Askersund 24/10 1865, där hon blev piga hos stadsläkare Anders Otto Torstenssonf. 4/1 1832 (d. 23/3 1898, son till en brukspatron) i Näsinge Bohus län, i Gård nr 85 och 116, Rådhuset. Antecknat om Lovisa: ”ej bevistat förhör på 5 år”. Flyttade 24/10 1867 med familjen Torstensson till gård 67, vidare 26/10 1868 med familjen till Göteborg (där det finns 13 olika församlingar att välja på, ingen uppgift i Askersunds flyttningsbok)

 

Medlem nr 16             

Christina Charlotta Jacobsdotter f. 1839 i Nora

Medlem nr 16 i nattvardsföreningen. Inflyttade 9 december 1859 från Nora och blev piga hos Hedengren. Flyttade 25 oktober 1860 till Slyte gästgivargård, Lillkyrka, där hon blev piga hos hemmansägare Lars Johan Persson. Flyttade 9 november 1861 till Dalkarlsberg i Nora bergsförsamling och försvinner där. 

 

Medlem nr 17              

Christina Sofia Jansdotter f. 1840 i Kvistbro

Medlem nr 17 i nattvardsföreningen. Inflyttade 2 januari 1861 från Kvistbro till Riseberga där hon blev piga hos Hedengren. Hon flyttade 24 oktober 1865 till Kräcklinge socken. Försvinner där 

 


Medlem nr 18          

Brita Olsdotter, piga, f. 1839 i V. Ämtervik, gift 20/5 1865 med Nils Olsson

Medlem nr 18 i nattvardsföreningen. - Från Västra Ämtervik till Riseberga 4/11 1861, tillbaka till Västra Ämtervik 24/10 1864. Framkom 7/11 och flyttade till Folkesgård, antagligen till sin bror Per Olsson med familj – Gift och flyttade 27/10m 1865 till Stockholm där hon försvinner

 

 

Medlem nr 19 och 29       

Per Johan Andersson, f. 11/12 1834 i Sköllersta, d. 12/2 1897 i Vallbytorp, Täby, gift 30/10 1863 med Maria Catharina Jonsdotter f. 24/5 1835 i Knutsbol, Karlskoga, d. 21/8 1893 på Bo i Knista socken.

 

Historia: 

Per Johan och Maria Catharina, eller Maja Cajsa som hon kallades blev 1860 medlemmar i Riseberga nattvardsföreningen, hon som nr 19 och han som nr 29. Under några år stod Per Johan som föreningens ordförande.

Per Johan var son till Anders Persson i Sköllersta, riksdagsman som grundade Kävesta folkhögskola. Anders Persson bodde en tid i Edslebo i Sköllerstra, varifrån Per Johan senare tog efternamnet Edstam. Per Johan inkom 3 november 1860 från Täby i Uppland till Riseberga, där han blev lantbrukselev hos Hedengren. Efter utbildningen gjorde Hedengren Per Johan till arrendator av en av sina utgårdar. 1861 arbetade Per Johan som rättare hos godsägare Kalling på Myrö säteri i Rinkaby (ev. Ramsberg). 1862 kom han till Linde socken och 1863 till Längbro. Han gifte sig där, 30 oktober 1863 med Maja Cajsa Jonsdotter som då tjänat familjen Hedengren som kokerska i 16 år. Paret Hedengren stod för bröllopet. Maja Cajsa beskrevs av släkten som en starkt troende människa.

Paret bosatte sig ett år i Vedevåg där Per Johan arbetade som inspektor. 1865 står han som arrendatorer till Hardemo prästgård, 1870 som arrendatorer till Granhammar i Vintrosa socken. 14 mars 1875 var han arrendator av storhemmanet Bo i Knista, hade 5 drängar och 1 piga. De öppnade sitt hem för husförhöret 1876, 1882, 1887, 1892 och 1896. Efter Maja Cajsa död flyttade Per Johan 18 november 1895 med sina barn till Vallbytorp nr 1 i Täby socken, där han står som hemmansägare. Per Johan och alla barnen tog sig 23 maj 1899 efternamnet Edstam.

”Alla barnen var med i söndagsskolan på Riseberga, vara alla sedan blev medlemmar i Betlehemskyrkan, i Örebro. En del av släkten har sedan varit fortsatt aktiva i kristna sammanhang” enligt ättlingen Gunnar Edstam, Örebro. Per Johan skrev om sin släkt, 50 sidor, i sin Bibel, något som Claes Edstanm i Mellösa har en kopia på, det lär finnas många berättelser bevarade inom släkten om Riseberga. Ättlingarna Edstam  blev många och spred sig ut över Närke, Sverige och utlandet

 

Barn

1 Daniel Andersson f. 1864 i Längbro, d. 1865 i Hardemo prästgård

2 David Edstam f. 1866 i Hardemo prästgård, d. 9/9 1834 i Örebro, gift med Gerda Kristina Eriksson Gyste f. 1885 i Gysta, Knista - David emigrerade 15/3 1889 till USA, kom åter 10/11 1896 till Vallbytorp, Täby socken, sågverksägare, 1909 hemmansägare i Vallbytorp nr 2, flyttade 25/11 1915 till Knista, Gista. Familjen bosatta sig senare i Örebro

2:1 Sven David Edstam f. 1910 i Vallbytorp, Täby, kapten i flygvapnet, gift med Gerd Lund f. 1912 i Stockholm, banktjänsteman - Bosatta i Göteborg, hade flera barn

2:2 Maja Ingegerd Edstam f. 25/3 1914 i Vallbytorp, Täby, fil kand, gift med Walter Brydewall f. 1912 i Karlskrona, ingenjör, d. 1986, bodde i Sjömarken, Västergötland 

3 Johan Oskar Edstam f. 24/10 1867 i Hardemo, d. 1942, grosshandlare, gift 1894 med sin kusin Maria Larsson Selin f. 1873 i Segås, Sköllersta, d. 1952 – Johan Oskar bosatte sig 12 oktober 1883 i Sköllersta, där han året efter blev expedit på Kävesta. 1890 flyttade han till Örebro, kom åter 1891 för att 1894 bosätta sig Kumla där han blev grosshandlare. Senare bosatte han och hans familj sig i Örebro - Johan Oskar samlade en del anteckningar om Riseberga och berättade där bland annat att ”fru Hedengren var söndagsskollärare som alla barnen tyckte mycket om, hon var också mycket musikalisk. Dock fanns en bonde som var lärare inte gillades av barnen. Söndagsskolfester hölls i klosterruinen, mycket uppskattade av barnen” 

3:1  Folke Edstam f. 1896, köpman, d. 1963, gift med Karin Andersson f. 1896 i Björskog, d. 1977, bosatta i Arboga

3:2 Sven Edstam f. 1897, avdelningschef i Örebro, gift med Inez Hedlund

3:3 Olof Edstam f. 1899, grosshandlare i Örebro, gift med Astrid Lindqvist f. 1897, d. 1974

3:4 Hugo Edstam f. 1900, direktör i Stockholm, senare Skanör, gift 1929 med Brita Svensson f. 1901, d. 1987

3:5 Henrik Edstam f. 1903, ingenjör i Bofors, d. 1927

3:6 Dagmar Edstam f. 1905, gift 1938 med Birger Öhrn f. 1904, köpman i Göteborg

3:7 Margit Edstam f. 1907, gift 1937 med Harry Ridahl f. 1905, försäljningschef i Örebro

3:8 Ruth Edstam f. 1909, gift med John Jonsson f. 1908, direktörsassistent i Karlskoga, d. 1984

3:9 John Edstam f. 1911, d. 1935 i Örebro

4 Hanna Maria Edstam f. 1869 i Hardemo prästgård, husföreståndarinna hos brodern Sten tills denne gifte sig, d. 1958 i Mosjö

5 Josefina Akvelina Edstam f. 1871 i Östra Granhammar, d. 1872 i Östra Granhammar

6 Ulrika "Ulla" Wilhelmina Edstam f. 27/11 1872 i Östra Granhammar, Vintrosa, d.1962 i Örebro – Flyttade från Vallbytorp, Täby 23/10 1900 till Kumla. Arbetade senare som hushållerska i Örebro, blev döv, förblev ogift. Ulla var medlem Betlehemskyrkan i Örebro. Hon lär ha skrivit minnen om Risseberga bönhus, som förvaras i Västernärkes hembygdsförening i Fjugesta.

August Daniel Edstam f. 1874 i Granhammar, Vintrosa, lantbrukare, d. 1945, gift med Frida Eugenia Näs f. 28/9 1884 i Kumla – August gjorde värnplikten 1895, till Kävesta folkhögskola 1895. Blev 19/11 1910 lägenhetsägare i Vallbytorp nr 2, som han äger ihop med brodern Sten, gården kallades sedan Karlslund. August och Frida flyttade med sina barn 1915 till Råberga nr 3, men flyttade 2/3 1919 till Sköllersta. Blev senare lantbrukare i Malmby, Ervalla

7:1 Ingrid Maria Edstam f. 1912, sömmerska, gift med Nils Olsson f. 1910, kontorist, d. d. 1983 i Örebro

7;2 Bertil Edstam f. 1914, lantbrukare i Kyrkbyn, Ervalla, gift 1946 med Elsa Blom f. 1925

7:3 Valborg Margareta Edstam f. 17/8 1917 i Täby, d. 1959, gift med Karl Martin Svensson f. 1905, d. 1983

7:4 Astrid Edstam f. 1923, gift 1946 med Karl Erik Carlsson f. 1919, vaktmästare i Örebro

8 Sten Edvard Edstam f. 25/11 1875 i Bo gård, Knista, lantbrukare, d. 1957, gift 16/3 1916 med Olga Maria Andersson f. 1887 i Täby, d. 1946 – De var hemmansägaren i Vallbytorp, Täby 1910-1926, var där kyrkvärd

8:1 Karin Maria Edstam f. 1917 i Vallbytorp, Täby, d. tidigt

8:2 Gustav Edstam f. 1918, hemmansägare i Vallbytorp, Ervalla d. 1997, gift 1946 med Kerstin Larsson f. 1923, d. 2004

8:3 Anna Margareta Edstam f. 1920 i Vallbytorp, Täby, gift 1947 med Bengt Folke Persson f. 1917, hemmansägare i Gräve, Latorp

9 Paulus Markus Edstam f. 1881 i Knista, köpman i Göteborg, d. 1942, gift 1909 med Märta Alice Pettersson f.1873 i Lindesberg – Markus blev 23/11 1900 handelsbokhållare i Sura (Västmanland). Kom åter hem till Vallbytorp 14/12 1901. Flyttade 18/7 1902 till Örebro, senare bosatta i Göteborg

9:1 Hubert Paulus Edstam f. 1911, köpman, d. 1971, gift 1936 med Birgitte Veseth f. 1908 i Bergen, Norge

 

Medlem nr 20

Anna Maria ”Maja” Hedlund f. 25/8 1843 i Hidinge socken

Medlem nr 20 i nattvardsföreningen. Inflyttade till Riseberga från Kvistbro sockn 19 november 1862. Står först som piga, sedan som kokerska. Hon flyttade till någon av Stockholms alla församlingar 20 april 1869.

 


Medlem nr 21 

Stina Lovisa Persdotter f. 1837 i Kvistbro socken

Medlem nr 21 i nattvardsföreningen. Hon inflyttade till Riseberga från sitt barndomshem i Edsbergs by 1861, antecknad som piga. Återvände hem 1864 och emigrerade därifrån till Nordamerika 1872.


Medlem nr 22 

Anna Sofia Persdotter Lindberg f. 5/7 1838 i Edsbergs by, kokerska, d. 1914 i Edsberg

Inflyttade från Knista socken till Riseberga 1861 och blev där kokerska. Hon blev medlem nr 22 i nattvardsföreningen. syster till medlem nr 21. Anna Sofia flyttade till Edsbergs by 1864, där hon bodde hos sina föräldrar, backstugusittaren och orgeltramparen Peter Olsson och Anna Sofia Lindberg, tillsammans med 4-5 syskon. Backstugan hade nr 3 och låg under Storegården. Anna Sofia tycks ha varit den som skött om föräldrarna, för under årens lopp flyttade den ene efter den andre av syskonen bort. Kvar fanns länge brodern Gustaf, antecknad som dövstum. Fadern Peter avled 1888, 78 år gammal. Brodern Gustaf blev trots sitt handikapp gravör och flyttade 1899 till Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Modern Anna Sofia avled 1902 och sedan bodde Anna Sofia kvar i backstugan till 1910 då hon flyttade till fattiginrättningen i Edsberg där hon avled av ålderdomssvaghet 1914. 


Medlem nr 23 

Anna Andersdotter f. 11/2 1823 i Karlskoga, piga

Anna inflyttade tillsammans med sin 10 åriga dotter Lovisa till Riseberga, från Knista socken 6 november 1863. Anna står då som änka. Hon blev medlem nr 23 i nattvardsföreningen. Anna syntes ha blivit en trotjänarinna på gården. Hon stannade kvar ända tills gården gick ur släkten Hedengrens ägo 1886. Hon flyttade till Vårdinge socken i Södermanland 1886, troligen i sällskap med Johannes Hedengren med familj. Johannes blev där agronom.

Barn:

1. Lovisa Andersdotter f. 2/11 1851 i Karlskoga – Flyttade 21 november 1867 till Gästgivargården Sanna, i Edsberg, där hon blev piga hos lantbrukare Carl Gustaf Bergman med familj. Hon flyttade 19 november 1868 till Nästorps ägor där hon blev piga hos soldat Peter Johansson-Näs med familj. Lovisa flyttade sedan 21 oktober 1869 till Knista socken, men går ej att finna där hitta då flyttningslängden startar först 1895.


Medlem nr 24                

Carolina Persdotter född 5/10 1838 i Kvistbros socken, gift 1871 med Per Olof Larsson f. 13/12 1843 i Almbys socken, nämndeman, kyrkvärd

Carolina kom 11 novembet 1859 inflyttande från Kvistbro till Riseberga där hon blev piga hos godsägare Hedengren. Hon var bland de första som blev medlem när Nattvardsföreningen bildades 1860. Fyra år sedan står hon med som medlem nr 24. Den 25 oktober flyttade hon dock och blev piga i Östra Hulviks ägor i Kvistbro socken. 1869 kom hon till Almby där hon 1871 gifte med Per Olof Larsson. De bildade familj men flyttade 1896 till Örebro

Barn

1. Per Emil f. 1/1 1872 i Almby

2. Anna Carolina f. 8/6 1876 i Almby

3. Josef f. 6/3 1878

 

Medlem nr 25-26            

Gustaf Olof Jönsson f. 6/11 1829 i Kvistbro, , befallningsman, gift 2/11 1860 med Carolina Josefina Persdotter, f. 17/9 1839 i Kvistbro, därifrån 1860.

Gustaf inflyttade 15 november 1850 från Kvistbro socken till Riseberga där han blev befallningsman (förvaltare).  Han fick hinderslöshetsbetyg för ingående till äktenskap med Carolina Josefina Persotter i Kvistbro 14 november 1860. Hon inflyttade till Riseberga 26 november. I nattvardsföreningen antecknades de som medlem nr 25 och 26. Efter Olof Gabriel Hedengrens död 1870 intog Gustaf Olof, med Lina Hedengren som biträde, den ledande ställning i bönhuset. Fram till dess att Johannes Hedengren 1880 övertog förvaltaruppdraget av gården. Då flyttade Gustaf Olof med familj 15 oktober 1880 till Hackvads socken där de blev lantbrukare i Via. Men redan året efter, 31 oktober 1881 flyttade tillLista socken. Där de dock försvinner. 

Barn:

1. Maria f. 8/10 1861 i Edsberg

2. Hanna f. 7/2 1864 i Edsberg

3. Isak 11/10 1866 i Edsberg

4. Paul f. 8/5 1870 i Edsberg

5. Natanael f. 2/8 1873 i Edsberg

6. Elsa f. 13/4 1879 i Edsberg

  

Medlem nr 27                   

Per Johan Nilsson f. 23/7 1826 i Jerstorp, Jönköpings län, bokhållare och kolportör, gift med Adeline Leontine Vennerlund f. 24/10 1832 i Göteborg.

Per Johan inflyttade 30 oktober 1855 från Jönköping till Riseberga där han blev bokhållare hos Hedengrens. Per Johan blev en av Olof Gabriels kolportörer och blev medlem nr 27 i nattvardsföreningen. Han flyttade till Kavlås, Hömb socken i Västergötland 10 februari 1864, där han blev bokhållare hos friherre Fredrik von Essen, f. 1830 i Hömb. Per Johan gifte sig, fick barn och flyttade med sin familj till Kungslena socken 1876. Men försvinner där. Möjligen utvandrade de till USA.

Barn:

1. Johan Andrew f. 23/10 1870 på Kavelås, Hömb

2. Maria Charlotta f. 20/9 1872 på Kavelås, Hömb

3. Rachel f. 2/1 1874 på Kavelås, Hömb

 

Medlem nr 28                  

Per August Gellertz f. 19/5 1834 i Gällersta socken

Per August var medlem nr 28 i nattvardsföreningen. Han inflyttade till Riseberga 15 novemer 1859 från Nås i Dalarna. Han står som lantbrukselev på Riseberga. Per August flyttade 23 oktober 1861 till Irsta i Västerås län, där han blev bokhållare hos greve, löjtnant Carl Gustaf Lewenhaupt (f. 1825 i Fredsberg) på Geddeholm. Han flyttade igen 10 november 1864 till Vik, Balingsta socken, där han blev bokhållare hos greve Gustaf Adolf von Essen (f. 1803). Flyttade 6 november 1865 till Uppsala domkyrkoförsamling där han försvinner bland alla sidor

 

Medlem nr 29                   

Se medlem nr 19 

 

Medlem nr  30-31            

Anders Andersson f. 19/3 1821 i Kräklinge socken, trädgårdsmästare, d. 23/6 1891 på Riseberga, Edsberg, gift med Stina Cajsa Österman f. 15/8 1822 i Viby, d. 1906

Anders och Stina Cajsa var med i Risebergarörelsen och stod som medlemmar nr 30 och 31 i nattvardsföreningen. I husförhörslängden kan man se att de bevistade husförhören, men inte nattvarden. Anders var trädgårdsmästare på Riseberga. Han avled där 1891, Stina Cajsa 1906. Hon levde sina sista år ensam och skattebefriad, barnen var då utflugna.

 

Ättlingar:

1. Kristina Vilhelmina Andersdotter f. 14/7 1856 i Kräcklinge – flyttade till Stockholm 30 mars 1874, kom åter 13 november 1884, flyttade till Haga församling i Göteborg 16 februari 1885, men går ej att återfinna där.

2. Maria Andersdotter f. 23/5 1858 i Edsberg, gift 1882 med Erik Andersson -  vid Löfåsen – Maria flyttade från Riseberga till Stockholm 13 november 1876, kom åter från Lidingö 27 februari 1879. Till Axberg 1881 och åter från Axberg 14 november 1882. Med egna familjen till Örebro 22 oktober 1883

2:1 Gerda Maria Andersson f. 18/6 1883 i Edsberg – Följde med sina förälldrar från Riseberga till Örebro 22 oktober 1883

3. Elias Andersson f. 5/3 1860 i Edsberg – Flyttade från Riseberga till Luggavi i Kräcklinge 24 oktober 1878, i sällskap med arrendator Johan Larsson med familj. Elias flyttade 1879 till annatn gård i Hackvad, men kom åter till Riseberga 1880.

4. Hanna Andersdotter f. 30/7 1862 i Edsberg, gift 22/12 1895 med August Leander Jakobsson f. 18/10 1868 i Hidinge, stenhuggare – Hanna var hemmadotter på Riseberga till strax före giftermålet. Hon flyttade då, 4 november 1895 till Lanna, i Hidinge socken. August arbetade som stenhuggare på Mekaniska stnehuggeriaktiebolaget i Hidinge. 

4:1 Asta Leontine Jakobsson f. 5/11 1895 i Hidinge

5. Johannes Andersson f. 10/7 1865 i Edsberg – Johannes flyttade från Riseberga till Kräcklinge  socken 24 oktober 1883. Till Hagatorp, Åbytorp i Kumla 1884 där han blev dräng. Vidare 1885 till Övre Vesta, åter 1886 till Åbytorp, för att sedan flytta till Göteborg 30 juni 1888, där han försvinner

 

Medlem nr 32                 

Carl Jacobsson f. 26/4 1839 i Traryd, Kronobergs län, trädgårdsdräng.

Inflyttade till Riseberga från Traryd socken i Kronobergs län 8 oktober 1859. Blev medlem nr 32 i nattvardsföreningen. Flyttade 4 november 1864 till Örebro. Försvinner där. 


Medlem nr 33-34         

Johan Nilsson och Carolina Olsdotter - utredning kommer senare


Medlem nr 35-36             

Fredrik Danielsson f. 1829 i Edsbergs socken, d. 4/4 1900 i Östergården, Fjugesta, Knista socken, statare, gift 25/4 1857 med Stina Lovisa Eliasdotter f. 1823 i Lerbäck socken, d. 23/6 1903 i Sörgården, Fjugesta, Knista  socken

Historia:

Fredrik och Stina Lovisa inflyttade som gifta till Riseberga 16/11 1859 där de blev statare. De skrevs in i nattvardsföreningen som nummer 35 och 36. Paret tog  1867 fosterdottern Anna Charlotta Håkansdotter. Familjen flyttade 24/10 1887 till Knista socken. Där blev de egenbrukare av Västergården under Fjugesta på 1/24:dels mantal. Fredrik står även som rotehållare. 8 november 1894 blev de ägare av 1/24:dels mantal i Fjugesta Östergården där de bodde kvar till Fredriks död 1900. Strax efter fick de pighjälp av Anna Charlottas syster Kristina Lovisa Håkansson, född 1858. 11 november 1901 flyttade de tre kvinnorna till Sörgården i Fjugesta, och 16 november 1902 flyttade Kristina Lovisa till Kvistbro socken. Efter Stina Lovisas död köpte Anna Charlotta ett litet ställe på 4/5432:dels mantal under Fjugesta nr 2 (Litt Aa5db). Hon hyrde ut en del av bostaden åt skräddare Lundin med familj. Hon flyttade 1911 till Fjugesta nr 2, till kyrkvärd Kjellin (Aa23) och 10 oktober 1913 till Håkansbo nr 1, under Labbåsen, i Kvistbo socken. Hon bodde där ihop med sin syster Kristina Lovisa, som står som ägare, vilken avled där 13 december 1937. Anna Charlotta avled där 17 november 1938. Efter systrarnas död inflyttade 1940, en skohandelsresande Hans Vilhelm Eskilsson med familj

Barn:

1. Anna Charlotta Håkansdotter f. 21/10 1857 i Kvistbro socken, sömmerska, d. 17/11 1938 i Håkansbo, Kvistbro socken

 

Medlem nr 37-38           

Carl Vilhelm Björk och Clara Lovisa Larsdotter - - utredning kommer senare

 


Medlem nr 39                   

Carl Gustaf Nyqvist  - utredning kommer senare

 

Medlem nr 40                 

Per Johan Johansson - utredning kommer senare

 

Medlem nr 41                       

Pehr Andersson född den 2/8 1833 i Hyttringe, Edsberg socken, död ca 1860 i Edsberg

Pehr var sin till skomakaren Anders Andersson (1793-1839) och Anna Jansdotter (798- ).Han flyttade 1845 till Hyttringe ägor efter föräldrarnas död. Fickunderhåll av fattigkassan. 1847 flyttar han till Logsjö ägor, underhålles av fattigkassan. 1848 till Welanda ägor, Sörgården. 1852 flyttar han till Frövi ägor. 1852 till att gå i socknen. 1853 till Binninge ägor. 1855 till Knista socken, Fjugesta ägor, Östergården. 1856 till Edsberg, Binninge ägor. 1857 går han i socknen (den tidens socialvård) och avled några år senare. Under sin tid som sockenvandrare var han  med i nattvardsmötena på Riseberga och blev där inskriven som medlem nr 41

 

Medlem nr 42                  

Nils Erik Nilsson född 19/7 1836 i Wårberg, Edsberg, gift 27/10 1864 med Maria Christina Löf född 29/7 1832 i Fernebo.

Nils Erik var son till torparen Nils Nilsson (1788-1842) och Kerstin Ersdotter (1807-. ). Han och hans mor flyttade 1850 Kvisserud, där de står om hyresglster (inhysta). 1858 flyttade de till Riseberga, Edsberg. Nils erik blev där medlem nr 42 i nattvardsföreningen. 1864 flyttade han till  Trädgårdsgatan 22, Nikolai församling i Örebro . Ha<n gufte sig döre 27/10 1864 med Maria Christina Löf. Nils Eric står som poliskonstapel. 1872 flyttade familjen till Nora Nils Eric står där som Stadsvaktmästare.

 

Barn:

1. Maria född 10/8 1865 i Nikolai församling, Örebro. Telefonföreståndare

2. Anna Lydia född 8/8 1868 i Nikolai församling, Örebro. Telefonist

3, Nils Ruben född 14/3 1871 dog 1877

4. Lovisa Wilhelmina född 10/3 1873 i Nora, dog 13/3 1873

5. Hilda Elisabeth född 5/4 1874 i Nora

6. Hulda Kristina född 16/1 1877 i Nora. 1895 flyttar hon in till Nora från Hed. El i Stockholm. 1901 flyttar hon till Kortfors, Karlskoga, Östra delen. Sidan 150. Gifter sig med Handlare Julius Pettersson född 8/10 1873 i Nora. 1901 flyttar de till Fleminggatan 53, Kungsholmen, Stockholm. 1866 går flytten till Falkenå, Kräcklinge. 1867 flyttar de till Nikolai församling i Örebro.  

 

Medlem nr 43              

Carl August Larsson född 1833 i Örebro, gift 10/11 1871 med Anna Cajsa Andersson född 30/7 1846 i Mosjö socken

Carl August var född utom äktenskapet vilket gör att man inte få reda på vem fadern var. Däremot att hans mamma hette Eva Bengtsdotter Lund och var från Lyrestad. Man kan emellertid ana att pappan var husaren Lars Larsson på Sörby ägor i Kumla socken, för honom gifter Eva sig med 1834. Dock avled maken redan 1845 och Eva och sonen Carl August hamnade på fattighuset i Kumla.

När Carl August blev myndig tog han drängplatser på flera olika ställen. Som 20-åring i Mosås, 1856 i Brånsta, Kumla socken och 1861 på Riseberga i Edsbergs socken. Där blev han medlem nr 43 i nattvardsföreningen. Stannande ett år och återvände sedan till Kumla. Blev sedan dräng i Mosås där han 1871 gifte sig med Anna Cajsa. De skaffade barn och flyttade till 1876 till Örebro

Barn:

1. Carl Zacharias f.6/9 1872 i Mosås

2. Levi Albaus  f. 221/6 1874 i Mosås

3. Anna Magdalena f. 29/10 1876 i Mosås

 

Medlem nr 44

Erik Jansson f. 1825, torpare, gift med Lovisa Södergren f. 1823 i Askersund

Erik blev 1855 torpare  i Fallet under Rusberga, Han kom 1860 med u nattvardföreningen som nunner 44. Han och hans fru blev 1865 bapister och vuxendöpte sig då. De fick dock bo kvar trots Olof Gbariel Hedengren tiigare aversion mot batirter. Han sägs ha mildrat tonen med åren. 1879 föyytade Erik med familj dock till Hgan, även det öiggande underr Risberga gods

Barn:

1. Johanna f. 1855 i Edsbergs socken

2. Johan f. 1858 i Edsbergs socken

3. Oscar f. 1860 i Edsbergs socken

4. David f. 1863 i Edsbergs socken

5. Maria f. 1865 i Edsbergs socken

6. Elisabet f. 1866 i Edsbergs socken'

7 Andreas f. 1869 i Edsbergs socken

 

Medlem nr 45 Lovisa Söderström - utredning kommer senare
Medlem nr 46 Carol Jansdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 47 Maria Lovisa Gestrin - utredning kommer senare'


Medlem nr 48 

Carl Nilsson f. 1826 i Karlskoga, torpare och kolportör, gift med Lisa Danielsdotter f. 1825 i Amnehärad

Barn:

1. Carl Johan f. 1850 i Karlskoga

2. Anna Mathilda f. 1853 i Tysslinge

3. Johanna f. 1857 i Edsberg

4. Gustaf  f. 1859 i Edsberg

5. Josephina f. 1863 i Kumla

 

Carl Nilsson kom med sin familj till Riseberga 1856. De bodde i Nyängen (Binninge), Edsbergs socken.  Carl var en av Hedengrens första kolportörer. Det berä-ttas att "han predikade flitigt i stugorna på godset, följde sin husbonde på predikoresor i Närke och missionerade på vintrarna också i Värmland. Hedengren säger om honom, att han väl ej har stora gåvor men ett brinnande nit". Det berättas att när Carl kom till Götlunda för att predika, blev han väl mottagen av prästerskapet. De pålyste i kyrkans hans föredrag och upplät skolhuset. Ur samma källa inhämtas att "presten i Godegård har lagt ner sina vapen, men i Askersund och Snaflunda äro de mycket fientliga". Carl blev 1860 medlem nr 48 i nattvardsföreningen  på Riseberga. Carloch hans familjen flyttade 1862 tjill Bållby i Lerbäck socken, men köpte sig sedan ett hemman i Täby, under Råberga ägor, dit de flyttade 1867. I kyrkboken skrev prästen att Carl "icke deltog i Statskyrkans nattvardsgångar". Familjen köpte 1863 en  gård, Byrsta nr 3 i Kumla socken. Men där blev de inte länge, utan emigrerade 30 augsti 1865 till Wisconsin i USA."Detta trots Hedengrens förmaningar att inte bege sig dit". Familjens vidare öden i USA  är okända.

 

 

Medlem nr 49

Lisa Danielsson - utredning kommer senare

 

 

Medlem nr 50-51             

Axel Qvarfort och Lovisa Sörberg - - utredning kommer senare

 

Medlem nr 52                   

Maria Charlotta Gellerstedt född 11/12 1837 i Hidinge by, Hidinge

Maria Charlotta var dotter till mjölnaren Gustaf Gellerstedt (1811-) och Maja Stina Pehrsdotter (1810-1837). de bodde 1837 i Hidinge by men gick i socken  från 1839. Gustav stod 1841 antecklnad som lösdrivare. Maria Charlotta, eller Maja Lotta som hon kallades, var 1844 fosterdotter hos torparen Jan Hansson oxch Stina Abrahamsdotter. på bidrag från fattigkassan. De bodde på Lanna egor, Kroggården.  Lanna egor, Mellangården, Hidinge. 1856 flyttade Maja Lotta  till Mohn i Hidinge socken. Hon var 1859 piga i  Bäcks kvarn i Vintrosa. 1860 flytatde hon till Edsberg oh var 1862 piga på Högan under Riseberga i Edsbergs socken, Hoin blev medlem nr 52. 1862 flyttade hon till Sälven i Hidinge socken. 1863 till Täby, men återfinns ej i inflyttningslängden för Täby

 

Medlem nr 53 Johan Carlström - utredning kommer senare

 

Medlem nr 54

Cathrina Andersdotter född 26/3 1806 i Helgesta ägor, Hackvad, gift med Lars Andersson Westerling född 1789. torpare, död 2/7 1862. 

Cathrina var dotter till skräddaren Anders Jansson (född 9/11 1779) och Kjerstin Ersdotter (född 8/10 1782). 1821 flyttar Cathrina till Helgesta som piga. 1823 till Håvesta, 1824 till Örebro. Hon flyttade till Stäringe ägor, Edsberg 1828. Gifte sig där med Lars Andersson Westerling som var torpare i Husmanstorp. Efter makens död  1862 flyttade Cathrina till Klosteråsen, under Riseberga, Edsberg socken där hon står som hyresgäst.

Barn

1. Stina Maja född 26/2 1830 i Husmanstorp, Stäringe egor, Edsberg  . Hon flyttade 1854 till Täby, 1864 flyttar hon till Kulltorp. 1866 är hon gift och har sonen Johannes född 24/6 1866 i Kulltorp, Riseberga, Edsberg.  1883 emigrerad Johannes till Amerika.

2. Lars Fredrik född 19/4 1834 i Husmanstorp, Stäringe egor, Edsberg


Medlem nr 55 Lars Erik Nilsson - utredning kommer senare

 

Medlem nr 56 

Lars Peter Hellström född 3/1 1841 i Sanna, Edsberg, d. 11/7 1871 i Örebro

1861 kom Lars Peter inflyttande wom dräng till  Klosteråsen, som var ett arrende under Riseberga, i Edsbergs socken. Lars  Peter blev medlem nr 56 i Riseberga nattvardsförening (Sveriges första).  1863 flyttar han dock vidare till Gryt nr 6 i  Gällersta. 1864 vidare till Prästgården, Stora Mellösa. 1866 till Nikolai församling nummer 142 söder i Örebro. 1869 bosatte han sig på Drottninggatan 141 A, söder där han avled 11/7 1871 av


Medlem nr 57 Anna Lovisa Andersdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 58 Eric Ersson - utredning kommer senare
Medlem nr 59 Stina Cajsa Persdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 60 August Olsson - utredning kommer senare
Medlem nr 61 Justina Sofia Birath - utredning kommer senare
Medlem nr 62 Johan Petter Jansson - utredning kommer senare
Medlem nr 63 Carl August Andersson - utredning kommer senare
Medlem nr 64 Maria Charlotta Dahlström - utredning kommer senare
Medlem nr 65 Matilda Jönsdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 66 Anders Gustaf Ersson - utredning kommer senare
Medlem nr 67 Cajsa Olsdotter - utredning kommer senare

 

Medlem nr 68 - 69

Carl Fredrik Ersson, f. 20/2 1840 i Edsberg, dräng, död 1904, gift 1871 med Katarina Charlotta Jönsdotter, f. 1841 på Norra Holmstorps ägor, Tysslinge socken, d. 27/19 1896 i Råntorp, Edsberg socken0

 

Katarina var dotter till torpare Jöns Ersson och Anna Cajsa All i Tysslinge socken. Hon arbetade som piga på flera håll i Tysslinge och Vintroa innan hon 1866 blev piga hos godsägare Hedengren på Riseberga Bodde på Stäringstorp under Riseberga. Här träffade hon drängen Carl Fredrik Ersson som hon gifte sig med 1871 De flyttade samma år till en stuga på Råntorp i Edbsberg. Där föddes deras fyra barn. Katarina Charlotta avled i Råntop 49 år gammal, Carl Fredrik levde tills han blev 64 år. De var medlem nr 68 och 6i i nattvardsföreningen på Riseberga.

Barn:

1.August f. 28/2 1872 i Råntorp, Edsberg socken

2.Hanna f. 13/4 1874 i Råntorp, Edsberg socken

3.Carl Johan f. 2/2 1876 i Råntorp, Edsberg socken

4.Maria Josephina f. 14/2 1881 i Råntorp, Edsberg socken

 


Medlem nr 70 Anders Gustaf Andersson - utredning kommer senare
Medlem nr 71 Nils Nilsson - utredning kommer senare
Medlem nr 72 Maja Månsdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 73 Anna Cajsa Nilsdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 74 Anders Persson - utredning kommer senare
Medlem nr 75 Anna Cajsa Carlsdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 76 Augusta Fredrika Andersdotter-Edlind - utredning kommer senare
Medlem nr 77 Johanna Andersdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 78 Jonas Andersson - utredning kommer senare
Medlem nr 79 Ingrid Olsdotter - utredning kommer senare

 

Medlem nr 80-81             

Per Olsson och Cajsa Magnusdotter - - utredning kommer senare


Medlem nr 82 Erik Jonsson - utredning kommer senare
Medlem nr 83 Brita Cajsa Nilsdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 84 Erik Eriksson - utredning kommer senare
Medlem nr 85 Vilhelm Eriksson - utredning kommer senare
Medlem nr 86 Petter Johansson - utredning kommer senare
Medlem nr 87 Stina Maja Danielsdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 88 Erland Blad - utredning kommer senare
Medlem nr 89 Lovisa Nilsdotter - utredning kommer senare

 

Medlem nr 90-93             

Petter Nilsson, Catharina Larsdotter, Sofia Lovisa och Charlotta Pettersdotter - - utredning kommer senare

 

Medlem nr 94-95            

Anders Andersson f. 29/1 1822 i Edsbergs sockn, död 1902, gift 24/11 1844 med Anna Larsdotter f. 8/9 1823 i Kvistbro.

Anders och Anna var medlemmar nr 94 och 95 i Nattvardsföreningen. De kom inflyttade från Kräcklinge socken 1844 och blev torpare på Härvesta ägor, under Norrgården, i Edsbergs socken. De flyttade 18november 1863 till Gunsten, Kvisseruds ägor, Riseberga rote. 1902 skulle de ha flyttat till Eskilstuna.

Barn:

1. Maria Charlotta Andersdotter f. 18/11 1848 i Edsberg

2. Josephina Andersdotter f. 24/12 1849 i Edsbergs socken

3. Pehr Johan Andersson f. 30/7 1853  i Edsbergs socken

4. Anna Lovisa Andersdotter f. 17/9 1856  i Edsbergs socken

5. Carl Gustaf Andersson 4/3 1860  i Edsbergs socken

6. Mathilda Andersdotter f. 3/6 1864  i Edsbergs socken

 

 

Medlem nr 96 Lotta Andersdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 97 Britta Maria Andersdotter - utredning kommer senare

 

 

Medlem nr 98-99             

Erik August Olsson Sörfeldt, f. 28/9 1824 i Rudskoga, soldat, d. 13/12 1891, gift 31/12 1850 med Christina Sofia Andersdotter Blomgren, f. 16/3 1828 i Viby, död 3/8 1889. 

Erik och Christina var medlemmar nummer 98 och 99 i Riseberga nattvardsförening. Bodde på Sörby ägor, Frösvi rote i Edsberg socken, 1856-1880. Erik står antecknad som soldat nr 58. De befriades från skatt 1861. 

Barn:

1. Anna Charlotta Sörfeldt f. 6/1 1852 i Edsberg – Flyttade till Vintrosa 24 oktober 1869, åter hem 11 november 1881 från Örebro, åter hem 28maj 1888, till Örebro 17 mars 1892

2. Erik Wilhelm Sörfeldt f. 4/8 1854 i Edsberg – Flyttade 25 oktober 1873 till Norrgården i Sörby, Edsberg,där han blev dräng hos hemmansägare Viktor Olsson.

3.Carl August Sörfeldt f. 31/1 1857 i Edsberg – Flyttade 29 oktober 1872 inom socken, åter hem 25 oktober 1873, till Kvistbro 3 november 1874, åter hem 30 oktober 1875, till Nordamerika 2 februari 1883

4. Clara Lovisa Sörfeldt f. 13/5 1859 i Edsberg – Till Tångeråsa 1876, till Nordamerika 22 maj 1884, åter hem 21november 1887

5. Oscar Eriksson f. 21/1 1862 i Edsberg, gift 30/10 1887 med Inga Charlotta Skröder f. 8/11 1864 i Finnerödja – Oscar blev dräng 24 oktober 1879 hos hemmansägare Karl Erik Eriksson i Sörby, Edsberg, åter hem 1881, till annat ställe under Sörby ägor 7 november 1887. Gift där och med sin familj 14 oktober 1888, till Åkerby ägor i Edsberg där Oskar blev torpare, vidare 11 oktober 1890 till Hackvad, försvinner där

5:1 Hanna Elfrida f. 10/1 1888 i Edsberg

5:2 Karl Oskar f. 23/8 1890 i Edsberg

6. Maria Sörfeldt f. 25/8 1864 i Edsberg – Till Örebro 24 oktober 1884

7. Per Sörfeldt f. 23/8 1867 i Edsberg – Konfirmerad 19 april 1885. Ej tagit nattvarden i kyrkan violket kan tyda på att han gick till nattvardsföreningen. Ham emigrerade till Nordamerika 22 mars 1889

8. Emil Sörfeldt f. 24/7 1870 i Edsberg - Emigrerade till Nordamerika 20 februari 1889

 

Medlem nr 100 Anders Nilsson - utredning kommer senare
Medlem nr 101 Carolina Hansdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 102 Erik Persson - utredning kommer senare
Medlem nr 103 Clara Lovisa Jönsdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 104 Per Erik Larsson - utredning kommer senare

 

Medlem nr 105                 

Anna Lisa Jansdotter f. 1811 i Nysund, d. 1888, gift med 1) med Anders Gräf, gift 2) med Pehr Andersson f. 2/6 1811 i Tångeråsa, torpare.

Anna Lisa var medlem nummer 105 i Riseberga nattvardsförening. Hon och hennes familj var 1856-1860 torpare på Åkraby ägor i Edsberg. Anna Lisa och Pehr hade varit gifta tidigare och hade barn med sig i äktenskapet med varandra.

Anna Lisa barn i första giftet:

1.Johan Adolf f. 20/5 1843

Pehrs barn i första giftet: 

2.Carl Anders f. 13/11 1836 i Edsberg – Flyttade hemifrån 3 november 1856

3.August f. 9/6 1841 i Edsberg – Flyttade hemifrån 10 november 1859 till Tångeråsa

4.Lars f. 10/10 i 1844 Edsberg

5.Lotta f. 7/10 1846 i Edsberg

6.Johan f. 23/9 1849 i Edsberg – Har underhåll sedan 1857

 

Medlem nr 106-107         

Petter Nilsson f. 31/10 1822 i Edsberg, torpare, skräddare, d. 1897, gift 1/11 1846 med Carolina Svensdotter, f. 31/8 1822 i Tångeråsa, d. 1877. 

Petter och hans fru Carolina hade medlemsnummer 106 och 107 i nattvardsföreningen. De hade 6 barn och arrenderade ett soldatboställe på Logsjö ägor i Edsberg 1856-1870. Petter arbetade som skräddare. Carolina hade kommit inflyttade 19 november 1846 från Tångeråsa socken. Petter dömdes vid 1841 års ting för snatteri av frukt, han gjorde avbön i kyrkan 14 augusti 1842. 

Barn:

1.Anna Sofia Pettersdotter  f. 27/8 1851 i Edsbergs socken, piga,d. 17/5 1872 i Hardemo – Hon flyttade inom hemsocknen 24 oktober 1868 och återkom hem 20 oktober 1871. Stannade hemma en vecka och flyttade sedan till Kvistbro prästgård 28 oktober 1871 där hon fick arbete hos kyrkoherde Carl Jonas Klingberg. Hon följde med prästen med familj till Hardemo 1 maj 1872, där hon dock avled två veckor senare, samma dag som lillebror August

2. Matihlda Pettersdotter f. 10/9 1854 i Edsberg – Hon flyttade 26 oktober 1875 till Moholm i Västergötland

3. Christina Pettersdotter  f. 3/2 1857 i Edsberg

4. Pehr Pettersson f. 14/12 1859 i Edsberg

5. August Petterssont f. 29/10 1862 i Edsberg, d. 17/5 1872

6. Maria  Pettersdotter f. 7/5 1868 i Edsberg

 

Medlem nr 108

Johanna Sofia Andersdotter - utredning kommer senare

 

Medlem nr 109                 

Lisa Ersdotter, torparhustru, f. 1811 i Karlskoga. d. 1/3 1892 i Brännbacken, Vägens ägor, Edsbergs socken, gift med Erik Ersson f. 11/3 1812 i Hackvad, torpare och jordägare.

Lisa Ersdotter hade medlemsnummer 109 i Riseberga nattvardsförening. Hennes make tycks dock inte ha varit med. Maken står som torpare och jordägare 1856-1880 på Vägens ägor i Edsbergs socken. Lisa och dottern Stina Sofia bodde 1891 i Brännbacken, Hervesta rote, Vägens ägor, i Edsbergs socken. Brännebacken bestod av det hus som tidigare varit skolhus på Riseberga och som ibland nyttjats av nattvardsföreningen. Lisa avled där 1 mars 1892. 

Barn:

1. Stina Sofia Ersdotter f. 29/2 1840 i Edsberg, d. 1917 – Stina Sofia flyttade 24 oktober 1856 till Kvistbro socken, åter hem 12 november 1857, utflyttade 25 oktober 1859 till Kvistbro. Kom inflyttande som änka 27 november 1890 till Brännbacken, Vägen och bor där med sin moder, som dör ett år senare. 1900 står som Stina Sofia som fri från skatt. Hon bor kvar i Brännebacken till sin död 16 januari 1917.

2. Erik Ersson f. 24/3 1844 i Edsberg – Erik flyttade 25 oktober 1862 till Knista socken, åter hem 31 september 1864, till Ekers socken 24 oktober 1865 där han blev dräng på Norra Runnaby herrgård. Flyttade därifrån 20 oktober 1866 till Längbro socken, men då ingen inflyttningslängd finns det året går han inte att följa vidare.

3. Malvina Mathilda Ersdotter f. 12/7 1851 i Edsberg – Malvina Mathilda flyttade till Hidinge socken 21 okotber 1867, åter hem från Mosjö, till Kräcklinge socken 21 oktober 1871. Inflyttade från Hardemo socken till Brännebacken i Edsbergs socken 10 november 1905. står antecknad som f.d. hemmansägare. Hon flyttade till Kumla 7 november 1906, men går ej att återfinna i dess inflyttningslängd.

 

Medlem nr 110 Anna Britta Ersdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 111 Carl Larsson - utredning kommer senare
Medlem nr 112 Anna Sofia Andersdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 113 Per Johan Larsson - utredning kommer senare
Medlem nr 114 Lars Fredrik Ersson - utredning kommer senare
Medlem nr 115 Maja Cajsa Söderberg - utredning kommer senare

 

Medlem nr 116                  

Regina Fröberg f. 1/4 1817 i Nysund, död 23/1 1903, gift 2) 6/1 1844 med Anders Olsson Fröling f. 6/8 1819 i Finnerödja, soldat, d. 24/7 1900 på Frövi ägor, Edsberg

Regina var medlem nummer 116 i Riseberga nattvardsförening. Hon var soldatänka när hon gifte om sig med soldaten Anders Fröling. Han inflyttade 1840 från Tångeråsa socken till soldattorp nr 63 på Frövi ägor i Edsbergs socken. Regina hade dottern Christina Mathilda från sitt första äktenskap. Tillsammans med Anders fick hon ytterligare sju barn. Regina och Anders bodde kvar på Frövi ägor efter alla barnen flyttat hemifrån. Tydligen var torpet så pass rymligt att nya familjer kunde dela huset. 1894 flyttade en familj Haglund med fyra barn in, de arrenderade torpet. Men de flyttade snart och in kom istället en soldat Fröberg med familj. Om Anders och Regina antecknades 1900 ”Frikyrkliga”, vid sin död antecknad han som ”f.d. kyrkovaktmästare”

Reginas barn i 1:a äktenskapet

1. Christina Mathilda f. 11/1 1840 i Tångeråsa, gift 1875 med Anders Olsson, dräng – Christina Mathila antecknmades som "ofärdig", hon befriades från skatt 1859-1860. Flyttade till Viby socken 2 december 1866, kom åter från Askersund 11 november 1870 och hade då sonen David, född utom äktenskapet. Hon gifte sig 1875 och flyttade till i Gysta, i Knista socken.

1:1 David f. 27/7 1870 i Edsberg

Reginas och Anders barn

2. Clara Sofia f. 16/7 1841 i Edsberg – Flyttade 22 oktober 1858 till Kvistbro

3. Hedda Sofia f. 10/9 1846 – Flyttade hemifrån 11 november 1864

4. Johanna Gustafva f. 6/9 1849, gift 1873 med Gustaf Johansson (i Drygeldalstorpets ägor? Kräcklinge) – Hon flyttade 4 november 1865, kom åter hem 11 november 1872 från Knista socken. Flyttade till Kräcklinge socken 15 april 1873

5. Pehr Gustaf f. 18/9 1853 – Han flyttade till Tångeråsa socken 24 oktober 1868, åter från Lerbäck 1874. Till Hardemo 24/10 1874

6. Anna Lotta f. 31/12 1855, d. 23/11 1868

7. Johan f. 19/7 1858, gift 1882 - Flyttade 24 oktober 1876 till Kräcklinge, åter hem 8 november 1878. Flyttade för äktenskaps ingående till Örebro 6 november 1882

8. Carl August f. 2/4 1861 – Flyttade till Örebro 31 mars 1884

 

Medlem nr 117 Anna Sofia Nilsdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 118 Per Persson - utredning kommer senare
Medlem nr 119 Hedda Wickgren - utredning kommer senare
Medlem nr 120 Anna Britta Ersdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 121 Stina Cajsa Hammarström - utredning kommer senare
Medlem nr 122 Anna Lisa Lindberg-Olsson - utredning kommer senare
Medlem nr 123 Eric Ersson - utredning kommer senare
Medlem nr 124 Clara Sofia Andersdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 125 Jacob Jacobsson - utredning kommer senare
Medlem nr 126 Stina Lovisa Olsdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 127 Per Gustaf Olsson - utredning kommer senare
Medlem nr 128 Erik Johan Edlund - utredning kommer senare
Medlem nr 129 Anna Sofia Persdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 130 Clara Lotta Persdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 131 Clara Lovisa Persdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 132 Hans Svensson - utredning kommer senare
Medlem nr 133 Johanna Jansdotter - utredning kommer senare

  

Medlem nr 134-135          
Anders Gustaf Ersson och Maja Cajsa Andersdotter- utredning kommer senare

 

Medlem nr 136

Anna Lovisa Persdotter - utredning kommer senare

 


Medlem nr 137               

Maria Charlotta Persdotter f. 11/7 1836 i Sörby, Edsbergs socken.piga

Maria Charlotta var dotter till Petter Persson och Maja Casa Nilsdotter i Edsberg. Hon tjänade som piga på olika gårdar i Tångeråsa, Edsberg och Hackvad socknar. 1864 kom hon inflyttande till.Bärsta gård i Edsberg. kom med i nattvardsföreningen på Riseberga och blev där medlem nr 137. Hon flyttade till Viby socken1867.

 

Medlem nr 138 

Clara Lovisa Jacobsdotter f. 4/9 1826 1825 i Tångeråsa, piga, d. 1867.

Clara Lovisa var dotter till torpare Jacob Jönsson och Cajsa Hansdotter i Tångeråsa socken. Clara Lovisa tjänade som piga på flera ställen i Tångeråsa, Edsberg och Hackvad. 1854 gick hon och tiggde i socknen. Hon blev 1860 medlem nr 138 i nattvardsföreningen på Riseberga. Till slut hamnade hon på Fattighuset i Hackvad där hon avled 18 debcember 1867.

 

Historia:

Medlem 138 i Riseberga nattvadsförerning var Clara Lovisa Jacobsdotter. Född 4 september 1825 i Tångeråsa, som dotter till torparen Jacob Jönsson och Cajsa Hansdotter. Hon tjänade som piga på flera gårdar i Tångeråsa, Edsberg och Hackvad. Men det var missväxtår och hungersnöd. Bönderna såg till sitt eget, och avskedade sitt husfolk. De som inte hade något att återvända till fick klara sig själva. Clara Lovisa var en av dem, hennes föräldrar var för sjuka och fattiga för att kunna hjälpa henne

Sockenstämman hade inget annat att erbjuda än att ge henne tillåtelse att gå runt och tigga mat. Det var den tidens socialvård. Från 1854 gick Clara Lovisa runt och tiggde i socknarna. Ett uselt liv i stor misär, tiggarna var inte väl sedda. Men en kall vinterdag 1860 kom hon upp till Riseberga. Hon hoppades att patron Hedengren kanske hade en matbit till henne. Det fick hon, men hälsades också välkommen till bönhuset där man just bildade Sveriges första nattvardsförening.  Clara Lovisa följde med och skrevs in som medlem nunmer 138. Hon kom under åren att delta i flera nattvardssamlingar.

Efter en tid kunde patron Hedengren också hjälpa henne till en plats i Fattigstugan i Hackvad. Där fick hon i alla fall tak över huvudet, en sängplast och lite mat.  Men livet på Fattigstugan var inte  något trevligt ställe. Vården av de gamla och sjuka där var undermålig och kosthållningen snål. Sockenbönderna underlät ibland eller lämnade för lite. De fattiga fick den sämsta potatisen och den sämsta säden. Clara Lovisa blev inte gammal, hon var bara 42 år när hon dog på Fattigstugan. I juletid, 28 december 1867.


Medlem nr 139 Erik Djerf - utredning kommer senare
Medlem nr 140 Stina Cajsa Johansdotter - utredning kommer senare

 

Medlem nr 141 och 142

Johan Andersson f. 19/8 1834 i Kattängen, Hackvad socken, gift 20/9 1857 med Johanna Rundberg f. 1832 i Eker socken

Johan var son till torpare Anders Andersson och Maja Stina Jansdotter i Hackvad. Han arbetade som dräng i Edsberg och Knista socknar innan han 1857 blev snickare i Skarby, Hackvad. Gift 1857 med Johanna Rundberg. De blev medlemmar nr 141 och 142 i nattvardsföreningen på Risberga. De flyttad 1863 till Byrsta i Kumla socken. Johan flyttade 1869 till Nordamerika, resten av familjen 20 april 1869

Barn:

1. Augusta f. 28/11 1858
2. Johan Jakob f. 25/12 1860
3. David f. 29/6 1863
4. Johannes f. 8/9 1866 i Byrsta, Kumla

 

Medlem nr 143 Stina Maria Andersdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 144 Anna Stina Larsdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 145 Jan Jansson Qvistberg - utredning kommer senare
Medlem nr 146 Catharina Ersdotter - utredning kommer senare

 

Medlem nr 147 - 150

Lars Jönsson f. 11/1 1803 i Hackvad, , torpare, d. 23/11 1864 i Lundby, Hackvad, gift med Stina Andersdotter f. 21/4 1809 i Hackvad

Lars och Stina var medlem nr 147 och 148. Familjen var bosatta i Lund, Lundby ägor, Hackvad socken 1856-1875. Lars befriad från skatt, sjuklig från 1859. Stina backstuguhjon 1871, emigrerade till Nordamerika 28/6 1878.

Barn:

1. Johan Lundqvist, f. 24/1 1837 i Hackvad socken, d. 22/5 1865 i Hackvad - Johan var medlem nr 149. Han flyttade till Gällersta socken 1864. 

2. Lars Larsson f. 12/10 1841 i Hackvad socken – flyttade  5/11 1865 och blev dräng i Bärsta hos Johan Bernhard Wetter, kvar ännu 1870. Lysning till äktenskap med pigan Brita Maja Persdotter i Edsberg 28/3 1873, de bosatte sig i Bärsta ägor där de blev torpare. Familjen flyttade till Nordamerika 3/5 1880

2:1 Lars Johan f. 17/2 1874 i Hackvads socken

2:2 Karolina Maria f. 17/12 1876 i Hackvads socken

3. Maria ”Maja” Larsdotter f. 22/2 1844 i Hackvad socken – Maria var medlem nr 150. Hon utflyttade 1869 till Kräcklinge socken

4. Pehr Larsson Lundquist f. 23/3 1848 i Hackvad socken , husar – Husar i Kräcklinge by 12/10 1872

5. Aron Larsson f. 16/6 1851 i Hackvad socken, d. 4/11 1865 i Lundby ägor, i Hackvad  – Har fallandesot (epilepsi)

 

Medlem nr 151-152           

Per Nilsson f. 1/5 1820 i Fryksände, statardräng, gift med Maria Amalia Åhlund f. 14/11 1828 i Örebro

Per och Maria Amalia var medlem nr 151 och 152. De var med sin familj bosatta i Lundby 2 under Bärsta i Hackvad socken 1856-1870. De flyttade till Västra Vingåker 15/4 1872. Inflyttade 4/5 1872 till Göransberg (bok 5). Vidare 4/11 1876 till Berga Norrgård, står en tid som smed, men sedan struken och statardräng.

Barn:

1. Christopher Persson f. 23/4 1857 i Fryksände socken – Flyttade 24/10 1871 till Hallsberg

2. Eric Gustaf Persson f. 31/1 1855 i Hackvad socken

3. Anna Maria Persson f. 4/2 1858 i Hackvad socken, d. 28/3 1878 – Flyttade 3/11 1875, piga hos skomakare Grönqvist i Östra sockenbyggningen, åter hem 13/11 1876

4. Carl Adolf Persson f. 27/12 1860 i Hackvad socken

5. Johannes Persson f. 13/12 1863 i Hackvad socken

6. Vilhelm Persson f. 4/3 1867 i Hackvad socken

7. David Oskar Persson f. 16/8 1870 i Hackvad socken

  

Medlem nr 153-154         

Lars Erik Larsson f. 21/11 1825 i Kräcklinge, torpare, gift med Anna Sofia Jacobsdotter f. 23/5 1822 i Tångeråsa, död 1891

Lars Erik och Anna Sofia var medlem 153 och 154. De var bosatta på Åsen (ev. Rattängen eller Ranängen) Lundby ägor, Hackvad socken 1856-1870. Emigrerade till Nordamerika 1893.

Barn:

1. Erik Johan Löfgren f. 29/6 1853 i Hackvad socken – 24/10 1875 till (Härsta?)

2. Pehr August Löfgren f. 24/10 1858 i Hackvad socken – 28/10 1880 till (Härsta?)

3. Mina Maria f. 16/7 1862 i Hackvad socken, d. 7/4 1865 i Hackvad socken

 

Medlem nr 155 Lovisa Persdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 156 Anders Viktor Grönvall - utredning kommer senare
Medlem nr 157 Isac Wiberg - utredning kommer senare
Medlem nr 158 Stina Beata Persdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 159 Anders Petter Dufberg - utredning kommer senare
Medlem nr 160 Stina Cajsa Andersdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 161 Lars Petter Andersson - utredning kommer senare
Medlem nr 162 Anders Gransten - utredning kommer senare

 

Medlem nr 163-164         

Carl Vilhelm Gransten och Anna Catharina Persdotter - utredning kommer senare

 

Medlem nr 165 Per Johan Persson - utredning kommer senare
Medlem nr 166 Anna Stina Ersdotter - utredning kommer senare
Medlem nr 167 Hedda Andersdotter - utredning kommer senare

 

Medlem nr 168-169         

Lars Erik Jansson Wiberg, f. 10/9 1829 i Hackvad, död 1913. gift med Lovisa Regina Andersdotter f. 18/8 1828 i Hackvad, död 1921.

Lars-Erik och Lovisa var medlemmar nummer 168 och 169 i Riseberga nattvardsförening. De var torpare under Svensgården, på Via ägor i Edsberg 1856-1900. Från 1881 stod de som ägare av 13/320:delar. 1910 bor paret ensamma kvar, då verkar de bo under Via Sörgården.  

Barn:

1. Maria Charlotta f. 27/8 1856 i Hackvad – Flyttade hemifrån 24 oktober 1877 och blev piga hos hemmansägare Olof Jönsson i Via, åter i hemmet 18 oktober 1882. Till Askersund januari 1891.

2. Emma Lovisa f. 14/9 1858 i Hackvad – Flyttade till Edsberg (troligen 1876)

3. Johanna f. 29/11 1860 i Hackvad – Flyttade 24 oktober 1881.

4. Augusta f. 22/6 1863 i Hackvad – Flyttade till Kräcklinge 18 oktober 1883, åter hem från Hardemo 9november 1885. Till Kumla 1886, åter hem från Kumla 29 maj 1890

5. Elias f. 13/8 1865 i Hackvad – Gjorde värnplikten 1886

6. Karl Erik f. 3/8 1868 i Hackvad – Gjorde värnplikten 1889, till Arboga stadsförsamling 24 oktober 1891

7. Per August f. 20/1 1872 i Hackvad – Gjorde värnplikten 1993, till Kumla 30 november 1893

 

 

Medlem nr 170                      

Johanna Olsdotter, f. 1834 i Viby, piga

Johanna var medlem nr 170 i nattvardsföreningen på Riseberga. Hon arbetade som piga hos änkan Maja Jacobsdotter (f. 1811 i Hackvad) med familj i Bengtsgården ½ mantal frälse, Hackvads Via. Därifrån flyttade hon till Lybby, i Viby socken 7 november 1864, och blev piga hos lantbrukare Olof August Larsson (f. 1835 i Viby). Hon flyttade vidare 13 november 1866 inom socknen men försvinner där 

 

 

 

Namnregister (bortsett från mängder av son-namn)

Ahlund, Maria Amalia, 152

Berggren, Anders, 8

Birath, Justina Sofia, 61

Björk, Anna-Greta, 37-38

Blad, Erland, 88

Blomgren, Christina Sofia, 98

Dahlström, Maria Charlotta, 64

Djerf, Erik, 139

Dufberg, Anders Petter, 159

Edengren, Agnes, 80-81

Edlind, Augusta Fredrika, 76

Edlund, Erik Johan, 128

Edström, Anders Gotthard, 6

Elfving, Per Johan, 80-81

Ferm, Erik David, 9

Ferm, Erik Gustaf, 9

Frodin, Agnes Hildegard, 3

Fröberg, Regina, 116

Gellerstedt, Maria Charlotta, 52

Gellertz, Per August, 28

Gestrin, Maria Lovisa, 47

Gransten, Anders, 162

Grönvall, Anders Viktor, 156

Hammarström, Stina Cajsa, 121

Hane, Christina Johanna, 8

Hedengren, Olof Gabriel, 1

Hedlund, Anna Maja, 20

Hellström, Lars Petter, 56

Hemlin, Greta, 9

Kronberg, Hulda Beatrice, 9

Lidbergius, Hedvig Eleonora, 9

Lindberg, Anna Lisa, 122

Lindqvist, Valborg, 80-81

Lundquist, Bertil, 80-81

Löf, Maria Christina, 4

Melin, Annalena, 80-81

Nyqvist, Carl Gustaf, 39

Palander, Herbert, 6

Qvarfort, Axel, 50

Qvistberg, Jan, 145

Roskvist, Conny, 80-81

Rundberg, Johanna, 142

Rådström, Carl, 9

Rönnedahl, Andreas, 80-81

Selinder, Elisabet, 80-81

Sporrong, Karl Gustaf Vilhelm, 9

Söderberg, Maja Cajsa, 115

Söderström, Lovisa, 45

Sörberg, Lovisa, 51

Sörfeldt, Erik August, 98

Wahlberg, Axel H., 6

Vennerlund, Adeline Leontine, 27

Westling, Catharina, 54

Wiberg, Isac, 157

Wickgren, Hedda, 119

Wirtén, Anders Gustaf, 80-81

Österman, Stina Cajsa, 30-31