Om bönhuset

Två mil sydväst om Örebro ligger Riseberga bönhus. Det uppfördes 1855 av godsets ägare Olof Gabriel Hedengren. Efter en personlig tragedi och ett andligt uppvaknande följde en livsförvandlande omvändelse som gjorde hans och hans fru Carolinas hem till ett centrum för väckelsen i Västernärke.

 

Invigdes 1855

De första åren öppnade Olof Gabriel Hedengren sitt hem på Riseberga för de nyevangeliska sammankomsterna. Men i takt med tillströmningen av folk blev utrymmet att samlas mindre. Sommartid kunde möten visserligen hållas utomhus men då samlingar hölls året om ökade behovet av en för ändamålet särskild lokal. Hedengren lät då uppföra bönhuset, som man angav kunna rymma 700 personer. Invigningen skedde 1855.

"Omätlig rikedom av nåd strömmade här under årens lopp till de många som från när och fjärran kommo hit för att höra Guds ord", skrev E. J. Ekman i sin bok Inre missionens historia.

 

Restaurerades efter år av förfall

Efter Olof Gabriels död 1870 fortsatte verksamheten i bönhuset fram till 1886 då gården såldes till andra ägare. Det användes därefter till vagnslider och förföll mer och mer. Men 1953 gick de kristna samfunden i Sverige samman kring en restaurering av bönhuset, som nu anses var det äldsta i sitt slag i Sverige. Det återinvigdes 1955 och står i dag öppet att beskådas och användas. För dig som vill delta i någon sammankomst anordnar Intresseföreningen för Riseberga bönhus årligen verksamhet i det gamla missionshuset.

 

Text: KG Mattsson

Bönhusets interiör på 1880-talet.