Hanna Ouchterlony

Hanna blev Guds egen soldat i Sverige

Hanna läste gärna böcker och startade därför egen bokaffär. Men när hon hörde Bramwell Booth predika på järnvägsstationen i Värnamo fick hennes liv en ny inriktning.

 

Hanna Ouchterlony växte upp som äldst av sju syskon i ett lantbrukarhem utanför Värnamo. Pappan hade tidigare tjänstgjort som vice häradshövding i Svea och Göta hovrätter och var mån om att alla hans barn fick bra jobb. 1857 såg han därför till att dottern Hanna blev husförståndarinna hos släktingar i Stockholm. Hanna var dock mer intresserad av att läsa böcker, och återvände sju år senare som föreståndare för en bokhandel hemma i Värnamo. Några år senare ägde hon butiken.

 

Två av Hannas kunder var läsarprästen Karl Palmberg i Hagshult och metodistpredikanten Fredrik Åhgren i Jönköping. Genom dem blev hon intresserad att läsa Moodys, Rosenius' och Kierkegaards skrifter. Hon tilltalades av deras etiska krav för ett kristet och socialt ansvar för fattiga och utslagna. Religiöst sett var hon först liberalt inställd, men genomgick nu en andlig kris och startade därefter söndagsskola, uppbyggelsemöten och traktatspridning.

När Bramwell Booth, son till engelska Frälsningsarméns grundare William Booth, 1878 kom till stan för att hålla möten, gick hon dit för att lyssna. Sammankomsterna hölls i järnvägsstationens väntsal. Hanna blev genast inspirerad. I Frälsningsarmén, FA, fann hon alla de ideal hons sökte. Hon såg snabbt till att skaffa en bättre lokal för Booth och han blev snart hennes själasörjare. 1882 bjöd Booth med henne till England där hon fick studera Frälsningsarmén sociala arbete på nära håll. Där blev hon invigd till frälsningsofficer och återvände till Sverige för att etablera FA-verksamhet.

 

Efter sin hemkomst lyckades Hanna värva några kvinnor för saken, och en månad senare höll de, i en fullsatt Folkteater i Stockholm, det första frälsningsarmémötet i Sverige. En vecka senare inskrevs ett 50-tal rekryteri rullorna. Soldaterna ”öppnade eld” som de sa, predikade varhelst de gavs plats. I ridhus, bagerier och på ölvagnar. Dock inte utan motstånd, i Malmö sköt fridstörare skarpt, satirtecknare förlöjligade verksamheten och myndigheter förbjöd dem att verka. Man var inte van vid deras verksamhetsformer. Hanna blev ofta förhörd av polis Men hon och hennes medarbetare fortsatte ändå med sina ”Hallelujapredikningar”, hjälpte fattiga och höll söndagsskola för deras barn. Snart startade de även en särskild räddningsmission för prostituerade, slumstationer och härbärge för fattiga män.
Rörelsen växte snabbt och efter ett år hade över 200 frälsningssoldater rekryterats. Man började ge ut tidningen Stridsropet som Hann var redaktör för, gav ut sånghäften och bidrog till grundandet av Frälsningsarmén i Norge. Under en tid reste Hanna även runt i USA där hon hjälpte igång skandinaviska FA-kårer.

Hanna var en utmärkt talare, kvick och slagfärdig i repliken. Praktiskt orienterad och föga intresserad av teologi. Genom sin ställning som ledare kom hon att betyda mycket för svenska kvinnor. Någon kvinnosakskvinna var hon dock inte. 1904 lämnade Hanna aktiv tjänst och bosatte sig i Södertälje. Här bodde hon till sin död 20 år senare. Tiotusentals människor mötte upp till begravningen.  

 

O gränslösa frälsning, o djupaste hav av nåd och av kärlek som Kristus oss gav! För världens försoning din väg väller fram. Du flödar för alla, du flödar för alla. O, kom över mig!

Psalm som sjöngs mycket i FA-sammanhang förr, skriven av Frälsningsarméns grundare William Booth. 

 

Frälsningsarmén (The Salvation Army) är en internationell kristen rörelse som bedriver evangelisation och socialt arbete bland missbrukare, uteliggare och handikappade. Rörelsen grundades 1865 av predikanten William Booth i London och omfattar i dag över en miljon frälsningssoldater i 122 länder.

 

Släkten Ouchterlony har adliga rötter från Skottland. Den förste som kom till Sverige var sjökaptenen John Ouchterlony  som bosatte sig i Karlshamn på 1750-talet. Hans äldste son, kammarrättsrådet Isaac Ouchterlony, blev stamfar för den svenska släkten. En av hans fyra söner, Fabian Constantin var far till Hanna Ouchterlony

På sin farmor sida dominerar rader av präster bland förfäderna, däribland Västerårsbiskopen Johannes Rudbeckius som i dag är stamfader för nästa hela den svenska kultureliten. Karin Boye. Alfred Nobel, Selma Lagerlöf, Olof Lagercrantz, Helen Sjöholm, Gösta Ekman, Christina Schollin, Jacob Wallenberg för att nu nämna några.

På sin mors sida hade Hanna både tyska och franska rötter, med namn som Servais, Döling och Kock

 

         1 HANNA! CORDELIA OUCHTERLONY, f 1838 i Värnamo, d 1924

         

 

                     *** I ***

 

         2 FABIAN CONSTANTIN OUCHTERLONY, f 1803, d 1880.

           Vice häradshövding, lantbrukare.

           G m

         3 HILDA JOHANNA SERVAIS, f 1809, d 1873.

         

 

                     *** II ***

 

         4 ISAAC OUCHTERLONY, f 1766, d 1835. Kammarrättsråd.

           G m

         5 CHARLOTTA ELISABETH DAHLBERG, f 1770, d 1837.

         

 

         6 JOHAN ULRIK SERVAIS, f 1786, d 1842. Sjukhusdirektör.

           G m

         7 JOHANNA KOCK, f 1778, d 1817.

         

 

                     *** III ***

 

         8 JOHN OUCHTERLONY, f 1729 i London, d 1778.

           Kofferdikapten i Karlshamn.

           G m

         9 MARGARETA MARIA HULST, f 1731, d 1799.

         

 

        10 LARS DAHLBERG, f 1738.

           G m

        11 ANNA LOVISA BOIJE, f 1749.

         

 

        12 JEAN LAURENT SERVAIS, f 1752, d 1808. Hovmästare, kommissarie.

           G m

        13 ULRIKA BRUNNBERG, f 1762, d 1830.

         

 

        14 JAKOB KOCK, f 1737, d 1806. Hovurmakare hos Gustav III.

           G m

        15 LOVISA ULRIKA BERGH, f 1748, d 1817.

         

 

                     *** IV ***

 

        16 THOMAS OUCHTERLONY, d 1788.

           Fartygskapten från Dundee, i Svenska Ostindiska kompaniets tjänst.

         

 

        18 ALEXANDER MAGNUS DAHLBERG, f 1738.

           G m

        19 ANNA MARGARETA HOLST.

         

 

        22 ERIK BOYE, f 1718. Lantmätare.

                     G m

         23 MARGARETA BEATA ROTHMAN, f 1724, d 1808.

         

 

        26 ERIK ANDERSSON, f 1725. Skattebonde, riksdagsman.

            G m

         27 KERSTIN ERIKSDOTTER, f 1728.

         

 

        28 JOHAN JOHANSSON KOCK, f 1691, d 1766.

           Hovurmakare hos Gustav III.

            G m

         29 ANNA DOROTHEA DÖLING.

         

 

                     *** V ***

 

        44 ERIK WOLCKER BOIJE, f 1691, d 1773.

            G m

         45 JOHANNA CHRISTINA GOEDING, f 1665, d 1748.

         

 

        46 JOHAN ROTHMAN, f 1684, d 1763.

           Provinisialläkare i Kronobergs län.

            G m

         47 LOVISA CHRISTINA FERNSTRÖM, d 1734.

          

 

                     *** VI ***

 

        88 JACOB WOLKER.

            G m

         89 MARGARETA BOIJE.

         

 

        90 ANDERS GOEDING, f 1657, d 1729. Domprost i Växjö, professor.

            G m

         91 JOHANNA CHRISTINA RUDBECK, f 1665, d 1730.

         

 

        92 STENO SVENONIS ROTHMAN, f 1640, d 1703.

           Läkare och hospitalpredikant i Växjö.

            G m

         93 ANNA HJELMBERG, f 1653, d 1691.

         

 

                     *** VII ***

 

       178 ERIK CHRISTOPHERSSON BOIJE, f 1698. Rådman i Stockholm.

            G m

        179 MARGARETA SÖDERHOLM.

         

 

       182 OLOF RUDBECK, f 1630, d 1702.

           Professor. Botaniker och naturvetare.

            G m

        183 VENDELA LOHRMAN, f 1637, d 1711.

         

 

       184 SVENO JONAE ROTHMAN, f 1592, d 1667. Komminister i Rottne.

            G m

        185 AGATHA STENSDOTTER, f 1594, d 1640.

         

 

       186 TRULS OLOFSSON CHORAEUS, f 1630, d 1699.

           Kyrkoherde i Hjälmseryd och riksdagsman.

            G m

        187 ELIN MIKAELSDOTTER HJELM.

         

 

                     *** VIII ***

 

       364 JOHANNES RUDBECKIUS, f 1581, d 1646.

           Biskop i Västerås och hovpredikant.

            G m

        365 MAGDALENA HISING, f 1602, d 1649.

         

 

       366 THOMAS LOHRMAN, f 1602, d 1649. Handelsborgmästare i Uppsala.

            G m

        367 HELENA GUSTAFSDOTTER, f 1612, d 1670.

         

 

       370 STENO MAGNI, f 1550.

            G m

        371 MÄRTHA.

         

 

       372 OLOF SVENSSON, d 1670. Ryttare, bonde och riksdagsman.

            G m

        373 INGEBORG SVENSDOTTER.

         

 

       374 MICHAEL LAURENTIUS, f 1565, d 1656.

         

 

                     *** IX ***

 

       728 JOHAN PEDERSSON RUDBECK, f 1550, d 1603. Stadsskrivare i Örebro.

            G m

        729 KRISTINA PETERSDOTTER BOSE, f 1557, d 1620.

         

 

       730 CAROLUS OLAI HISING, f 1572, d 1642.

           Rektor i Arboga, kyrkoherde och prost i Fellingsbro.

            G m

        731 CECILIA MATTSDOTTER HINTZE, f 1579, d 1669.

         

 

       732 BERNT LOHRMAN, f 1580, d 1624. Borgmästare I Hudiksvall.

            G m

        733 ANNA THOMASDOTTER.

         

 

       734 GUSTAF LARSSON.

            G m

        735 ANNA ENGELBREKTSDOTTER.

         

 

                     *** X ***

 

      1456 PEDER HANSEN RUDBECK, f 1500, d 1576.

            G m

       1457 KRISTIN JÖRGENSDOTTER.

         

 

      1458 PETRUS LAURENTII ÅSKOG.

            G m

       1459 NN LARSDOTTER.

         

 

      1460 OLOF HISING, f 1540, d 1597. Fogde i Gästrikland, vice amiral.

            G m

       1461 MALIN HALVARDSDOTTER, f 1550.

         

 

      1462 MATTS HINTZE. Myntmästare i Västerås.

         

 

      1464 JAKOB LOHRMAN, f 1530, d 1587. Köpman i Stockholm.

            G m

       1465 GERTRUD BERENDSDOTTER, d 1641.

         

 

                     *** XI ***

 

      2912 HANS JENSEN, d 1542. Bonde.

            G m

       2913 JOHANNA JENSEN RUDBECK.

         

 

      2914 JÖRGEN POVELSEN.

         

 

      2916 LAURENTIUS PETRI.

            G m

       2917 BIRGITTA PETRI NERICIUS PHASE.

         

 

      2918 LARS PERSSON. Bonde i Almby.

         

 

      2922 HALVARD BRODERSSON, f 1500. Häradshövding i Kind.

                     G m

       2923 KATARINA BENGTSDOTTER.

         

 

      2928 BERENDT LOHRMAN, f 1500. Från Tyskland.

            G m

       2929 ANNA TOMASDOTTER.

         

 

      2930 BERENDT HAFWERSTAD, f 1510, d 1565. Förmögen köpman i Stockholm.

            G m

       2931 WENDELA HENRIKSDOTTER SNAUEL, d 1575.

           ägde hammarsmedjan i Bernshammar.

         

 

                     *** XII ***

 

      5844 BRODER ERIKSSON BUTH. Häradshövding i Kind och Ås.

            G m

       5845 MÄRTA KNUTSDOTTER STORE.

         

 

Personregister:

Andersson, Erik f 1725   26

Bengtsdotter, Katarina   2923

Berendsdotter, Gertrud d 1641   1465

Bergh, Lovisa Ulrika f 1748   15

Boije, Anna Lovisa f 1749   11

Boije, Erik Wolcker f 1691   44

Boije, Margareta   89

Boye, Erik f 1718   22

Brodersson, Halvard f 1500   2922

Brunnberg, Ulrika f 1762   13

Christophersson Boije, Erik f 1698   178

Dahlberg, Alexander Magnus f 1738   18

Dahlberg, Charlotta Elisabeth f 1770   5

Dahlberg, Lars f 1738   10

Döling, Anna Dorothea   29

Engelbrektsdotter, Anna   735

Eriksdotter, Kerstin f 1728   27

Eriksson Buth, Broder   5844

Fernström, Lovisa Christina d 1734   47

Goeding, Anders f 1657   90

Goeding, Johanna Christina f 1665   45

Gustafsdotter, Helena f 1612   367

Hafwerstad, Berendt f 1510   2930

Halvardsdotter, Malin f 1550   1461

Hansen Rudbeck, Peder f 1500   1456

Henriksdotter Snauel, Wendela d 1575   2931

Hintze, Matts   1462

Hising, Carolus Olai f 1572   730

Hising, Magdalena f 1602   365

Hising, Olof f 1540   1460

Hjelmberg, Anna f 1653   93

Holst, Anna Margareta   19

Hulst, Margareta Maria f 1731   9

Jensen, Hans d 1542   2912

Jensen Rudbeck, Johanna   2913

Johansson Kock, Johan f 1691   28

Jörgensdotter, Kristin   1457

Knutsdotter Store, Märta   5845

Kock, Jakob f 1737   14

Kock, Johanna f 1778   7

Larsdotter, NN   1459

Larsson, Gustaf   734

Laurentius, Michael f 1565   374

Lohrman, Berendt f 1500   2928

Lohrman, Bernt f 1580   732

Lohrman, Jakob f 1530   1464

Lohrman, Thomas f 1602   366

Lohrman, Vendela f 1637   183

Magni, Steno f 1550   370

Mattsdotter Hintze, Cecilia f 1579   731

Mikaelsdotter Hjelm, Elin   187

, Märtha   371

Olofsson Choraeus, Truls f 1630   186

Ouchterlony, Fabian Constantin f 1803   2

Ouchterlony, Hanna! Cordelia f 14/9 1838 i Värnamo   1

Ouchterlony, Isaac f 1766   4

Ouchterlony, John f 1729 i London   8

Ouchterlony, Thomas d 1788   16

Pedersson Rudbeck, Johan f 1550   728

Persson, Lars   2918

Petersdotter Bose, Kristina f 1557   729

Petri, Laurentius   2916

Petri Nericius Phase, Birgitta   2917

Povelsen, Jörgen   2914

Rothman, Johan f 1684   46

Rothman, Margareta Beata f 1724   23

Rothman, Steno Svenonis f 1640   92

Rothman, Sveno Jonae f 1592   184

Rudbeck, Johanna Christina f 1665   91

Rudbeck, Olof f 1630   182

Rudbeckius, Johannes f 1581   364

Servais, Hilda Johanna f 1809   3

Servais, Jean Laurent f 1752   12

Servais, Johan Ulrik f 1786   6

Stensdotter, Agatha f 1594   185

Svensdotter, Ingeborg   373

Svensson, Olof d 1670   372

Söderholm, Margareta   179

Thomasdotter, Anna   733

Tomasdotter, Anna   2929

Wolker, Jacob   88

Åskog, Petrus Laurentii   1458

 

Ortregister:

från Tyskland   2928

London   8

Stockholm   1

 

Yrkesregister:

Biskop i Västerås och hovpredikant   364

Bonde   2912

Bonde i Almby   2918

Borgmästare I Hudiksvall   732

Domprost i Växjö, professor   90

Fartygskapten från Dundee, i Svenska Ostindiska kompaniets tjänst.   16

Fogde i Gästrikland, vice amiral   1460

Förmögen köpman i Stockholm   2930

Handelsborgmästare i Uppsala   366

Hovmästare, kommissarie   12

Hovurmakare hos Gustav III   14, 28

Häradshövding i Kind   2922

Häradshövding i Kind och Ås   5844

Kammarrättsråd   4

Kofferdikapten i Karlshamn.   8

Kommendör i Frälsningsarmén och startade FA i Sverige   1

Komminister i Rottne   184

Kyrkoherde i Hjälmseryd och riksdagsman   186

Köpman i Stockholm   1464

Lantmätare   22

Läkare och hospitalpredikant i Växjö   92

Myntmästare i Västerås   1462

Professor. Botaniker och naturvetare   182

Provinisialläkare i Kronobergs län   46

Rektor i Arboga, kyrkoherde och prost i Fellingsbro   730

Ryttare, bonde och riksdagsman   372

Rådman i Stockholm   178

Sjukhusdirektör   6

Skattebonde, riksdagsman   26

Stadsskrivare i Örebro   728

Vice häradshövding, lantbrukare   2

ägde hammarsmedjan i Bernshammar   2931

Hanna Ouchterlony

Född 14 september 1838 på Norrhorja i Värnamo, död 28 februari 1924 i Stockholm

Kommendör, startade Frälsningsarmén i Sverige 1882 och i Norge år 1888