Övrigt i bouppteckningen

Här ingår alla de delar, personer, bilder och förklaringar om desamma som inte går in under avdelningarna om Bostaden och Lantbruket i Olof Gabriel Hedengrens bouppteckning. 

 

Likstol. Likstol/likstod betalades normalt av dödsboet. Oftast lade någon släkting ut kostnaderna och var fodringsägare för summan i boet. Fanns sytningskontrakt* var det oftast sytningsförmånstagaren som skulle betala avgiften. Avgifterna för begravningar bestod av olika poster som ibland slogs ihop: klockringning, gravöppning, gravgrävning (sköttes normalt av släktingarna), hyra av bårkläde, betalning till prästen. Särskilda kostnader var det om begravning skedde i kyrkan. Storleken bestämdes bl a av gravplacering, gravstorlek och eventuellt murningsarbete eller andra kostnader såsom gravhällar. Fattiga kunde begravas fritt eller med betalning via fattigvården/kyrkan. Storleken på avgifterna var i förhållande till den begravdes ställning, men oftast uppstod en viss norm som de flesta följde. 

* Med sytning menas undantagsrätt, dvs rätt att för sin återstående livstid behålla brukanderätt till en mindre bostad eller ett mindre jordområde. Förmånstagaren behåller sin rätt även om fastigheten skulle säljas vidare. Den som överlåtit egendom med undantagskontrakt kallas till exempel undantagsman, undantagsänka, sytningshjon, eller sytningstagare.

 

Charles Dickson

(1814-1902)

En läkare som lånat ut 17.000 riksdaler till Hedengren

Johan Jolin

(1818-1884)

Litteratör som lånat Hedengren 5000 riksdaler

Ko som betar vid Högan, en gård som tillhörde Olof Gabriel Hedengren. Gården utgör i dag Västernärkes hembygdsgård.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)