Frälsningsarmén

FRÄLSNINGSARMÉN; FA (The Salvation Army) är en internationell protestantisk kyrkoorganisation och rörelse för evangelisation, nykterhet och socialt med metodistisk bakgrund. Den grundades 1865 av den brittiske predikanten William Booth i East End i London. Rörelsen finns sedan 1882 i Sverige.

 

AKTIVA Frälsningsarmén omfattade  över 1 miljon frälsningssoldater uppdelade på 14 869 kårer och utposter och under ledning av 26 032 officers. Man predikar på cirka 180 språk i 130 länder (september 2021). Omkring en miljon medlemmar deltar i olika ungdomsgrupper.

GÖR Man driver 315 sjukhus och kliniker med omkring 1,5 miljoner patienter samt omkring 3 000 hem och centra för missbrukare, hemlösa, handikappade och 4 600 stationer för matutdelning.

FÖRKUNNELSE Jesu försoningsblod, den Helige Andes eld, helgelse och hjärtats renhet.

FLAGGA Frälsningsarmém har en särskild flagga med texten Blod & Eld 

HUVUDSÄTE Det internationella högkvarteret ligger i London, England, där Frälsningsarméns världsledare som tituleras general finns. I Sverige finns högkvarter i Stockholm.

ORGAN Frälsningsarméns tidning hetern  Stridsropet.

SECONDHAND ””Myrorna” är Frälsningsarméns kedja med secondhandbutiker.

LEDARE I SVERIGE 2024: Överste Bo Jeppsson, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland

KÄNDA PERSONR I FA

Anna-Lisa "Lapplisa" Öst 

Hanna Ouchterlony

William Booth

Bo Jeppson är ledare för Frälsningsarmen i Sverige och Lettland