Italiensk förfader bodde på Stockholms slott

Olof S:son Hedengren har inkommit med en bild på Olof Gabriel Hedengrens mormors far, italienaren Giovanni Battista di Dosmo. Minityrporträttet målades av Lina Hedengrens svåger, skådespelaren och tecknaren, Johan Jolin och ägs i dag av Erland Törngren i Stockholm.

Giovanni föddes den 21 maj 1739 någonstans i Italien, möjligen kan hans efternamn härledas till Osimo, en liten stad i nordöstra Italien. Enligt noteringar av Olof S:sons farfar, Josef Hedengren, "inkom (han) i riket med av konungen importerade hästar från Capo d´Istria i Italien" samt "hade bostad på slottet." Enligt författaren Lars Widding "följde han med en transport fullblodshästar från Dalmatien någon gång på 1770-80-talet och som köpare stod Gustav III själv". Det rörde sig säkert om ett antal Lippizaner-hästar.

I Stockholm blev han fodermarsk vid Kungliga Hovstallet. Giovanni gifte sig med Christina Sundberg som föddes i Sundsvall 1748 och som avled i 60 år gammal 17 april 1808 i Hovförsamlingen. Makarna kan ha bott antingen i Slottet eller i Hovstallet vid nuvarande Norrbro. Deras ekonomi torde ha varit god, Giovannis kvartalslön 1792 uppgick till 170.000 kronor i dagens penningvärde. Han ägde även Tofta Gård på norra Adelsö i Mälaren  som han senare gav som hemgift till sin dotter Sophia di Dosmo och hennes make Lars Hjortsberg, den gustavianska tidens störste skådespelare. Giovanni - som även kallades Johan - avled den 29 april år 1800 i Hovförsamlingen i Stockholm.

 

 

Text: KG Mattsson 

 

Giovanni Battista ledsagade lippizanerhästar till Gustav III.