Åttiofem kom till sommarmötet

Åtttiofem personer mötte upp till sommarsamling i Riseberga bönhus. Sveriges äldsta missionshus som ligger strax intill klostret från 1100-talet. Predikade gjorde Rolf Nordström från Kumla, sång leddes av Lasse Andersson från Nävekvarn och mötesledare var Lars-Inge Larsson från Åbytorp. Sistnämnde hade dagen till ära klätt ut sig till godsägare Olof Gabriel Hedengren, mannen som såg till att missionshuset uppfördes 1855. Byggnaden står öppen under sommaren och är väl värd att besöka för den som vill ha en  nypa frid  och ta del av väckelsehistorien. Efter mötet fikade deltagarna i parken på Riseberga 

Text & foto Karl-Gustaf Mattsson