Lydia Lithell

1 LYDIA! AUGUSTA LITHELL, f 1909 i Kumla socken, d 1957 i Kumla. Organist, sångförfattare och kompositör. Gift 1938 med Daniel Lithell, korvfabrikör.

          

Lydia Augusta Lithell, född 10 september 1909, död 6 december 1957 i Kumla, var en svensk organist, sångförfattare  och kompositör. Lithell var verksam inom Kumla baptistförsamling som organist och församlingsmusiker. Hon avlade kantorsexamen 1954 och skrev cirka 300 andliga sånger och tonsatte själv ett flertal av dem, bland annat den välkända Jag har hört om en stad (Jag har hört om en stad ovan molnen), som skrevs till en rysk folkmelodi. I Den svenska psalmboken 1986 är  hon representerad med en bearbetning från 1955 av psalm 222, Just som jag är, ej med ett strå. Hon var gift med  korvfabrikören Daniel Lithell som grundade snabbmatskedjan Sibylla.

                    

 

                     *** I ***

 

2 GUSTAF! JOAKIM ENGVALL, f 1868 i Närkes kil socken.  Målarmästare, ägare till Ljungbyhof i Kumla.

 

Familjen inflyttade från Örebro 3/11 1905 till Ljungbyhof, avsöndrad från Marieberg, under Fylsta ägor i Kumla            församling –

Ur Kumla Julblad: Som kumlabo behövde jag en bostad. Aven vän hade jag blivit hänvisad till målaremästare Gustaf Engvall på Skolvägen. Han hade slutat med sitt yrke och ägnade sig åt förmedlingstjänst. När jag trädde in i den Engvallskavåningen möttes jag aven lång, magerlagd person, vars  utseende påminde om Kristusbilden i mitt hem. Innan  jag hann framställa mitt ärende, ställde han en fråga  till mig, och den löd: "Ar ni frälst?" Engvall var en  nitisk själavinnare, villig att offra tid och krafter för sin ideella livssyn och den frikyrkoförsamling, som han  tillhörde. Engvallska familjen var känd som en kvintett goda sångare och musiker. Under något av mina första Kumlaår, hörde jag berättas om, att en juldag hördes kända  julsånger från ett zigenarläger i Länsmansskogen (nuvarande badhus- och Solbackaområdet). Ett par Södra Mos-bor, som var på hemväg stannade och lyssnade och gick till sist fram till tältet och tittade in. Där fickde se familjen Engvall med sina gitarrer mitt ibland de ivrigt lyssnande sydlänningarna. Jag minns, att vi tyckte  att Ida och Gustaf Engvall med döttrar utförde en verklig kristlig gärning. Engvall var baptistförsamlingens förste organist och  var under många år ledare för sångkören, som även makan och döttrarna tillhörde.

 

G m

 

3 IDA! KAROLINA LARSSON, f 1868 i Örebro.

         

 

                     *** II ***

 

4 CARL ERIK ENGVALL, f 1828 i Ånsta-Längbro socken. Torpare  i Bockboda 1868.

In från Hidinge kvarn 1/5 1863, hon från Tysslingen samma datum (då har de rean äldsta sonen), de blir torpare i Boxboda, Närkes Kil - 1869  Hammaby ägor, Närkes Kil 1869-, även där som torpare

 

G 1863 m

 

EMILIE! AURORA STEN, f 1831 i Svennevad socken. Bosatt hos sonen Gustaf Engvall i Fylsta ägor, Kumla 1901-1905

         

 

6 LARS ERIK LARSSON, f 1841 i Stora Mellösa socken. Rättare.

 

G 1868 m

 

7 KAROLINA JOHANSDOTTER, f 1839 i Almby socken.

         

 

                     *** III ***

 

8 LARS LARSSON ENGVALL, f 1795 i Vintrosa. Statartorpare 1828 i Körningstorp, Ånsta.

Inflyttade från Ägnatorp 1823 till Körningstorp i Ånsta-Längbro där han först står som statartorpare, sedan som torpare. Körningstorp låg under Karlslunds herrgård i Örebrokan ha tagit namnet efter grannhuset Ängatorp som också låg under Karlslund. Torpen låg i Ånsta socken, som låg alldeles utanför Örebro Ånsta socken i Närke ingick i Örebro härad, uppgick 1943/1954 i Örebro stad och området är sedan 1971 en del av Örebro kommun, från 2016 inom Adolfsbergs distrikt. Körningstorp, l/2 mtl, lyder under Källtorp i Gräfve socken;

         

G m

 

9 LENA LARSDOTTER, f 1796 i Gräve socken.

         

 

10 ANDERS STEN, f 1797 (dp ev 4/8) i Kvillinge socken.

Smedsmästare, manufaktursmed i Knippsmedjan, Skoga bruk 1831, Svennevad.  Inflyttade från Ervalla 1829 till Knippsmedjan, Skoga bruk i Svennevad. Vidare till Axberg 1837

         

 G m

 

11 MARIA LARSDOTTER, f 1794 i Öv Åker.

         

 

12 LARS LARSSON, f 1795 i Almby socken, d 1843 i Stora Mellösa socken. Torpare -1843 i Udden på Espön,

Stora Mellösa.

         

G m

 

13 BRITTA LARSDOTTER, f 1808 i trol. Stora Mellösa.

         

 

14 JAEN! ERIK GUSTAFSSON, f 1807 i Grebo socken. Arrendator 1839 i Ormesta, Almby socken.

1839 dräng på Ormesta sedan arrendator, ägare var en Bengt Olsson i Almby socken

         

G m

 

15 ANNA CHRISTINA ÖSTERBERG, f 1806 i Åtvid socken.

         

 

                     *** IV ***

 

20 ANDERS LARSSON. Bosatt i Vilhelmsberg 1797, Kvillinge socken.

         

G m

 

21 STINA ANDERSDOTTER

         

 

 26 LARS PERSSON, f 1776 i trol Stora Mellösa.

         

 

 28 GUSTAF ANDERSSON, f 1773 i Västra Harg socken. Statardräng i Golvsäter 1807, Grebo socken.

         

G m

 

29 MAIJA GRETA HÅKANSDOTTER (HAQVINI), f 1778 i Fivelstad socken.

         

 

30 PETTER GUSTAF NILSSON ÖSTERBERG, f 1782 i Åtvid socken.

Dagkarl 1806 i Bäckfall, Åtvid socken.

         

G m

 

31 LISA MÅNSDOTTER, f 1785 i Kättilstad socken.

         

 

                     *** V ***

 

60 NILS KARLSSON. Bosatt i Östentorp 1782, Åtvid socken.

         

G m

 

61 STINA JÖNSDOTTER.

         

 

 

Personregister:

Andersdotter, ev Stina f ca 1774   21

Andersson, Gustaf f 24/7 1773 i Västra Harg socken   28

Engvall, Carl Erik f 17/7 1828 i Ånsta-Längbro socken   4

Engvall, Gustaf! Joakim f 20/3 1868 i Närkes kil socken   2

Gustafsson, Jaen! Erik f 1/3 1807 i Grebo socken   14

Håkansdotter (Haqvini), Maija Greta f 1778 i Fivelstad socken   29

Johansdotter, Karolina f 1/2 1839 i Almby socken   7

Jönsdotter, Stina   61

Karlsson, Nils bosatt i Åtvid socken   60

Larsdotter, Britta f 23/4 1808 i trol. Stora Mellösa   13

Larsdotter, Lena f 4/6 1796 i Gräve socken   9

Larsdotter, Maria f 28/7 1794 i Öv Åker   11

Larsson Engvall, Lars f 1795 i Vintrosa   8

Larsson, ev. Anders bosatt i Kvillinge socken   20

Larsson, Ida! Karolina f 14/6 1868 i Örebro   3

Larsson, Lars f 17/4 1795 i Almby socken   12

Larsson, Lars Erik f 28/7 1841 i Stora Mellösa socken   6

Lithell, Lydia! Augusta f 10/9 1909 i Kumla socken   1

Månsdotter, Lisa f 1785 i Kättilstad socken   31

Nilsson Österberg, Petter Gustaf f 1782 i Åtvid socken   30

Persson, ev Lars f 1776 i trol Stora Mellösa   26

Sten, Anders f 4/5 1797 i Kvillinge socken   10

Sten, Emilie! Aurora f 24/3 1831 i Svennevad socken   5

Österberg, Anna Christina f 20/12 1806 i Åtvid socken   15

 

Ortregister:

Almby socken   12

Bockboda 1868   4

Bäckfall Åtvid socken   30

Fivelstad socken   29

Gift 1938 med Daniel Lithell, korvfabrikör   1

Golvsäter 1807 Grebo socken   28

Gräve socken   9

Knippsmedjan, Skoga bruk 1831 Svennevad   10

Kumla   1

Kvillinge socken   10

Kättilstad socken   31

Körningstorp Ånsta   8

Ormesta Almby socken   14

Stora Mellösa socken   6

trol Stora Mellösa   26

trol. Stora Mellösa   13

Udden på Espön Stora Mellösa   12

Vilhelmsberg 1797 Kvillinge socken   20

Vintrosa   8

Västra Harg socken   28

Åtvid socken   30

Örebro   3

Östentorp 1782 Åtvid socken   60

Öv Åker   11

 

Sakregister:

Arrendator 1839   14

Dagkarl 1806   30

Målarmästare, ägare till Ljungbyhof i Kumla   2

Organist, sångförfattare och kompositör   1

Rättare   6

Smedsmästare, manufaktursmed   10

Statardräng   28

Statartorpare 1828   8

Torpare   4

Torpare -1843   12

Lydia Lithell 

1909-1957