Lina Sandell Berg

Antavla på Linas förfäder

 

1 KAROLINA "LINA" VILHELMINA SANDELL BERG, f 1832 i Fröderyd,  d 1903 i Stockholm. Poet, teolog, författare och psalmförfattare, gifte 1867 Oscar Berg f. 1839 i Kumla (U), köpman och riksdagsledamot, d. 1903 i Stockholm

         

*** GENERATION I ***

2 JONAS SANDELL, f 1790 i Lenhovda socken, d 1858 i Fröderyd - Naturforskare, naturaliesamlare, präst. Född i Lenhofda socken den 10 januari 1790. Föräldrar: bonden Nils Nilsson och Ingeborg Hemmingsdotter. Upptagen som fosterson till en avlägsen släkting, blev Sandell student i Lund 1809. Han prästvigdes 1813 och blev fil dr 1817. 1829 utnämnd till kyrkoherde i Fröryds pastorat, Växjö stift. Prost 1836 och kontraktsprost 1839. Omkom under en ångbåtsfärd på Vättern den 24 juli 1858. Känd som homilet av yppersta slag och  en nitisk samlare av naturalier. Efterlämnade värdefulla anteckningar om "Tiohärad".  G 1816 m
3 FREDRIKA ENGSTRAND, f 1785 i Gasslanda prästgård, d 1860i Fröderyd socken.

          

*** GENERATION II ***

4 NILS NILSSON, f 1746 i Lenhovda socken. Bonde. G m
5 INGEBORG HEMMINGSDOTTER, f 1753, d 1790.

6 JOHAN ENGSTRAND, f 1753 i Fryele socken, d 1835 i Lenhovda socken. Prost, riksdagsman.  G m
7 MARGARETA CHRISTINA WIESELGREN, f 1764 i Lenhovda socken,  d 1846 i Lenhovda socken.

 

 

*** GENERATION III ***

8 NILS SIMONSSON, f . Bonde i Nöbbele mellangård, Lenhovda socken.  G 1745 m
9 MARIA NILSDOTTER         

10 HEMMING ERIKSSON, d 1726. Bonde i Bostorp, Mellangården, Lenhovda socken. G m
11 SARA NILSDOTTER, f 1726.

12 NILS JÖNSSON, f 1698 i Fryele socken, d 1782 i Fryele socken.  G m
13 CATARINA PERSDOTTER, f 1720 i Norra Ny, d 1801 i Fryele socken.

14 JONAS WIESELGREN, f 1724 i Vislanda socken, d 1795 i Lenhovda. Kyrkoherde i Lenhovda. G m
15 SOFIA WIESEL, f 1732 i Vislanda socken, d 1799.

         

  

*** GENERATION IV ***

24 JÖNS ANDERSSON, f 1661 i Fryele socken, d 1724 i Fryele socken.  G m
25 INGRID LARSDOTTER, f 1670, d 1754.

26 PER SONESSON, f 1681, d 1758 i Fryele socken.  G m
27 MARGARETA HANSDOTTER, f 1667, d 1727 i Fryele socken.

28 ABRAHAM INGEMARSSON, f 1657 i Gränna, d 1721 i Södra Ljunga.  Kyrkoherde i S.Ljunga, G m
29 INGEBORG MÅNSDOTTER, f 1694, d 1752.

30 SAMUEL WIESEL, f 1699 i Vislanda socken, d 1773 i Vislanda socken. Präst. G m
31 MARGARETA LITTORIN, f 1697 i Södra Ljunga, d 1774 i Vislanda socken.

         

 

*** GENERATION V ***

60 ELIAS WIESEL, f 1651, d 1731. Kyrkoherde i Vislanda och Blädinge - Prästsläkten Wiesel innefattar över 400 präster. Bland hans Elias många barn blev 6 döttrar gifta med 7 präster. En två gånger.  Ur en av de gravskrifter som upplästes vid Wiesels jordfästning, må följande rader anföras: Här vilar sina trötte ben en trogen herde, som ej sen har varit sprida ut Guds ord och dämpat satans själemord, som tröstat mången sorgsen själ, i Gilead gjort allom väl, som stadigt gick sin jämna gång, sökt äga frid, ej gjort förfång, som prövat både ont och gott, av sorg och glädje fått sin lott. O vandringsman, lev du din tid som han, så blir dig himlen blid. Både Elias och hans hustrus porträtt finns målade i olja, finns på Smålands museum i Växjö.  Gift med
61 CHRISTINA ANDERSDOTTER, f 1662, d 1706.

62 BENGT LITTORIN, f 1657 i Visingsö, d 1721 i Södra Ljunga socken. Präst. G m
63 ANNA DRYANDER, d 1706 i Södra Ljunga socken.

 

 

*** GENERATION VI ***

124 TORE BENGTSSON. G m
125 KERSTIN ANDERSDOTTER.

         

126 ANDREAS DRYANDER, f 1632 i Göteryd socken, d 1679 i Göteryd socken. G m
127 MARIA UNNERA.

          

 

*** GENERATION VII ***

252 ANDREAS DRYANDER, f 1590, d 1639. G m
253 ANNA ANDERSDOTTER.

         

 

*** GENERATION VIII ***

504 ERIK JONAE DRYANDER. G m
505 APOLLONIA, d 1612.

 

 

 *** GENERATION IX ***

1008 JONAS PERSSON, f 1520.  G m
1009 SIGRID.

1010 MAGNUS BENDICTI, f 1577 i Växjö, d 1651 i Agunnaryd. Präst. G m
1011 INGEBORG JONSDOTTER, d 1564.

         

 

*** GENERATION X ***

2016 PER ANUNDSSON.

 

        

Personregister:

Andersdotter, Anna   253
Andersdotter, Christina f 1662   61
Andersdotter, Kerstin   125
Andersson, Jöns f 1661 i Fryele socken   24
Anundsson, Per   2016
Apollonia d efter 1612   505
Bendicti, Magnus f 1577 i Växjö   1010
Bengtsson, Tore   124
Dryander, Andreas f 1590   252
Dryander, Andreas f 1632 i Göteryd socken   126
Dryander, Anna d 22/5 1706 i Södra Ljunga socken   63
Engstrand, Fredrika f 16/6 1785 i Gasslanda prästgård   3
Engstrand, Johan f 5/10 1753 i Fryele socken   6
Eriksson, Hemming d före 1726   10
Hansdotter, Margareta f 1667   27
Hemmingsdotter, Ingeborg f 1753   5
Ingemarsson, Abraham f 1657 i Gränna   28
Jonae Dryander, Erik   504
Jonsdotter, Ingeborg d efter 1564   1011
Jönsson, Nils f 16/6 1698 i Fryele socken   12
Larsdotter, Ingrid f 1670   25
Littorin, Bengt f 1657 i Visingsö   62
Littorin, Margareta f 9/3 1697 i Södra Ljunga   31
Månsdotter, Ingeborg f ca 1694   29
Nilsdotter, Maria   9
Nilsdotter, Sara f 1726   11
Nilsson, Nils f 12/5 1746 i Lenhovda socken   4
Persdotter, Catarina f 12/1 1720 i Norra Ya (?)   13
Persson, Jonas f 1520   1008
Sandell Berg, Karolina "Lina" Vilhelmina f 3/10 1832 i Fröderyd   1
Sandell, Jonas f 10/1 1790 i Lenhovda socken   2
Sigrid   1009
Simonsson, Nils bosatt i Lenhovda socken   8
Sonesson, Per f 1681   26
Unnera, Maria   127
Wiesel, Elias f 1651   60
Wiesel, Samuel f 27/6 1699 i Vislanda socken   30
Wiesel, Sofia f 1/2 1732 i Vislanda socken   15
Wieselgren, Jonas f 1/10 1724 i Vislanda socken   14
Wieselgren, Margareta Christina f 16/12 1764 i Lenhovda socken   7

 

Ortregister:
Agunnaryd   1010
Bostorp, Mellangården Lenhovda socken   10
Fryele socken   26, 27
Fröderyd   1, 2
Fröderyd socken   3
Gränna   28
Göteryd socken   126
Lenhovda   14
Lenhovda socken   6, 7
Norra Ya (?)   13
Nöbbele mllangård Lenhovda socken   8
Stockholm   1
Södra Ljunga   31
Södra Ljunga socken   62, 63
Visingsö   62
Vislanda socken   14, 15, 30, 31
Växjö   1010

 

Sakregister:

Präst 30, 62
Bonde  4, 8, 10
Kyrkoherde i Lenhovda, Växjö stift   14
Kyrkoherde i S.Ljunga, Växjö stift   28
Kyrkoherde i Vislanda och Blädinge   60
Poet, teolog, författare och psalmförfattare   1
Prost i Lenhovda. Riksdagsman   6

Lina Sandell Berg, f 3/10 1832 i Fröderyds socken, d. 27/7 1903 i Stockholm, var en svensk poet, författare och psalmförfattare. Lina var bekant ed Olof Gabriel Hedengrn, beskrev både honom och Risebergarörelsen.