O, store Gud!

Min farfar heter Karl-Johan Mattsson (se Egen antavla nr 8) och blev tidigt kristen. Troligen redan i början av 1870-talet. Han berördes av den då framväxande väckelserörelsen och var 1878 tillsammans med några ungdomar med och bildade Svanviks missionsförsamling (ligger norr om Karlsborg) De bedrev ett stort ungdomsarbete och bildade vid sidan om församlingen även en ungdomsförening. Troligen en av de första i det då nyblivna samfundet Svenska missionsförbundet.
Farfar beskrevs som en glad lax som ofta skojade ihop med folk. Han anlitades som auktionsförrättare i missionsförsamlingen då han visste det mesta om buisness och som sagt kunde konsten att skapa god stämning. Han var mycket omtyckt, sa de som kände honom

Tidigt blev han affärsman. Sålde redan som tonåring frukt och potatis på marknader och blev sedan frisör på Karlsborgs fästning. Drömmen var dock att bli lanthandlare och han startade upp som  sådan i en hyrd lokal i Svanvik. Under tiden byggde han och hans pappa Mattias, som var snickare och timmerman, på ett hus som blev till en lanthandel. En av farfars pigor hette Charlotta. En kvinna det som uppstod kärlek till. De gifte sig 1903 och fick tillsammans fem barn, varav en var min pappa

Karl Johan och Charlotta var med i intilliggande missionshuset. Satt i styrelsen och var vaktmästare. Charlotta som var barnkär engagerades tidigt som söndagsskollärare. En verksamhet som senare övertogs av hennes barn och bedrevs långt fram på 1960-talet. Förutom biblisk undervisning så gav de  barnen söndagsskoltidningar. Här uppe i hörnet kan du se ett av de tidiga exemplaren av söndagsskol5idningen ”I vintertid” utgiven från 1899, serie 1, häfte 13 utgiven och sammmanställd av Sanningsvittnet förlag i Stockholm. Tidningen leddes då av en herre vid namn Carl Boberg. Förresten författare till sången ”O store Gud” som först faktiskt kom att publiceras i den lilla söndagsskoltidningen. Initiativtagare var annars en Petrus Andersson Palmer som startade tidningen redan 1875 . Man ombildade tidningen 1943 och gick vidare med Svensk Veckotidning.

Mattssons affär (t v) i Svanvik