Pälsjägare i Grythyttan

Tideman Barkvardsson (se Egen antavla nr 6836) var en herre som var bergsman i början av 1600-talet. Långt upp tassemarkerna hade han sin gård Sundsboda. Enligt jordeböckerna bodde han där med fru och ett antal barn. Vid sidan om sitt lilla lantbruk hade de även en järnmalmsgruva.

Gården ligger idag i ett naturreservat, i den så kallade Sundsmarken en halvmil sydost om Grythyttan. Enligt turistbroschyrer lär det idag finnas ruiner efter en hytta och gott om gruvhål i området. Sundsboda är idag rena vildmaren. En orörd mosaik av myrar, gammelskogar och stilla skogssjöar. Men för den som vill går det att köra bil dit på en slingrig och nästintill obanad väg upp i skogen. Det lär ha varit vildmark detsama på Tidemans tid och man kan tänka sig att de även försörjde sig på jakt.  Det finns gott om vilda djur där än idag

Enligt min släktforskning var Tideman son till en Barkvard Bengtsson, men en amerikansk forskning visar en helt annan anfader, nämligen Barkvard Andersson. Denne hade 2 söner till, Anders och Carl. Ättlingar till den sistnämnde utvandrade till Amerika där de lär ha blivit pälsjägare, eller ”trappers” som man sa over there. Men hur Tideman fick sin tunga  järnmalm fraktad till bebodda bygder är en gåta. Sundsboda ligger ju oändligt långt från civilisationen. Antagligen fick han ner det på hästryggen

Det fanns inte bara trappers i USA. Man jagade även vilt i Grythyttan