Lektyr - ej porr 1927

”Men vem i all sin dar av mina förfäder har köpt en Lektyr?” frågade jag mig när jag hittade den gamla tidningen i mitt arkiv. Utgiven 14 maj 1927. Men när jag bläddrade i tidningen insåg jag att en Lektyr 1927 inte alls var som en nutida Lektyr. Visserligen fanns här lättklädda damer, romantik, trånande människor och passion.  Men långt från dagens Lektyr

På nätet får jag veta att Lektyr startade fyra år innan, 1923 som veckotidning i  Saxon & Lindström, och att den då mest innehöll western-, detektiv- och äventyrshistorier, främst riktade till unga män. Dock att den under 1960-talet utvecklades, (i likhet med FIB aktuellt) till en herrtidning med efterhand allt grövre pornografiska inslag. Till följd av ökad konkurrens från andra medier övergick tidningen 1987 till månadsutgivning och övertogs 1988 av förlaget Baltic Press Tidningen utgav åren 1979–1982 även musikkassetter.

Ja, tänk vad saker och ting kan ändra sig

Från romantik till porr